Filistin yanarken, Gazze kan ağlarken, Kudüs mahzun ilk kıblemiz Mescid-i Aksa gözyaşı dökerken, Müslüman kardeşlerimiz büyük bir vahşet yaşarken Müslümanlar ne hâldeler?

Suçsuz günahsız binlerce çocuk, kadın, yaşlı katledilirken, 75 yıldır zulüm altında inleyen Filistin Müslümanları bugün tarihte ender görülen bir soykırıma tabi tutulurken dünya Müslümanları ne hâldeler?

Gazze’de taş üstünde taş kalmazken, okullar, hastaneler, camiler, bütün sivil mekânlar yerle bir edilirken, yarısı çocuk on binlerce Müslüman hayattan kopmuşken dünya Müslümanları ne durumdalar?

Bin yıldır İslâm yurdu olan Filistin, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra işgal edilmeye başlanmış, 1948 yılında kurulan İsrail Devleti’nin adım adım işgali büyütmesi ile bugünlere gelinmiştir.

Bugün Filistin’in %85 i siyonist işgali altındadır. Siyonist İsrail bununla da yetinmeyip Gazze’yi de yutmak istiyor. Amacı Filistin’de hiç Müslüman bırakmamak ve Filistin’in tamamına sahip olmaktır.

Peki İsrail bu amacına ulaşınca duracak mı? Asla. Geçtiğimiz haftalarda Netanyahu denilen terörist başı “gayelerinin vadedilmiş topraklara ulaşmak” olduğunu açıkça söyledi.

Filistin’den sonra sıra Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, İran ve Türkiye’ye gelecek Allah muhafaza… Ama gerçek bu… Zira buralar tamamen veya kısmen vadedilmiş toprakları içine alıyor.

Arz-ı Mev’ud denilen vadedilmiş topraklar içinde bizim de bir kısım topraklarımız mevcuttur. Suriye sınırındaki illerden başlayarak Güneydoğu’da bulunan ve Elazığ’a kadar olan topraklarımız siyonistlere göre vadedilmiş topraklardır.

Vahşiler, zalimler bunu gerçekleştirmeyi kafalarına koymuşlar. Bunun için dünyayı yakmaktan çekinmiyorlar. ABD ve Avrupa ülkeleri de arkalarında olduğu sürece bunun için her şeyi yaparlar.

Siyonist mantığına göre yahudi değilsen yahudinin kölesi olacaksın. Köle olmayı kabul etmezsen öleceksin. Sapık inançları bunu emrediyor. Bu yolda bugün Gazze’de ne yapıyorlarsa yarın diğer bölgelerde de aynı şeyi yapacaklarından asla şüpheniz olmasın.

Onun için sıra diğer bölgelere gelmeden 2 milyar Müslüman bunun önüne geçmesi lâzım. Nasıl geçecek? Tabi güç birliği ile kardeşlikle, birlik, beraberlikle…

Bu güç birliği, bu kardeşlik, bu beraberlik gerçekleşmez ise tüm Müslümanlar bir bir siyonizmin kurbanı olmaya mahkûmdur.

Peki bu birliği, bu kardeşliği ve güçlerimizin birleşmesini kim engelliyor? Tabi ki Müslüman ülkelerin başında bulunan ve ABD’nin emri altına girmiş yöneticiler, liderler…

İçlerinde çürük elmalar olsa bile Müslüman halkların çok büyük bir bölümü bu birleşmeye hazır, bu birliğin özlemini duyuyor. Ama gel gör ki İslâm ülkeleri liderleri ABD tarafından yönetildiği için bu ABD uşağı yöneticiler güç birliğinin önündeki en büyük engeldir.

Sıra ne zaman kendilerine gelirse o zaman uyanırlar ama iş işten geçmiş olur. İçimizdeki çürük elmalar için de aynı şeyi söylemek mümkündür. “Bize ne Gazze’den, bize ne Filistin’den” diyenler sıra kendilerine geldiğinde uyanırlar ama iş işten çoktan geçmiş olur.

Böyle düşünenler; bugün Gazze’de mücadele veren, cihad eden Filistinli mücahitlerin kendi toprakları için olduğu kadar bizim için de mücadele verdiklerini bir anlasalar…

2 milyar Müslüman topluluk bir araya gelmez, güç birliği yapmaz ise siyonizm canavarının önüne geçmek mümkün olmaz. Bu canavar hepimizi tek tek yutmaya devam eder. Ama ne zaman kendimize gelir, tehlikeyi görür güçlerimizi birleştirirsek o zaman bu canavarı yok edebiliriz.

