banner5
Hasan Çağla
Hasan Çağla
Yazarın Makaleleri
Sevgili Torunum!
"Ülkücünün, ülküsü ile münasebeti, hakikî bir aşkta sevenle sevgilinin münasebetine benzer. Hep verir, hiç almaz. Sevgili nazlıdır, sitemi eksik etmez, incinmeğe de hiç gelemez. Diğer sahalarda umumiyetle dikkatsiz hareket eden Ülkücü,...
Vasiyet
Kişinin vefatından sonra yapılmasını tavsiye ettiği yazılı veya sözlü vasiyetler olduğu gibi yaşarken uyulmasını istediği vasiyetler olabilir.  Türk Dil Kurumuna göre Vasiyet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir....
Adil ve Zahid halife Ömer bin Abdülaziz
Eskiden sık sık 'Huzur İslam'da” diye yazan araba yazıları ve duvar yazıları görürdük. Kuşkusuz tüm kutsal dinler gibi İslam dini de huzur ve barışı amaç edinmiştir. Ancak Siyonizm ve emperyal amaçlı bazı batı ülkeleri İslam...
Türkiye’de İnsan İsrafı
Geçtiğimiz ayda Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumları için kapsamlı bir tasarruf genelgesi yayımladı. Kamuda taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme...
“Ahde vefa imandandır”
Bu hafta başı 27-29 Haziran tarihleri arasında istikametimiz Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas Şarkışla ilçe ziyaretleri idi.  Ziyaretlerimizde hüzün ve sevinçleri birlikte yaşadık. 28 Haziran tarihinde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun...
Siyaset niçin yapılır?
Siyaset nedir? Sorusunun karşılığı kişiye göre, toplumlara göre değişik algılana bilinir, yorumlanabilir. Ama günümüzdeki anlaşılır karşılığı” Kanun ve yasaları uygulayıp toplumu yönetmeye Siyaset; bu kanun ve yasaların icra makamı,...
Türkiye ile Rusya'nın dolar imtihanı!
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler tarihi bir geçmişe dayanmaktadır. İki ülke arasında Soğuk Savaş döneminin sona ermesi sonrasında yeni işbirliği imkân ve perspektifleri ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve ticari ilişkiler...
Niyet Halis İse Akıbet Hayırlı Olur
Zamanında İstanbul sokaklarında bir derviş ;  'Sen doğru ol kem(kötü)  belasını bulur. Sen doğru ol kem belasını bulur” diye diye dolaşıyormuş. Padişahın biri tebdil-i kıyafet çarşıda gezerken dervişin sözlerini duymuş,...
Türbe önünde ev Meram’da bağ kalmadı!
Önemli kültürlere merkezlik yapmış, köklü bir kültür birikimine sahip olan Konya kentinin, yakın çevresindeki ören yerleri ve Alâeddin tepesinde yapılan kazılardaki incelemelere göre tarihinin M.Ö. 6000'lere kadar indiği anlaşılmaktadır...
“Türk bir kavmin adından öte bir karakterin adıdır”
Ülkede onca problem varken, korona virüsün açtığı yaralar artarken, bir yandan açıklanan işsizlik rakamları, diğer yandan evine ekmek, aş götürme sıkıntısı her gün biraz daha artan aileler var iken, ekonomide döviz kurunun inişli çıkışlı...
Manevi Rütbelere Talip Olan Adam: Muhsin Yazıcıoğlu
25 Mart 2009 Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaza süsü verilerek şehadete yürüdüğü gün. Şehadetinin 12. yılında rahmet ve minnet anıyorum. Kim ne derse desin hem kamu vicdanında hem de günümüze kadar geçen süreçte olayların getirdiği sonuç...
Gazi Lisesi 1983 Ruhu
Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış olan, Konya İli bilim ve sanat merkeziydi. Tanzimat'a kadar başlıca öğretim kurumu medreselerdi. Medreseler sultanlar, komutanlar ve varlıklı kişilerce vakıf yoluyla kurulan yüksek dereceli öğretim...
