Zikirler çekilir, sema edilir,

Kollar açılmış semaya,

Ulaşmak istercesine Rahman’a,

Kalpler zikreder huşuyla!

Sığındık Rahman ve Rahim olana,

O’ndan başka gidecek kapı mı var da?

İsteriz hep kendinden kendini,

İsterse verir istemezse yine Rabbim bilir!

Kulluktur bizim vazifemiz

Zevki sefa sürmek olmaz

Geçici olanlar devam etmez

Baki olana dönmek vazifemiz

Allah kâh dilediğine Cemâl’ini

Dilediğine kâh Celâl’ini

Nimet üstüne nimetler

Bazen de imtihanlar gönderir

Üzülürsün yıkılırsın

Umutsuzluğa kapılırsın

İsyan etsen ne faydası?

O dilediğini hikmetle yapandı.

O’ndan yine O’na sığınacak,

O dilediğini yapacak,

Başka çaren mi var?

Ondan başka gidecek kapın mı var?

Kuluz istemekten vazgeçmeyeceğiz,

“Dua edin vereyim” diyene el açacağız,

İstemek, en yüceden istemek,

Utanılacak bir durum değil istemek!

Bize düşen O'nun bize,

Emrettiği gibi kulluk etmek,

O'na düşen de vaat ettiği gibi,

Bizleri rızıklandırmak!

Dua müminin Hakka açılan kapısı,

İste! Anneden isteyen çocuk gibi,

Annen vermese de zararına yapmaz bir şeyi,

Rabbin annenden çok düşünür seni!

Dua ettim kabul olmadı deme!

İçinde ki sakladığı hayrı gözle.

Senin hayrına olandır taktir ettiği,

Allah’a dayanıp sen duana devam eyle!

İhlasla iste her istediğini,

Verirse hep lütfundan dile,

Şimdi vermezse de ahireti gözle,

Hikmetledir işi, duayı boş çevirmez bile!

Duada önemli olan gerçek,

Allah'a teslim olmak ve inanmak.

Allah isterse deveyi küçültmeden,

İğneyi büyütmeden,

Deveyi iğne deliğinden geçirir!..