Geçmişte, merhum Erbakan Hocamız bu birliği sağlamak için çok gayret etti, uğraştı, çalıştı, çabaladı. İslâm Birliği yolunda  ömrünü veren Erbakan Hocamız D8 leri bunun için kurmuştu. D8 ler bu birliğin çekirdeğini oluşturuyordu. Daha sonra D8 ler, D30 lara D40 lara dönüşecekti. Bunu gören ABD hemen harekete geçerek 28 Şubat’ı tezgâhladı ve Erbakan Hocamızın siyasi hayatına son verildi.

Bugün de Cumhurbaşkanımız yıllardan bu yana bu birliği sağlamak için çalışıp çabalıyor. Bunun için durmadan “dünya beşten büyüktür” diye haykırıyor. ABD bunu da görüyor ve Cumhurbaşkanımızı engellemenin yollarını arıyor. Bunun için MİT Başkanı iken Hakan Fidan’ı tutuklatmak gibi, gezi parkı ve 17 – 25 Aralık olayları gibi bunlardan sonuç alamayınca da 15 Temmuz gibi darbe girişimlerini tezgâhlıyor, bunun için PKK ve YPG’ye olanca desteği ve katkıyı veriyor.

ABD ve Batı ne yaparsa yapsın… Bütün iş biz de, bütün iş Müslüman ülkelerde. Müslüman ülkeler kendilerine bir gelse, tehlikeyi bir görse, bir gün sıranın kendilerine de geleceği gerçeğini bir anlasa her şey değişecek.

Dünyada İslâm ülkelerinin oluşturacağı gücün karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur. Bu güce bir de Türki Cumhuriyetlerin gücü eklenirse karşımızda ne ABD ne Avrupa ne de bir başka güç hiçbir şey yapamaz.

Ama ne yazık ki bugün o birlikten uzak olduğumuz için acınacak haldeyiz, perişan haldeyiz. Hadis-i Şerif’te geçtiği gibi çer çöp haldeyiz.

Bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: ”Öyle bir gün gelecek ki kâfirler, aç kurtların leşe saldırdıkları gibi size saldıracaklar.”

Sahabe sorar: ”Biz o gün sayıca az mı olacağız ya Rasulallah?” 
Efendimiz şöyle cevap verir: ”Hayır! Aksine sayınız fazla olacak. Ama selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Sizin kalbinize vehn yerleşecek ve Allah heybetinizi (korkunuzu) düşmanlarınızın kalbinden çekip alacak.”
Sahabenin; ”Vehn nedir ya Rasulallah?” sorusuna Efendimiz şu cevabı verir: “Dünya sevgisi ve ölüm korkusu.”

İşte tam da bugün Efendimizin işaret buyurduğu günleri yaşıyoruz. Hakikaten hiçbir ağırlığı olmayan yığınlar halindeyiz. Rabbimiz hâlimize acısında bize birlik beraberlik nasip etsin. Yazımı KAYIP İSLÂM ÂLEMİ
şiirimle tamamlıyorum.  

Nedir bu duygusuzluk, bu ne vurdumduymazlık?

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

İki milyarız ama sarmış umursamazlık,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Haftalardan bu yana bomba yağıyor gökten,

İslâm’ın diyarını söküyor zalim kökten,

Şeytanın orduları ittifak kurmuş iken,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Gazze yerle bir olmuş yıkılmış hanümanlar,

Her yeri baştanbaşa sarmış kara dumanlar,

Şehadete koşuyor imanlı kahramanlar,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Katledilir vahşice her gün dört yüz canımız,

Oluk oluk akan kan bil ki bizim kanımız,

Kırılıyor durmadan nice genç fidanımız,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Ufacık bebeklerin yana düşmüş başları,

Solmuş minik bedenler kanlı el, yüz, kaşları,

Kurumuş, akmaz olmuş gözlerinden yaşları,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Mazlumların feryadı çıkar arşı âlâya,

Yalnız kalan canların niyazları Mevlâ’ya,

Yönelirler sadece Allah-u Teâlâ’ya,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Körelmiş vicdanımız, kardeşliği unuttuk,

Sıcacık gönülleri buzlar gibi soğuttuk,

Maneviyatla dolu kalp bağını kuruttuk,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi. 

-

İki milyar Müslüman çer çöp hâle gelmişiz,

Ne kadar değer varsa kalbimizden silmişiz,

Canlı cenaze olduk, yaşar iken ölmüşüz,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Bir kayıp arıyoruz, nerde İslâm âlemi,

İmanlı yürekleri yaktı bunun elemi,

Vakit çok geç olmadan haydi göster eylemi,

 Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

-

Bu vurdumduymazlığın hesabı zor vallahi,

Hiç bir şey yapmıyorsak sınav çetin billahi,

Zalimlerin tümünü kahrediver İlahi,

Filistin alev alev, kayıp İslâm âlemi.

SALİH SEDAT ERSÖZ