Vefa sayfamızın şimdiki misafiri, Mardin doğumlu olmasına, ilim tahsilini doğuda yapmasına ve icazetini Menzil’den almasına rağmen daha sonra tebliğ ve irşad için Konya’yı seçen, Konya’ya yerleşen, hatta ismine bile Konya’yı ekleyen merhum Muhammed Konyevi Hoca Efendi olacak. Kendisinin hayatı ve hizmetleri ile ilgili geniş bilgileri, muhterem İbrahim Okka ağabeyimin aracılığı ile oğlu Hüsamettin Sönmez Hocamızdan aldık. Hüsamettin Sönmez Hocamızın verdiği bilgileri aynen aktarıyorum:

HİZMET EDENLERE DUASI 

Seyda-i Konyevî Hazretleri, Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri’nin vefatından sonra bir yıla yakın teberrüken Menzil’de kaldı. Daha sonra Seyyid Muhammed Raşid (Kuddise Sirruh)’nin işareti üzerine Konya’ya hicret etti. Hicreti sırasında Seyda’nın tüm Türkiye’den sofileri canla başla hizmet ettiler ama özelde Aksaray vilayetimizin sofileri adeta Seyda’nın evlatları gibi hizmet ettiler. Dergâhın fiziki çalışmalarına canlarıyla mallarıyla hep destek oldular. Dergâhın inşası sırasında özellikle medresenin inşaatı yapılırken bazı duygusal hadiseler de yaşandı.

Medrese inşaatını müşahede eden Seyda’nın evlatlarından Hüsameddin Efendi o günü duygulanarak şöyle anlatıyor: “O gün çok soğuk ve ayaz bir gündü. Sofilerin elleri çamur içinde adeta donuyordu. Herkes ıstırap ve çileyle çalışıyordu ama hizmet aşkı onları durduramıyordu. Derken Seyda hazretleri geldi ve sofileri o ayaz içinde ve ellerinin çamurla beraber donmuş halini görünce ellerini göğe açtı ve “İlahi, bu hizmette bulunan kardeşlerimi cennetine al ve onlara cennette köşkler nasip et” diye tazarru ile dua etti.

 Seyda-i Konyevî  (Kuddise Sirruh), sevenlerine daima Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ve ashab-ı kiramın yolundan gitmelerini tavsiye eder, sevenlerine, Allah-u Zülcelal’in rahmetinden, nefsin ve dünyanın kötülüğünden çok bahseder.  Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ashab-ı kiram ve ilmiyle amel eden âlimlerin ahlakından bahseder ve onlar gibi ahlaklanmalarını tavsiye eder.

Allah dostları, Cenab-ı Hakk’ın yeryüzüne rahmetle nazar etmesine vesile olan, Allah’ı kullarına anlatıp sevdiren, kullarını da Allah yoluna davet eden seçkin kullardır. Gaflet karanlığında boğulan insanlığı ancak onların irşadının nuru aydınlatır. Kur’an-ı Kerim iki kapak arasında duran bir kitap değil, Allah’ın kullarına bir hitabıdır. Allah dostları ise Kur’an-ı Kerim’i okuyup okutan, onu beyan eden ve yaşantısıyla hayata geçirmeye örnek olan şahsiyetlerdir. Onların gönülleri tutuşturan samimi hitabı ile Kuran-ı Kerim müminlerin yüreğine tesir eder ve hayata yön verir.

İnsanlar ancak ilmiyle amil olan samimi âlimler etrafında cemaatleşerek dinlerini muhafaza edebilirler. Yoksa zamanın akıl çelen ve nefsi peşine sürükleyen fitneleri, insanların çoğuna yolunu şaşırtır. Nitekim yok edilmek istenen İslami ilimler ve tasavvufi adab, ancak Allah dostu âlimlerin etrafında birleşmek suretiyle ihya edilmiştir. Seydamızın şefkatli ve samimi daveti, nicelerini gaflet uykusundan uyandırmış ve batıl yollara savrulmaktan kurtarmıştır. Onun özlü ve tesirli hitabı, manevi himmeti ve akılda kalan nasihatleri gönüllerdeki kasveti silkelemiş, ibadetin lezzetini duyurmuştur.  Hiç şüphesiz imandan sonra maneviyat bağları Allah-u Zülcelâl’in bizlere en büyük nimetidir. Bu nimete vesile olanlar da, kendilerini Allah’ın yoluna adamış sadat-ı kiram hazeratıdır. Allah-u Zülcelal onlardan razı olsun. Dünyada onların yolundan ayrılmamayı, ahirette de onun şefaatine kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin tasavvuf yolunda irşad izni verdiği 6 halifesi vardır. İsimleri şöyledir;

