Selçuklu Müftülüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Haznevi İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur’an Kursu 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.  Haznevi İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur’an Kursu Dini değerlere sahip bir nesil yetiştirmeyi amaç edinen, bir kurs olarak öğrencilerin hayatlarına dokunuyor. Haznevi İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur’an Kursu Müdürü Abdülhamit Orhan, kursları hakkında bilgi verdi.

 11 6 Kopya-1

Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

İsmim Abdülhamit Orhan. Aslen Mardinliyim. Arapça eğitimini Suriye’de Şeyh Muhammed Muta el Haznevi’den aldım.  Diğer eğitimlerimi ülkemizde aldım. 15 yıl Batman’da görev aldım.  İmam Hatip olarak 11 yıl, 4 yıl da Kur’an Kursu hocası olarak görev yaptım.  2016 yılından bu yana da Selçuklu Müftülüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Haznevi İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur’an Kursunda görev yapmaktayım.

Konya’da toparlayıcı olduk Konya’da toparlayıcı olduk

 Haznevi İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur’an Kursu hakkında bilgi verir misiniz?

Haznevi İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur’an Kursumuz 2016-2017 yılında eğitim ve öğretime başlayan, 60 Öğrenci kapasiteli kursumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuklu Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.  İaşe ve ibatesi Haznevi İlim ve İrfan Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından karşılanmaktadır.  Kursumuzda eğitim olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredat uygulanmaktadır.  Hafızlık eğitimini tamamlayıp kabiliyeti olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an-ı anlama öğretim programına seçilmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Arapça Kursu Bitirme Belgesi" verilmektedir.  Kursumuzda hafızlık eğitimi alan öğrencilerimiz lise ve üniversite eğitimlerine de Açıköğretim de eğitimlerine devam ediyorlar. 

 11 7 Kopya

Kursunuzda şu ana kadar kaç öğrenci eğitim aldı devam eden öğrenci sayınız nedir?

Kursumuzda şuanda 40 öğrenci eğitim almakta.  Kursumuzda bugüne kadar 38 öğrenci hafız oldu. Kur’an-ı anlama programlarını 23 kişi bitirdi. 20 öğrencimiz de Diyanet İşleri Başkanlığımızda kadrolu olarak görevlerine başladılar.

 Bünyenizde hafızlık eğitimi alan öğrencilere eğitimleri ne şekilde sunuyorsunuz?

Hafızlık öğrencilerimize eğitimlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği eğitim metotlarına göre veriyoruz.  Kur’an öğrenimi, onu yüzünden okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kuran’ı ezberlemek de bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Kuran’ı baştan sona ezberleyenlere hafız denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen, dolayısıyla ilk Kur’an hafızı Hz. Peygamber’dir. Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir. Hz. Peygamber’le başlayan bu gelenek, O’nun (s.a.s.); “Sizin en hayırlınız, Kuran’ı öğrenen ve öğretendir." teşvikiyle günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Hafızlık eğitiminin İslam geleneği içerisinde taşıdığı önemin yanı sıra, günümüzde ayrı bir önemi vardır. Zira din hizmetleri personelinde aranan yeterliklerin başında Kur’an-ı Kerim gelmektedir. Hafızlık eğitimi bu alana yönelik yeterliğin elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Hafızlık Eğitim Programı; hazırlık, ezberleme ve pekiştirme olmak üzere üç dönemden oluşmaktadır.

 11 3-6

A-Hazırlık Dönemi:

1. Hazırlık Dönemi;

a. Öğrenciye Kur’an-ı Kerim’i tecvit kurallarına göre usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmak, b. Öğrencinin ezber yapma kabiliyetini ve hafızlık sürecine adaptasyonunu tespit etmek, c. Öğrenciye ezber yapma usul ve tekniği kazandırarak ezberleme kabiliyetini geliştirmek, d. Öğrencinin hafızlık sürecine motivasyon olarak ve zihnen hazır hale gelmesini sağlamak, amacıyla oluşturulmuştur.

2. Azami 4 aylık bir süredir.

B-Ezberleme Dönemi:

Bu dönemde Kur’an’ı Kerim’i ezberleme iki farklı yolla gerçekleştirilecektir. Biri, oldukça kısa bir sürede hafız olmayı öngörürken, diğeri daha uzun süreyi gerektirmektedir. Bireysel farklılıklara göre her ikisinin de süresi değişebilir.

