banner5
banner68
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
MUHAMMED BİN EŞLEM TUSİ (K.S) KİMDİR?
Adı Muhammed bin Eşlem, künyesi Ebul Hasen, nisbesi Tusi. Tebei tabiin neslinden. İran'ın Tus şehrinden. Tus ve Nişabur'da yaşadı. Süfyan Sevri ve Ameş'in talebeleri ile Evzavden ve başka bazı tabiinlerden hadis dinledi. 'Kur'an...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFS-İ MERDİYYE
Radıye mertebesinde bulunanların, bu mertebenin bütün füyuzatından istifade edebilmeleri için, Cenabı Hakk'ın da onlardan razı olması icab eder. Yani kulun Allah'tan razı olması yetmeyip, kamil bir terakki için Allah'ın da kulundan...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFSİ RADIYE
Daima Hakk'a yönelmek suretiyle Allah ile beraber olma şuuruna erişmiş, hikmetine ve hükmüne ram olarak Rabbinden razı ve hoşnud hale gelmiş olan nefstir. Bu mertebeye yükselen kul, kendi iradesinden vazgeçip Hakk'ın iradesinde fani...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFS-İ MUTMAİNNE
Cenabı Hakkın emirlerine layıkıyla uyup, men ettiklerinden titizlikle sakınmak suretiyle manevi hastalıklardan kurtulmuş, hakiki ve kuvvetli bir iman ile de huzur, sükun ve itminana kavuşmuş nefistir. Kalb, zikrullah bereketiyle şüphe ve tereddütlerden...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFS-İ MÜLHEME
Nefsi emmareden pişmanlık duyarak levvameye yükselen mümin, bu merhalede de tevbe, istiğfar, günahlardan sakınmak, manevi irşada gönül vermek ve bazı nefis mücahedeleriyle mülheme mertebesine vasıl olur. Bu mertebede kul, Allah'ın lutfuyla...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFSİ LEVVAME
Nefsii Levvame: Nefsi emmaresini pişmanlıkla hesaba çekip, onun çirkin hal ve hareketlerinden kurtulmak için gayret gösterenler, nefsi levvameye doğru mesafe alırlar. Böyle kimseler, nefsi emmaredeki gibi 'nasıl olsa Allah affeder” düşüncesiyle...
NEFSİN MERTEBELERİ
Manevi terbiye ve tekamül esnasında müşahede edilen nefsin hal ve mertebeleri, meşhur tasnife göre yedi kısımda mütalaa olunur: Nefsin yedi mertebesi vardır. Bunlar; 1. Nefsi Emmare Kulu, Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik...
TEYZE
Teyze, sözlükte Bir kimseye göre annesinin kız kardeşi demektir. Bir hadiste, Teyze anne derecesindedir buyurulmuştur. Çok günah işlediğini söyleyip nasıl tövbe edeceğini soran bir kişiye Hz. Peygamber, Annen baban hayatta mı demiş, hayır...
KUNUT DUALARI
Kunut kelime anlamı itibariyle sükut, taat, huşu, kıyam ve ibadet gibi anlamlara gelmektedir. Kunut, terim olarak yatsı namazının farz ve son 2 sünneti kılındıktan sonra kılınan 3 rekatlık vitir namazının son rekatında rükuya gitmeden önce...
KERAMET
Şahı Nakşibend Hazretleri buyurur: Keramet gösterip havada uçmak marifet değildir. Görmü­yor musunuz, insandan daha aşağı yaratıklar da havada uçup dururlar. İnsan, ilahi sanatın en büyük, en mükemmel eseridir. Ahseni takvim üzere yaratılan...
HZ. İBRAHİM’İN (A.S.) BEREKET DUASI
Hz. İbrahimin'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail (a.s.) evlendikten sonra onu görmeye, ev ziyaretine gittiğinde ettiği helal rızık ve bereket duası... Hadisi şerifte Hazreti İbrahim'in (a.s.), oğlu İsmail'i (a.s.) ziyareti şöyle anlatılır:...