1. Seyda Yahya Abbasi Hazretleri 2. Seyyid Abdulbaki el-Urfa Hazretleri 3. Seyda Muhammed Konyevî  Hazretleri 4. Seyyid Abdulbaki Hazretleri 5. Seyyid Yusuf Arvasi Hazretleri 6. Seyda Ahmed El-Vani Hazretleri.

Sohbetleriyle kalp hastalıklarına şifa olan Rabbani âlimlerden ve Allah dostlarından Seyda Muhammed Konyevî kuddise sırruh hazretleri 8 Şubat 2022 tarihinde geride binlerce yüreği mahzun bırakarak Hak katına yürümüştü. Sene-i devriyesi münasebetiyle hatırasını yad etmek ve bu vesileyle maneviyatından istifade etmek istiyoruz. Çünkü Allah dostlarının anıldığı yere Allah’ın rahmeti iner. İbni Mes’ûd radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuşlardır: “İnsanların öyleleri vardır ki, Allah’ı hatırlamanın anahtarıdır. Onlar görüldükleri anda Allah hatırlanır.” (Suyûti; Cami’us-Sağir; H. No: 2466)

Yüz binlerce kişi şahittir ki Seyda Muhammed Konyevî kuddise sırruh hazretleri daima Allah-u Zülcelâl’i hatırlatan bir Mübarek Zat idi. Seyda Muhammed Konyevî Hazretleri malıyla canıyla her şeyiyle kendini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin yoluna feda etmiş ve İslam’ı hayatının her zerresinde yaşamayı kendisine ilke edinmiş ve bunu insanlara öğretmeye gayret eden bir İslam âlimiydi. Zahiri ilimlerde çok kıymetli İslâm âlimi olduğu gibi, maneviyat yolunda da Nakşibendi yolunun büyüklerinden Seyyid Muhammed Raşid El- Hüseyni Hazretleri’nin halifesiydi. Ondan aldığı icazetle tasavvuf yolunun doğru şekilde anlaşılmasına ve yaşanmasına ömrünü vakfetti. Seksen yıllık hayatında, ihlas ve samimiyetinin bereketiyle, gayretinin neticesinde ve Allah’ın tevfik ve inayetiyle Anadolu’dan Avrupa şehirlerine kadar çok sayıda insanın hidayetine, tevbesine ve irşadına rehberlik etti.

Bilindiği gibi Seyda Muhammed Konyevî kuddise sırruh hazretleri medresesini kurmak için Konya diyarını tercih etmişti. Her hafta kendisini ziyarete gelen sevenlerine sohbetleriyle rehberlik eden Seyda Hazretleri, Allah’ın emir ve nehiylerine uygun bir hayata çağırırken, dünya hayatının geçici olduğunu ve bu geçici hayat için baki olan hayatımızı yok etmemeyi tembihlemişti. O, hem malıyla, hem canıyla, hem evladıyla, hem ilmiyle, hem zamanıyla, hem gönül muhabbeti ve feyziyle eşine ender rastlanan büyük bir hizmet insanıydı. Ümmetin bu kurak mevsiminde binlerce gönlü muhabbetiyle, feyziyle yeşertti, ihya etti. O zorlu mahşer gününde ona olan muhabbetimiz ve hizmetimiz inşallah bizlere de fayda verir.

Hayatları boyunca feyizli sohbetleriyle gönülleri ihya eden Hak dostları, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle, yetiştirdikleri talebeleriyle ve halifeleri ile ruhlara ümit ışığı ve ferahlık vermeye devam edeceklerdir. Seyda kuddise sırruh hazretleri fani ömrünü tamamlayıp Mevlâ’sına kavuşmuş olsa da daveti her zaman devam edecektir. Bu ümmetin en zor zamanlarında dini ilimleri ihya etmek gibi büyük bir hizmette bulunan Seyda hazretleri arkasında bıraktığı sadaka -i cariye hükmündeki eserleriyle inşallah daha uzun bir müddet daha Din-i Mübin-i İslam’a ve Allah’a ihsan üzere kulluk etme yoluna hizmet etmeye devam edecek.

