Meşhur hikâyedir. Sinop’ta yaşamış ünlü filozof Diyojen,bir gündüz vakti elinde fenerle sokakları dolaşmaktadır. Diyojene sorarlar: “Ne arıyorsun?” O da tarihi geçen şu cevabı verir: “ Adam arıyorum!

Günümüzdeki temel sorunlardan birisi de insan olabilmektir. İnsan olabilmek için temel ilke kendini keşfetmektir. Ancak insanın kendi içinde kendini bulabilmesi de çok kolay değildir.

 Yunus Emre’nin:

 "Beni bende deme, bende değilim.

Bir ben vardır bende, benden içeri." beytinde dile getirilen gerçeğe ulaşmak zahmetli bir iş.

“Ahsen-i takvim “sırrına erebilmek ve kâmil bir insan olmak için anahtar soru : “Ben kimim? Sorusudur.

Biliyoruz ki, kişinin Rabbini bilmesi, kendini bilmesinden geçmektedir.

“Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu”(Nefsini bilen Rabbini tanır)

Ünlü tefsir âlimi Zemahşeri bu gerçeği : “İnsan doğulmaz, insan olunur!” Şeklinde dile getirir.

O zaman vahyin ışığında, sünnetin rehberliğinde yapacağımız yolculuğumuz bizi kâmil bir insan derecesine ulaştıracaktır. Nebevi ahlak sahibi bir insan mertebesine ulaşacağız. İnşaallah.

Doğru- kâmil bir insan(mümin) olabilmek için içinde bulunduğumuz Ramazan ayını da fırsat bilerek neler yapabiliriz:

  • Kâmil insan hayatın her alanında işine Besmele ( Allah’ın adıyla) başlayan kimsedir.

İnsan kelimesi “nisyan kelimesinden türemiştir. İnsan unutan bir varlıktır. Besmele, bize verilen her şeyin sahibinin Allah olduğunu hatırlatır.

  • Doğru insan sevgi ve endişeli anlarında da Haşyetullah(Allah’a saygı) ile davranan bir bireydir.

Sevginin kaynağı Allah’tır. Kişi Allah’tan başkasını sevmekte sınırı aşarsa, bu tutkuya dönüşür. Tutku ise insanı tutuklar. Hâlbuki sevgi insana hürriyetini verir.

Merhum Alvarlı Efe hazretleri bir dörtlüğünde bu gerçeği şöyle dile getirmiş:

“Sen Mevlâ’yı sevende, Mevlâ seni sevmez mi?

Rızâsına erende, rızâsını vermez mi?

Sen Hakk’ın kapısında canlar fedâ eylesen

Emrince hizmet kılsan, Allah ecrin vermez mi?”

  • Mümin insan sükût halinde iken tefekkür edendir.

Atalarımız “iki dinle bir söyle” demişler. Mevti düşünmek, hakkı zikretmek, daim şükür etmek doğru insanların özellikleridir.

  • Doğru insan gördüğü her güzelliği Allah’tan bilendir. İnsan kusursuz güzellik karşısında hayranlık duyar. “Hayret” eder.Maaşallah der.

 Kâmil bir insan olabilmek için bunların dışında nefis tezkiyesini, irade terbiyesini yaparak, ihsan ve ihlas kemerlerini de kuşanmak gerekir.

Mümin Allah’a teslim olan, güvenilir kişidir. Bu dereceye yükselebilmek için gayret etmek gerekir.

Son olarak Şeyh Sadi Şirazi’nin şu sözü ile yazımızı noktalayalım:

“Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar. Hayret etme, gayret et!”

Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.

Selam ve dua ile..