Bizim Ocaklılar : 40 Yıllık Sevdanın Yolcuları
Toplumların gelecek idealini sürekli olarak yeniden inşa eden gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemek amacıyla milli ülküler edinmesi ise toplumun geleceğini garanti altına alır. Gençliğin milli ülküleri benimsemesi için de yol...
Tasavvufta Dört Kapı Kırk Makam
Hacı Bektaş-ı Veli, 13.yüzyılda yaşamış ve etkisi yüzyıllarca boyunca hissedilmiş önemli bir mutasavvıftır. Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan erenleri diye bilinen Kalenderiye akımına mensup süflilerdendir. Dolayısıyla Horasan Melamatiye mektebinden...
Tasavvufta Dört Kapı Kırk Makam
Hacı Bektaş-ı Veli, 13.yüzyılda yaşamış ve etkisi yüzyıllarca boyunca hissedilmiş önemli bir mutasavvıftır. Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan erenleri diye bilinen Kalenderiye akımına mensup süflilerdendir. Dolayısıyla Horasan Melamatiye mektebinden...
“TOPRAK SENDEN İNCİNMESİN”
İnsanın yaratılış süreci ile ilgili yüce kitabımız Kuranı Kerimde değişik ayetlerde bahisler geçmektedir. Bakara süresi 30.ayette; Hani Rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde dünya düzeni kurmaya, ilahi hükümleri icraya, yeryüzünü imara...
İnsanın Yaratılış Fıtratı ve Dört Kuş
Kelime olarak fıtrat, yapı, karakter, tabiat, mizaç ve kalb-i selim manalarına gelir. Ayrıca fıtrat, tabii eğilim, huy, cibilliyet, içgüdü, istidat gibi anlamları da ifade eder Fıtrat, insanın yaratılıştan sahip olduğu fizikî özellikler...
Karedeniz’de Bulunan Doğalgaz Hayırlı Olsun!
Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı...
Liderin Vasıfları
İnsanlar sosyal nitelikli varlıklardır. Bireyler kendi ihtiyaç ve arzularını gerçekleştirme amacı ile grupla oluştururlar. Sosyal oldukları kadar oluşturdukları bu grubu idare edecek ve hedeflerine ulaştıracak liderlere ihtiyaç duyarlar. Bu...
Şeyh Sadi-i Şirazi’den Anlamlı Sözler
Sadi Şirazi İslam âlimlerinden ve büyük velilerdendir. Asıl adı Ebû Muhammed Sa‘dî Müşerrifüddîn (Şerefüddîn) Muslih b. Abdillâh b. Müşerrif Şîrâzî (ö. 691/1292). Fars edebiyatının en büyük şairlerinden. Sadi Şirazi'nin;...
Nurettin Topçu’ya Göre Muallimin Mesuliyetleri
"De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklıselim sahipleri öğüt alır." (Zümer suresi 9.ayet)  'Ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim” Hz. Muhammed'dir (S.A.V) .  "Bana bir harf öğretenin kırk yıl...
Sözümüze Sadık Kalanlardan olmak!
Cenabı Allah dünyayı ve içindeki varlıkları yaratmadan evvel, öncelikle gelmiş ve gelecek bütün insanların ruhlarını yaratmıştır. Bunları ruhlar âlemi denilen bir âlemde bir araya getirmiştir. Daha sonra hepsini birden huzurunda toplayarak...
Gülünç Hakikatler
Dava ve mücadele adamı Osman Yüksel Serdengeçti'nin eserlerinden bir tanesi 'Gülünç Hakikatler”. Yaşadığı döneme ait sosyal, siyasal ve tarihi olaylardan oluşan fıkraları ve esprileri  bu  kitabında toplamıştır. Bu...
2020 yılında ödenecek “Hazine Garantili Geçiş Bedelleri “ yardım fonuna aktarılsın!
Millet olmanın gereği, iyi günde olduğu gibi kötü günde de yekvücut olma, dayanışma ve yardımlaşma ile ortaya çıkar. Türk milleti bunun en iyi örneğini milli mücadele yıllarında yapmış, varını yoğunu o zor zamanlarda paylaşmıştır....

banner49

banner50