Seyda Muhammed Konyevî kuddise sırruh hazretlerinin fani hayata veda edişiyle müteessiriz. Sohbetleriyle, hizmetleriyle, feyiz ve muhabbetiyle gönülleri ihya eden Seydamız hakkında ne söylesek azdır. Bizlere örnek olması için arkasında bıraktığı hizmetlerden bahsetmek istiyoruz.

Gülistan Dergisi ve Reyhani Yayınları

Seyda Muhammed Konyevî hazretleri, dini ilimlerin unutulduğu bu çağda, çok sayıda eser telif ederek halkımızı cehaletten kurtarmayı hedefliyordu. Ümmetin günahkârlarının tevbe etmelerine vesile olduğu gibi, İslam’ı bütün incelikleriyle anlatarak, herkesin kurtuluşuna vesile olmaya çalışıyordu. Hatta bu kitapları yazmasının sebebini şöyle açıklardı:

“Seyyid Abdulhakim el Hüseyni hazretleri de köy köy, kasaba kasaba geziyordu. Ben de onun gibi yapayım istiyordum; fakat şu anda ortam müsait olmadığı için bu kitapları yazdık. İnşaallah, bir an önce bu kitapları insanlara ulaştırın. Bu kitaplar bir yere gittiğinde sanki Sâdâtlar oraya gidiyormuş, onlar sohbet ediyormuş gibi olur. İnşaallah emri bilmaruf vazifemizi de böylece yapmış oluruz” demişti.

Seyda Hazretleri bilhassa sofilerin cahil kalmasını istemiyordu. “Çünkü ben Menzil’deyken (hizmet döneminde, önceki senelerde) tasavvufi yönden olsun, İslami yönden olsun birçok cahilliklerini, yanlışlarını gördüm” derdi. “Hem onları izale etmek için hem de inşallah bu kitapların gittiği yerlerde irşad olsun, insanların uyanmasına vesile olsun, İslami şuur kazanılsın” diyerek kitap telifine başladı. Sofilerin ilim öğrenmelerini ve eksiklerini tamamlamalarını istiyordu.

Önce Gafletten Uyandırırdı

Seyda Hazretlerinin en çok istifade edilen eseri Kalplerin Şifası Sohbetler serisiydi. Çünkü bu kitaplar doğrudan onun kürsüde verdiği sohbetlerden yazılarak hazırlanıyordu. Herkesin bildiği gibi, Seyda hazretlerinin sohbette kullandığı üslubu gayet açık ve anlaşılırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin de men ettiği ağdalı konuşmalardan uzak dururdu. Herkese hitap edecek en acil, en lüzumlu mevzulara değinirdi.  Kalplerin Şifası Sohbetler kitabı, gerçekten de kalbin gaflet, cehalet ve dünya sevgisi başta olmak üzere bütün hastalıklarının ilacı gibidir. Gafil ve cahil bir insana ilk gereken, kalbe tesir eden düşündürücü, duygulandırıcı, hikmetli nasihat ve mevizelerdir. Seyda hazretleri de tam olarak böyle yapıyordu. İnsanları uyarıp kendine getiren tesirli bir üslubu vardı.

Sohbetine ekseriyetle Allah-u Zülcelâl’in kitabından ayetler ile başlardı. Allah’ın Kelamı olan ayetleri anlaşılır bir şekilde tefsir ederek tebliğ ve irşadına bereket vesilesi yapardı. Sohbetlerini evliyaların özlü sözleri, menkıbeleri, örnek halleriyle süsleyen Seyda hazretleri, onların gönüllerinden taşan feyiz ve bereketi bu çağın insanına aşılıyordu. Seyda Hazretlerinin sohbetlerinin temelini oluşturan ana konu İslam’ı sevdirmekti. “Ben dünyada yaşadığım sürece, daima Allah-u Zülcelâl’in rahmetinden bahsedeceğim.” diye bir sözü vardı.  En büyük özelliği kullara, Allah-u Zülcelal’i sevdirmek için çalışıyor olmasıdır. Allah-u Zülcelal’in sevdiği her şeyini, ibadetini, zikrini, dininin hizmetini sevdiriyordu. İnsanları uyarırken ümitsizliğe düşürmez, aksine müjdelerle, ümit aşılayarak davet ederdi. Bu üslubuna hayatı boyunca devam etmiştir.

