Konya Büyükşehir Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı iş birliğiyle hizmet veren İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi (İRFA), medeniyetimizden bizlere miras kalan güzelliklerin korunması ve aslına uygun şekilde ihya edilmesiyle cemiyete faydabireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kuruluş. Millî ve manevi değerlerimizin ihya edilmesini hedefleyen İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi; kültürel faaliyetlerin yanı sıra eğitim alanında da etkin bir konumda. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi (İRFA) bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri temel olarak Geleneksel Sanatlar, İslâmî İlimler ve Musıki eğitimleri başlıkları altında toplanmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı iş birliğiyle istihdam edilen eğitimciler tarafından Geleneksel Sanatlar alanında, Hüsn-i Hat, Tezhip, Cilt, Ebru ve Çini Sanatlarında, İslami İlimler alanında ise Kur’ân-ı Kerîm, Tefsir, Hadis, Siyer, Farsça, Osmanlı Türkçesi ve Arapça gibi branşlarda eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra İslâm medeniyetinde temel kaynak eserlerden kabul edilen Mesnevî, Kimya-i Saadet, Hikem-i Ataiyye gibi eserlerin birlikte mütalaa edildiği okuma grupları oluşturulmakta, bu gruplar bir eğitimci riyasetinde çalışmalarını sürdürmektedirler. İRFA Eğitim Koordinatörü, Tezhip ve Klasik Cilt Sanatkârı Selman Küçükkömürler, merkez hakkında bilgi verdi.

4 11-1

Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

Bendeniz Selman Küçükkömürler, 1992 yılında Konya'da öğretmen bir çiftin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk ve ortaöğretimi Zübeyir Gündüzalp Koleji'nde, lise eğitimimi Erbil Koru Anadolu Lisesi'nde tamamladım. 2007 Yılında Destegül Güzel Sanatlar Merkezi'nde Prof. Dr. Fevzi Günüç ile Hüsn-ü Hat, 2012 yılında Ersan Perçem ile Tezhip meşklerine başladım. Üniversite Eğitimi süresince Rahmetli Hocam Fevzi Günüç beyefendinin hayata, sanat ve kültüre, medeniyet değerlerimize yaklaşımı bendenize feyz vermiştir. Sağlam bir şahsiyet ve mükemmel bir hoca olarak bugünün hocaları olan bizlere örnek olmuştur. Lise yıllarımda başlayan Fotoğraf Sanatı merakımı ilerletip, fotoğraf sanatı derneklerinde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yapmaya, fotoğraf eğitimleri vermeye başladım. Pek çok fotoğraf gezisine katıldım ve organize ettim. Fevzi hocamın işareti ve ailemin desteği ile üniversite esnasında, 2011 veya 2012 yılında, Mücellit Gürcan Mavili ile Türk-İslam Cilt Sanatı eğitimi almaya başladım aynı zamanda devam ettiğim Selçuk Üni. G.S.F. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalından mezun oldum. Lisans eğitimi biter bitmez Cilt Sanatı alanında Yüksek Lisansa başladım ve bu esnada, 2017 yılında İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi eserlerinin cilt restorasyon ve konservasyon çalışmalarında yer aldım. 2018 yılında Mücellidhane Sanat atölyesini kurarak Cilt ve Tezhip Sanatı eğitimleri vermeye başladım. 2018-2019 yılında İRFA Genel Koordinatörlük görevini yürüttüm, halen İRFA Eğitim Koordinatörlüğünü yapmaktayım. 2019 yılında, “İstanbul Müze ve Kütüphanelerindeki Ahmed Karahisari Hatlı Yazma Eser Ciltlerinin İncelenmesi” başlıklı tez ile yüksek lisansımı tamamladım. Bugün Doktora hazırlık çalışmaları yapmaktayım. Cilt Sanatı alanında Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde ettim. Türk-İslam Cilt Sanatı araştırmalarına devam etmekte olup, Mücellidhane Sanat Atölyesinde Cilt ve Tezhip Sanatı eserleri üretmekte ve öğrenci yetiştirmeye gayret etmekteyim.”

4 12-2

İRFA hakkında bilgi verir misiniz?

