Bir atlı geliyor, binicisi şanlı mı şanlı,

Adeta benzer, yirmilik delikanlı,

Vatan, millet, bayrak aşkı davası,

Sarmış her yanını, Türkiye sevdası.

Çok bekledik Sen’i

Ümidimizsin, kalbimizde yeşeren

Dilimizde, gönlümüzde, duamızda olan

Daima yolu gözlenen.

Ne derlerse desinler, bilir kendini,

Yoluna koyar, bir tek canını,

Adalet maşalesi yakar önüne,

Yürümez denilen müşküllerini,

Dua alır, ardına düşer, bitirir işini.

Hakka dayanır inancı, dağ gibi,

Ondan alır, gayret ve kuvvetini,

Şaşırmasın kimse, dünya lideridir,

Akıllar ermez, oyunlar ona zarar vermez ,

Hikmetledir her işi.

Boş konuşanlar, ne derse desinler,

Yol açar, gelecek olan yarınlara hazırlık var.

Durmaz, ileri daima güvenle bakar,

Koşan atlısına, koştukça açılan hanlar var..

Ömrünü Türkiye ve mazlumlara adayan,

Cemreler gibi yüreklere dokunan,

Gelecekte ki altın çağa, öncülük yapan,

Davası, haktan, haklıdan yana olan,

Doğru söyleyip, söylediğini yapan,

Hakikat eridir, delikanlı..

Uzun Adam…