Gelişinle huzur geldi evlere                                     

Orucunla derman verdin dizlere                               

Seninle bereket gelir her eve                                    

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Ne güzeldir senle tanışık olmak                               

İbadetle günahları af bulmak                                    

Allahın sevgisine mahzar olmak                              

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Sen gelince inanan huzur bulur                                

Oruçluya geceler gündüz olur                                  

Senden feyiz almayan yollarda kalır                        

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Sen gelince çok ca okunur kuran                                          

Zincire vurulur bu ayda şeytan                                            

Bize bolca bereketini sunan                                     

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Mahyalar asılır minarelere                                        

Saf saf melekler inerler her yere                              

Çok muhtacız böyle güzel günlere                           

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Sende mübarek ley ley i kadir                                              

İnananlar kıymetini pek bilir                                                

Kadir gecen tam bin aya bedeldir                                        

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Sende var fıtır sadakası vermek                                           

Miskine düşküne çok yardım etmek                                    

Varsa kötü huylarından vazgeçmek                         

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Zengin olan fakire kucak açar                                              

Yüce rab kimseyi bırakmaz naçar                                        

Kalıcı olmaz kısa zamanda geçer                                         

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan                          

Yüce Peygamberin o gönül eri                                             

Açar anda tüm cennetin gülleri                                            

Bu ayda Hak zorda koymaz kimseyi                                    

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan  

Mübarek On bir ayın sultanısın

İnanan müminlerin baş tacısın                                             

Bereketler yağan rahmet ayısın                                            

Hoş geldin ya rahmet ayı Ramazan