“Konya Büyükşehir Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı iş birliğiyle hizmet veren İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi yani kısa ismi ile İRFA, medeniyetimizden bizlere miras kalan güzelliklerin korunması ve aslına uygun şekilde ihya edilmesiyle cemiyete faydalı, irfani bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kuruluştur. İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi (İRFA) Türk İslam Mimarisine uygun şekilde bir külliye olarak inşa edilmiştir. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi (İRFA) içerisinde “Derviş Çeyizi Müzesi”, Semâhâne, konferans salonu, meşk sınıfları, Ebruhane, Mücellidhane, Kaşihane, Keçehane, Rababname gibi sanat ve uygulama atölyeleri, derslikler, çocuk oyun odası, Musıki sınıfları ve kütüphane bulunmaktadır. Haftanın her günü aktif olarak ziyarete açık olan İRFA bünyesinde semâ’ talimi, tekke musikisi meşki, enstrüman imalat atölyesi vb. eğitimler verilip, workshop çalışmaları tertip edildiği gibi panel ve seminerler de düzenlenmektedir. Mevlânâ Müzesi civarında karşısında, Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde, No:6/1’de bulunan İRFA, yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaktadır. Ramazan ayı hariç Cuma 20:30’da, Pazar gün ise saat 14:30’da başlayan Sema Mukabelesi için ziyaretçilerimiz, aynı gün birkaç saat önce merkezimizden ücretsiz davetiye alabilirler. Ayrıca Merkezimizin yapılan ve yapılacak bütün faaliyetleri “@irfanmedeniyeti” ismi ile bütün sosyal medya mecralarında yayınlanmaktadır, bu platformlardan İRFA etkinlikleri takip edilebilir.”

4 3-4

İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi bünyesinde eğitimler hakkında bilgi verir misiniz?

İRFA bünyesinde Gelenekli Sanatlar ve musiki kursları başta olmak üzere pek çok eğitim verilmekte. Gelenekli Sanatların önemini kavratmaya yönelik adımlar atmaya gayret edip, kurum olarak bu eğitimleri oldukça önemsiyoruz. Eğitimlerimizi popüler kültürün yozlaşma serüveninden ayrı tutarak daha geleneklerine bağlı şekilde usta-çırak hoca-talebe iletişimini esas alan meşk usulü ile yürütüyoruz. Bu eğitimler kapsamında Hüsn-i Hat, Tezhip, Cilt, Minyatür, Ebru, Çini Sanatı, Keçe, Kaligrafi gibi eğitimler, gelenekli sanatlarda Eğitim verilen ana branşlarımız. Bütün hocalarımız alanlarında yetkin, donanımlı, eğitimin dinamiklerini bilen ve gerekliliklerini gören sanatkarlardır. Eğitimci yönü güçlü olan hocalarımız ile eğitimleri yürütmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca musiki kısmında da Tambur, Ud, Klasik Kemençe, Rebab ve Ney branşlarında eğitimlerimiz devam ediyor. İRFA’da dönem dönem etkinliklerimizin yoğunlukları da artmaktadır. Gelenekli sanatlarda yılın tamamında olsa da özellikle yaz aylarında uygulamalı Sanat Workshopları düzenliyoruz. Bu Workshoplar bu sanatlarımıza merak duyup başlamak isteyenler için bir deneyimleme olanağı sağlıyor. Her yıl Eylül ayında yaptığımız yetenek sınavlarımız ile kurslarımıza öğrenci kabul ediyoruz. Yetenek sınavlarına başvurup sınava girerek başarılı olan öğrencilerimiz ile eğitimlerimize Ekim ayı itibariyle başlamış oluyoruz. Eğitimlerimiz birer yıllık periyotlarla devam ediyor. Öğrencilerimiz İRFA’nın Gelenekli Sanatlar eğitimlerinden herhangi birine katılarak İRFA’yı daha fazla tanıyor ve benimsiyorlar. Öğrencilerimize yönelik sene içerisinde söyleşilerimiz, belgesel ve film gösterimlerimiz de oluyor. Biz sanatı bir amaç değil bir araç olarak kabul ediyoruz. Öğrencilerimizi, hocalarımızın maddi ve manevi fedakarlıklarını da, bu süreç içerisinde hissediyorlar. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlerden oldukça memnunuz. Pek çok farklı sahada halkımıza hizmet etme gayretinde olan İRFA’nın faaliyetleri arasında bizlere ulaşan talepleri karşılamak maksadıyla düzenlenen seminerler de yer almaktadır. Kuruluşundan itibaren etkinlik sahasını genişleten İRFA bünyesinde irfan medeniyetini anlatan farklı konularda halkımıza yönelik seminerler düzenlenmektedir.

4 2-64 5-5

4 8-6

Bisikletin Pele’si; Yusuf Ecevit Bisikletin Pele’si; Yusuf Ecevit

4 6-7

Muhabir: MUHAMMED ESAD ÇAĞLA