Seyda hazretleri sohbetlerinde zamanımızın sıkıntılarına değinir, tevbe etmemiz gerektiğinin farkına varmamızı sağlardı. Tevbe ettikten sonra da tevbeyi bozmamanın, yeni bir hayata adım atmanın yolunu gösterirdi. Zahiri günahlardan kaçınan ve salih ameller işleyen müminlere de o amelleri muhafaza edebilmek için kalbi riya, kibir, çekememezlik, cimrilik, kin gibi nefis hastalıklarından nasıl temizleyeceğinin yolunu gösterirdi.

AZ SÖZLE ÇOK MANA

Malumdur, ahir zamanın ağır şartları içerisinde; en lüzumlu bilgileri kolayca anlaşılır bir şekilde sunmak çok önemli. Seyda hazretlerinin kitaplarını okuyanlar, bir kütüphane dolusu tasavvufi eserin adeta özü, mayası olan en lüzumlu bilgilere kolayca ulaşmış oluyordu. 1400 yıllık dini ve tasavvufi ilimlerin birikimini kolayca anlaşılacak şekilde aktarıyordu.

Bilindiği gibi, günümüzde ortaya atılan kafa karıştırıcı sorular ve bozuk fikirler, doğrudan imanımızı hedef almaktadır. Bu zamanda doğru yolu öğrenmek çok mühimdir. Kurtuluş̧ çaremiz, bu Hak dini, zamanımıza kadar muhafaza etmiş̧ olan âlimlere uymaktır. Seydamızın kitapları itikadımızı düzeltmek ve amellerimizi sağlam bilgilere göre yerine getirmek için bilmemiz gereken bilgileri hazır olarak istifademize sunmuştur. Bu kitapların hazırlanmasında çok titiz davranmıştır. Allah-u Zülcelâl her devirde gönderdiği alimlerle dinini muhafaza ettiği gibi bu çağda da kuvvetli imana sahip, üstün feraset ve basiretli alimlerde dinini muhafaza etmiştir.  İşte bu alimlerden birisi de son devrin İslam alimi ve mürşidi kamillerinden olan Seyda Muhammed Konyevî Hazretleriydi. Ahir zamanın en büyük fitnesi, ilim adına dinin kökünü kazıyanlara da rastlıyoruz. Ya şöhret olmak, ya nefsine uygun gelen bir yol arayan bir güruhu peşine takıp fırkalaşmak arzusuyla yeni bir iddia ile ortaya çıkmak adeta moda haline gelmiş. Dinde yenilik yapmak adına mezhepsizlikten hadis inkârcılığına hatta Kur’ân-ı Kerim’in hükümlerinde reform yapmaya kadar türlü sapık görüşler ilim adına ileri sürülüyor.

Seyda hazretleri hiçbir zaman dünyevi bir makamın, kariyerin, itibarın peşinde olmamış, her zaman insanların kurtuluşuna vesile olmanın derdiyle samimi çaba göstermiştir. İstese ilmi derinliklere dalabileceği halde insanlara asıl en lazım olan hususları öğretip hatırlatmaya önem vermiştir. Seyda hazretlerine bazen şöyle soru sorulurdu: “Seydam hangisinin üzerinde durmak lazım. İlim okumanın mı, evrad, ezkar ve nafile namazlar gibi ibadetlerin mi yoksa hizmetin üzerinde mi, hangisi üzerinde yoğunlaşmak lazım?”

Derdi ki, “Hepsinin menfaati ayrı ayrıdır, hepsinden biraz biraz yapın! Hani, (farklı vitaminlerden oluştukları için) nasıl her yiyeceğin insanın vücuduna, farklı farklı menfaati oluyor ve insanın sağlıklı olabilmesi için hepsinden faydalanması lazımdır. İşte her bir amelin de ibadetinde zikrin de hizmetin de ilim okumanın da aynı şekilde insanın manevi bünyesine öyle farklı farklı menfaati oluyor. İnsanın manevi sıhhati için de her birinden ayrı ayrı faydalanması lazımdır. Her birinden biraz biraz yapın! Ben böyle yapıyorum siz de öyle yapın” derdi Seyda Hazretleri...