ASHABI KİRAM
Sahabe, sözlük anlamında Peygamber Efendimizi (s.a.v) görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar, ashap anlamına gelmektedir. Arapça lügatte dost, arkadaş anlamlarında kullanılan sahib kelimesinin çoğulu ashab tır. Ashabı Kiram, Peygamber...
ÇOCUK YETİŞTİRMEK
Çocuklar, anne babaya ikram edilen ilahi emanetlerdir. İslam fıtratı üzere anne babaya teslim edilen çocukların saf ve berrak kalpleri temiz bir toprak misali işlenmeye hazır, ham bir cevherdir. Onun diken veya gül olması, acı veya tatlı meyve...
NASİHAT
Evlatlar, anne babaların kendilerinden sonra devam eden parçalarıdır. Bu yüzden anne babalar, onların hayatları boyunca mutlu ve huzurlu olmalarını arzu ederler. Yine onların rahatı ve huzuru için gecesini gündüzüne katar; kendi yemez, evladına...
İSLAM’DA İLK NİKAH
İnsan daima bu yaratılışta kendi acziyetini idrak halinde olacak. Hazreti Adem aleyhisselam insanlığın, insanın atası, Cennet'te yaratıldı. Bütün nimetler vardı. Ya Rabbi, bir eş! dedi. Adem aleyhisselam'ın bünyesinden Hazreti Havva...
HAK DOSTLARINDAN NASİHATLER
İmam Gazali Hazretleri'nin şu nasihatleri ne güzeldir: Her mümin, sabah namazını kıldıktan sonra ve güne başlamadan evvel, bir süre nefsi ile baş başa kalıp, onunla bazı sözleşmeler yapmalı ve birtakım şartlar üzerinde anlaşmalıdır....
ÖLÜM
Cenabı Hak buyuruyor, Mülk Suresi'nde: O ki hanginizin daha güzel davranacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir ve çok bağışlayıcıdır. (el Mülk, 2) Demek ki hayat, boş yere, manasız bir var oluş...
TİLAVET SECDESİ
Ramazan ayı olması hasabi ile Müslümanların çoğu Kuranı Kerimi hatim etmek için okurlar. Kuranı Kerimi okurken bazı surelerde secde ayetleri vardır. Bunları okuduğumuzda dinlediğimizde secde etmemiz gerekmektedir ki buna tilavet secdesi denir....
AİLE HAYATINDA TAKVA
Efendimiz buyuruyor ki: Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde, geceleyin kalkıp namaz kılan, efendisini de uyandıran, uyanmaz ise yüzüne su serperek...
ANA BABA HAKKI
Kul hakları içinde en mühim olanı ana baba hakkıdır. Allah ve Resulüne itaatten sonra ana babaya itaat gelir. Çünkü anne ve babalarımız varlık sebebimiz ve velinimetimizdir. Maddi ve manevi hayatımızı inşa eden müstesna fazilet abideleridir....
HANIM KOCASINA NASIL DAVRANIR
Huzur dolu bir aile ortamı için saliha bir hanımın kocasıyla münasebetlerinde gözeteceği incelikler. Beyini hiçbir zaman ihmal etmemeli, aile fertleri arasındaki sıralamada onu ikinci sıraya düşürmemelidir. Bu hal, yaratılışa ters düşeceği...
Komşu
Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse cennete giremez. Şu nebevi ikazların dehşetine bakınız!.. Komşuya eziyet etmemek, imanın bir...
ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİNİN FAZİLETİ
Berat kelimesi 'el berae” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak, kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir. Müslümanların bu gece Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah...
BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ HADİSLER
Bir Yerde Veba Olduğunu İşittiğinizde Oraya Girmeyiniz, İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Şam'a doğru yola çıktı. Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkomutanı...

banner49

banner50