C- Pekiştirme Dönemi:

Ezberleme döneminde tamamlanan sayfaların yapılacak tekrarlarla sağlamlaştırıldığı dönemdir. Her üç dönem; Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler, Sosyal Etkinlik ve Rehberlik, olmak üzere üç temel alandan oluşur.

Kursunuzda eğitim alan öğrencilere yönelik gerçekleştirdiğiniz sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir?

Haznevi İlim ve İrfan Yatılı Erkek Kur’an Kursu olarak öğrencilerimizin hafızlık eğitimini tamamlarken onların kendilerini rahat hissetmeleri adına piknikler, geziler, tecrübe paylaşımları gibi organizasyonlar gerçekleştiriyoruz.

Kursunuzun başarıları hakkında bilgi verir misiniz?

Kursumuz açıldığı günden bu yana çok sayıda hafızın yetişmesine katkı sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Özellikle kursumuzda eğitimim alan öğrencilerimizin Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarından istihdam edilmesi de bizleri oldukça gururlandırıyor. Bu da bizlerin çalışma aşkını artırıyor.

11 2-10

Hafızlığın önemi hakkında neler söylersiniz?

Hâfız sadece Kur’ân-ı Kerîmin kelimelerini, âyetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun mânâsını kalbine ve ruhuna nakşeden, beynine alan ve gönül dünyasında seyreden bir insandır. Kur’ân’ı içine sindirmiş olan gerçek hâfız yürüyen ve konuşan Kur’ân demektir. Hâfız kelimesine nisbet edilen el-Hâfız, Allah’ın güzel isimlerinden biridir ve “Her yönden esirgeyip koruyan, insanların ve cinlerin bütün amellerini muhafaza eden, asla zayi etmeyen” anlamındadır. “Şüphesiz ki Kur’ân’ı ve onu koruyacak olan da Biziz” âyetinde de ifade edildiği gibi Kur’ân’ın gerçek sahibi ve koruyucusu o kelâmın mutlak sahibi olan Allah’tır. Hâfızlar, Peygamberimizin (a.s.m.) özel iltifatına mazhar olan insanlardır: “Hâfız olup da Kur’ân okuyan kimse meleklerle beraberdir” hadisinde bildirildiği gibi, hâfız her an meleklerle birlikte, meleklerin arasında, meleklerle içiçedir. Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları olay, Kur’ân’ın okunduğu ve dile getirildiği yerlerdir.  Kur’ân’ı beynine nakşeden ve kalbine yerleştiren hâfızlar, hem dünyada şerefli ve saygın insanlardır, hem de âhirette akrabalarına ve yakınlarına şefaatçi olacaklardır. Bu müjdeyi Efendimiz (a.s.m.) şu sözleriyle verirler: “Kim Kur’ân okur ve onu ezberler, helâlini helâl kılar ve haramını haram kılarsa, Allah, bu Kur’ân sebebiyle onu Cennetine koyar ve ailesinden Cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat hakkı tanır.” Hâfızları Abese Sûresinde sözü edilen sefere-i kirama benzeten Peygamber Efendimiz (a.s.m.), hâfızların Cen-nette onlarla beraber olacağını müjdelemiştir.  Peygamberimiz (a.s.m.) kendisine vahyolunan âyetleri ezberinde tutar ve daha sonra Sahabilere okurdu. Kur’ân’ı hâfızasına nakşedip ilk muhafaza eden bizzat kendisidir, ilk hâfız odur. Kıyamet Sûresinin 16. ve 17. âyetlerinde işaret edildiği gibi Cenâb-ı Hak tarafından garanti edildiği şekilde Pey-gamber Efendimiz (a.s.m.), aldığı vahyi derhal bellemiş oluyordu. Bu yönüyle hâfızlık bir Peygamber mesleğidir. Bütün Kur’ân’ı Hz. Cebrail ile mukabele ederdi. Dünyasını değiştireceği seneye rastlayan Ramazan’da bu mukabele iki defa olmuştu.

Kaynak: MUHAMMED ESAD ÇAĞLA