İnsanımız/vatandaşımız farkında olarak şuurlu bir şekilde tüketim sonucunda oluşan atıkları; kâğıt, okunmayan/kitap ve dergiler, karton, kablo, plastik, cam, pil. Elektrik ve elektronik, bilgi işlem mal ve malzemeleri ve sair ve sair atıklar, giyim ve kuşam, ayakkabı ve benzeri gibi, bunlar ve daha nice sayamayacağım atıklar ayrıştırılabilir.

       Ekmek başta olmak üzere yemek atıkları, sebze ve meyve ve benzeri Gıda ve çeşitlerinin atıkları da evler, Restoranlar, lokantalar ve büyük küçük marketlerde ayrıştırılarak geri dönüşüm sağlanmalı, bu Gıda atıklarına, Belediyelerimiz plan ve projeler yaparak tesisler kurmalı, kurulu olan tesisler var ise Konteynerlere bırakılan, biriken atıkları bu tesislere yönlendirmeli/aktarmalıdırlar.  

       Belediyelerimiz, toplanan yemek atıklarını doğrudan sokak canlılarına, kedi ve köpeklere dağıtabilecekleri gibi hayvan barınaklarında/bahçelerinde bulunan canlılara da aktarabilirler. Yahut yem veya hayvan maması gibi imalat da yaparak ekonomiye kazandırılabilir. Ekmek atıkları ise farklı imalatlarla değerlendirilebileceği gibi doğrudan kümes hayvanlarına da aktarılabilir.

     Çok katlı konutlarda/sitelerde oturanlar/ikamet edenler site/apartman görevlilerine onlar da Belediyelerimizin sıfır atık projesi kapsamında atık kumbaralarına veya konteynerlerine bırakmalı/ vermelidirler. Yahut her tüketici, atıkları ayrıştırdıktan sonra hurdacılara atık toplayıcılara da verebilmelidirler.

Onlarda, yani Atık toplayanlar ve hurdacılar da hayat sürüyorlar/geçimlerini temin ediyorlar. Her hal ve şart ve şekilde toplanan atıklar Ekonomiye kazandırılmış olur.

       Selçuklu ilçemizin bazı mahallelerinde Çok katlı konutlarda/sitelerde oturanlar/ikamet edenler hurdacı ve atık toplayıcıların evleri ile komşu olmaları nedeniyle görüntü ve gürültü vs. kirliliğinden, rahatsızlık vermiş olmalarından dolayı şikâyetçi olduklarını duyuyor ve haberleri almaktayım.

      Belediye zabıtalarımız ise Hurdacı veya atık toplayıcıların evlerine baskınlar yapmakta, eziyet vermekteler. Buna benzer sıkıntı vereceklerine, şehrimizde, ilçemizde doğrudan doğruya meslek edinmiş, geçimini sağlayan bu vatandaşlarımızın bir envanteri çıkarılarak, kayıt altına alınmış olur.

       Belediyelerimizin yöneticileri öncülük yaparak Dernek mi? Olur kooperatif mi? Olur kurdurarak, atık toplayıcı veya hurdacıları legalleştirmiş ve kayıt altına alınmış olunur, hatta Sosyal güvence kazanmaları sağlanabilir. Gelirlerinin artırılması konusunda ise farklı projeler geliştirilebilir.

      Atık toplayanlar veya hurdacılar; bir düzen dâhilinde Mahalle aralarından çıkarılabilmesi için evlerinin bahçesinde depolama/yığmalarının yerine atıkların toplanıp depolanması için yer gösterilebilir yahut var olan tesislere yönlendirilebilir.

       Atıkların Nakliyesinde/taşınmasında belediyelerimiz, tesis veya depolara ulaşılabilirlik açısından masraf çıkarmadan atık toplayıcı ve hurdacılara kolaylık sağlayabilmelidirler.

Hurdacı veya atık toplayıcıların topladıkları atıkları Belediye araçları/kamyonları ile ücretsiz taşınabilir yahut Belediyelerimiz doğrudan doğruya satın alma cihetiyle toplanan atıkları teslim alabilir.

       Hurdacı ve atık toplayıcı vatandaşlarımızın sorunlarına bigâne kalamaz, âcizane onların sesi olmakta, onlara elçilik/tercümanlık yapmaktayım. Belediyelerimizin Başkan ve geri dönüşüm/atık ofisi yöneticilerine

Arz ediyorum.

             Hoşça bakın zatınıza, Kalın sağlıcakla,