Geçen haftaki yazımızda gençlik dinden kopuyor serzenişlerini dile getirmiş ve işin aslını ortaya koymaya çalışmıştık. Sorunun temelinde gençlerin sorularına cevap aradığına dikkat çekmiş ve bunları sıralamıştık.

Bu yazımızda sorulara devam edeceğiz, çözüm anahtarlarından söz edeceğiz.

Gençlerin sorularından:

  • Din –Kültür ilişkisi.

Doğru olmayan dini ifadelerle kültürel olan ile dini olan birbirinin içine giriyor. Geleneğin geleceğimiz açısından önemli bir yeri olduğu yadsınamaz bir gerçek. Eğer gelenekler kutsanıp din gibi kabul edilirse problem ortaya çıkmaktadır.

İbadet ile âdet arasındaki farkı iyice bilmek gerekir.

  • İnsan-Allah ilişkisi.

İnsan-Allah ilişkisi bir misaktır, bir sözleşmedir. Misaktır. Bu da iki bölümden oluşur. Şehadet Misakı, Emanet Misakı, Şehadet Misakı “Kelime-i Şehadet “ile başlar. Emanet Misakı ile hayat devam eder.

Gelelim, çözüm yollarına.

İlk olarak gençlerin sorgulamasından, araştırmasından korkmamak gerekir.

Ancak, gençlerin tenzil ve tekvini bir bütün olarak ele almaları gerekiyor. Allah’ın kâinattaki koyduğu kanunlar ile insana gönderdiği kanunlar arasında bir tezat yoktur.

Gençlerin, kalplerinde ve zihinlerindeki boşlukları doldurdukları gibi boş vakitlerini de doldurmaları gerekir.

Kalpler, muhabettullahla doldurulmalı.

Zihinler: İlim, hikmet ve marifetullah ile dolmalı.

Boş vakitlerimiz, gerçek hakikatin peşinde koşmakla anlam kazanmalı.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

“Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin; ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin.” (Buharî Rikak 3; Tirmizî Zühd 25)

İmâm Şâfi buyurur:

“Kendini hak ile meşgul etmezsen bâtıl seni işgâl eder.”

Gençler, hayattaki yokuşları, iman, salih amel ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ile aşabileceklerini akıldan çıkarmamalıdır.

Ayrıca, güç tutkusundan, tüketim çılgınlığından ve sorumsuzluk duygusundan kaçınmalıdır.

Yetişkinler olarak, güzel ahlakın yaşayan temsilcisi olmaya özen göstereceğiz. Sözümüz ile eylemlerimiz aynı olacak ve biz çevremizdeki gençlere rol model olacağız.

Selam ve dua ile..