Seyda hazretlerinin eserlerinin konuları da bu anlayış içinde hazırlanmıştı. Bu devirde dinini yaşamak isteyen Müslümana lazım olan her bir konu hakkında kitapları vardı. Kitaplarının birçoğu, hemen amel etmek için hazır bilgi ve usulleri sunuyordu. Adab kitabıyla, Evrad ve dua kitaplarıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve usulü bir araya getiriyordu.

Tasavvuf ile Şeriat Ayrı Değildir

Seyda Hazretleri daima ilmi eserlerin hazırlanması ile ilgilenen katiplere şunu söylerdi: “Biz Kitabımız Kur’an’a, hadislere yani nebevi sünnete ve alimlerinin sözlerine göre hareket edeceğiz. Ben hep öyle yaptım, hiç yanılmadım. Bundan sonra da böyle yapacağız!”

Seyda hazretlerine göre tasavvuf, Kur’an ve Sünnetten ayrı bir ekol, ayrı bir anlayış değildi. Bizzat Kur’an ve Sünneti zahiri olarak yaşadığımız gibi kalben de yaşama işi olarak açıklıyordu tasavvufu. Namazımızı nasıl zahiri olarak kılıyor, namaz esnasında gözümüzle sağa sola bakmıyorsak; kalben de huzurlu olarak kılacak, gönlümüzden başka şeyler geçirmeyecek, kalbimizle de ihsan (İhsan Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir) şuuru içerisinde olacağız. İşte Seyda hazretlerinin öğrettiği tasavvuf buydu; kalben İslam’ı yaşamak. 

Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin meşrebi bilindiği gibi, Nakşibendilikti. İster Mektubat’ta olsun ister yolumuzun büyüklerinin kaleme almış olduğu diğer eserlerde olsun bu yoldaki en ehemmiyetli mesele istikamet olduğu için Seyda hazretlerinin de gayreti istikamet üzere olmaktı. Tasavvufun bizzat Kur’an ve sünnetin tatbikinden başka bir şey olmadığını söyleyen Seyda Hazretleri kendisi de “Kuran ve sünneti bizzat hayatında 24 saat yaşayan bir insan var mı?” sorusunun yaşayan bir cevabıydı. O amellerinden ahlakına muamelattan hizmetlerine kadar bütün hal ve hareketlerinde Kur’an ve Sünnete uygun bir hayat yaşayarak bizzat yaşantısıyla örnek olan bir şahsiyetti.

Seyda hazretleri kendisini sevenlere de aynı şekilde davranmalarını tavsiye ederdi. Seyda hazretlerine göre hizmet yolunda yapılacak ilk iş, insanın kendini ıslah etmesidir. İnsanın önce en büyük düşmanını yani nefsini ıslah etmesi lazım; çünkü nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez ve başkasına menfaatli de olamaz, diye nasihat ederdi.

KALBE TESİR EDEN SAMİMİYET

Bilindiği gibi, günümüz modern toplumunda ilmî telif ve tercüme eserler çoğalıyor, makaleler yazılıyor, sempozyumlar düzenleniyor ama bunlar insanların kalbine tesir etmiyor. Herkes her şeyi biliyor ama kuru lafla kalplerde yumuşaklık, gözlerde yaş husule gelmiyor. Ameller işlenmiyor veya huşu ve haşyetten nasipsiz, ruhu alınmış bir ceset gibi işleyene faydası dokunmuyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin, “Faydasız ilimden Allah’a sığınırım.” (Tirmizî, Daavât, 68)” hadis-i şerifinde Allah’a sığındığı durumu müşahede ediyoruz.

Seyda hazretlerinin samimiyeti, onun sohbetlerini dinleyenlere sirayet ederdi. Seyda Hazretleri gibi kâmil mürşidlerin manevi halkasına dahil olan insanda, İslam’ın emirlerini yapma ve yaşamada olsun, günahlardan kaçınmak hususunda olsun olağanüstü bir gayret ve muhabbet hasıl oluyordu.

FEYİZ VE MUHABBET KAYNAĞI

Seyda hazretleri İslam’ı sözüyle anlatıp haliyle örnek olmasının yanında muhabbeti ve feyziyle de kalpleri nurlandırıyordu. Böyle manevi bir tesiri ancak yaşayanlar bilir, yaşamayana anlatmak zordur.

Seyyid Muhammed Raşit hazretlerinin manevi tesir hakkındaki meşhur benzetmesi şöyledir: “Elektrik geliyor, ampul yanıyor! Siz görüyor musunuz, elektrik nasıl geliyor? Görmüyorsunuz, aynen öyle; bir mürşidin, Allah dostlarının nazarları, onlarla birkaç dakika bile olsa bir araya gelmek ya da bir arada bulunmak sonrasında, insanda böyle bir çekim oluyor; ateşe koşan kelebekler gibi manevi bir çekilme oluyor ve salih amellere yöneliyor insanlar. Kalbi hastalıkları da tedavi oluyor, gönüllerde bir anda şifa buluyor.” İşte Allah dostu Mürşid-i kamillerin diğer âlimlerden farkı da burada. Onlar Allah-u Zülcelâl’e kulluğu sevdiren, özendiren, muhabbetini aşılayan, örnek olan, düşenin elinden tutup kaldıran, tekrar tekrar çağıran, davetçilerdir.

VAKIF HİZMETLERİ

Seyda Hazretlerinin davası İslam’a ve insanlığa hizmetti. Bütün hayatını da malıyla, canıyla bu dava üzerine kurmuştu. Seyda hazretlerinin ardında bıraktığı Kevser Vakfının da asıl hizmet noktası insanların kurtuluşuna vesile olmaktır. Vakfımız yüzlerce dezavantajlı gence tedavi ve manevi rehabilitasyon desteği ve iş istihdamı yapmaktadır. Seminerler, paneller, bağımlı kardeşlerin tedavi süreçlerini yürütme gibi faaliyetleri var. Medreselere Kur’an kurslarına zaten müspet insanlar geliyor. Vakıf olarak madde bağımlısı olmuş, toplumdan dışlanmış insanlarımızın yanında yetim öksüz çocukların kazanımı projelerine de ağırlık verildi. 

Kevser Eğitim Vakfı yurt içinde ve yurt dışında milli ve manevi değerlerine bağlı eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma ve dayanışma hizmetleri yürütmektedir. Manevi değerler, manevi hizmetler, medreseler, Kur’an kursları, ilim erbabı insanlar yetiştirmek... Bunlarla birlikte irşad ve tebliğ hizmetleri... Ama hepsinde ana gaye insan kurtarmak. Bu yapılan hizmetlerde temel prensip ne kadar kazanabiliriz değil, kaç kişi kazanabiliriz? Bunun için vakfımız gençlere yönelik kültür gezileri, gençlik kampları ve aktiviteler de yapmaktadır.

Bisikletin Pele’si; Yusuf Ecevit Bisikletin Pele’si; Yusuf Ecevit

Kuruluşundan bu yana ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Kevser Vakfı yurtiçi ve yurtdışında binlerce aileye eğitim, gıda, sağlık, erzak, kırtasiye, kıyafet ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Yüzlerce öğrenciye burs yardımı yapılmıştır. Afrika’nın farklı ülkelerine su kuyuları açılması da yapılan hizmetlerden bir diğeridir. Nerede bir afet ve sıkıntı olsa oraya koşan, yardım kampanyalarına destek olan Kevser Vakfı Batı Afrika Gana bölgesinde Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri adına yapılan su kuyusunu hizmete açarak susuzluk çeken Müslüman kardeşlerimizin istifadesine sundu.”

Seyda Muhammed Konyevi Hoca Efendiyi 2004 yılında İbrahim Okka ağabeyim ile birlikte ziyaret etmiş elini öpmüştük. Bu kısa ziyarette bile kendilerinin Allah dostu velî bir zat olduğunu, nurâni yüzünden ve kalbe nüfuz eden konuşmasından anlamak mümkün olmuştu. Allah dostlarını gördüğünüz anda girdiğiniz halet-i ruhiyeden onların manevi hallerini kavramakta güçlük çekmezsiniz. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun İnşaAllah…  Rabbimiz böyle büyüklerimizin eksikliğini göstermesin.                                                                                                                       

Kaynak: SALİH SEDAT ERSÖZ