banner5
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
HALVET İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Halvet İle İlgili Ayet Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. (Ahzab suresi, 53) Müslümanların Hz. Peygamber'e, saadet hanelerine ve muhterem eşlerine karşı nasıl davranacaklarını öğreten uzunca...
GENÇLİĞİN EĞİTİMİ
İnternet sayfalarında Antik Yunan filozofu Sokrates'e atfedilen bir söz dolaşıyor: Günümüzün çocukları lüksü seviyor. Kötü davranışları var, otoriteye baş kaldırıyorlar. Yaşlılara saygıları yok, çalışmak yerine lak lak etmeyi...
İMANIN İLK MEYVESİ MERHAMETTİR
İmanın ilk meyvesi merhamettir. Ondan uzak bir gönül zi hayat (hayat sahibi, canlı) değildir. Her hayrın başı olan besmele ve Fatiha, Allah'ın Rahman ve Rahîm (merhamet) isimleri ile başlar. Peygamberler ve velilerin hayat hikayeleri de merhamet...
FISILDAŞMAK
Gizli konuşmalar şeytandandır. (Mücadele suresi, 10) Necva, gizli gizli konuşmak, fısıldaşmak demektir. İslam'ın başlangıcında İslam düşmanları bir araya gelir ve gizli gizli bir şeyler fısıldaşırlardı. Yasaklanmış olmasına...
AKRABA ZİYARETİNİN ÖNEMİ
Kişinin akraba ve yakınlarıyla alakasını devam ettirmesi, onları koruyup gözetmesi, yani sıla-i rahimde bulunması, dinimizin çok ehemmiyet verdiği esaslardan biridir. Zira Cenab-ı Hak, akrabaları birbirlerine mirasçı kılmış, birtakım haklar...
YUSUF BİN HÜSEYİN RAZİ (K.S.)
Adı Yusuf bin Hüseyin, künyesi Ebu Yakub, nisbesi Razi, İran'ın Cibal bölgesi şeyhlerinden. Zünnun Mısri müridi. Ebu Türab Nahşebi ve Ebu Said Harraz ile çağdaş ve arkadaş. Sonuncusu ile bazı seferlerde bulundu. Hadis ilmi ve rivayetiyle...
ALİ BİN SEHL İSFAHANİ (K.S.)
Adı Ali bin Sehl, künyesi Ebul Hasen nisbesi Isfahanı. Isfahan şeyhlerinin kudemasından. Muhammed b. Yusuf el Bennanın müridi, Cüneyd Bağdadi'nin arkadaşı. Ebu Türab Nahşebi ile sohbetlerde bulundu. Amr bin Osman Mekki ile görüştü. Cüneyd...
CENAZE UĞURLAMAK VE TAZİYE
İslam kardeşliğinin mühim vecibelerinden biri de, vefat eden mümin kardeşlerimize son vazifemizi yaparak onları insanın mükerremliğine yaraşır şekilde defnetmek ve ailelerine taziyede bulunmaktır. Cenabı Hak, Ademoğluna bu vazifeyi canlı...
KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: Sözde ve işte ince eleyip sık dokuyan, haddi aşan kimseler helak oldular buyurdu ve bu sözü üç defa tekrarladı. (Müslim, İlim 7. Ayrıca bk....
MUHAMMED BİN EŞLEM TUSİ (K.S) KİMDİR?
Adı Muhammed bin Eşlem, künyesi Ebul Hasen, nisbesi Tusi. Tebei tabiin neslinden. İran'ın Tus şehrinden. Tus ve Nişabur'da yaşadı. Süfyan Sevri ve Ameş'in talebeleri ile Evzavden ve başka bazı tabiinlerden hadis dinledi. 'Kur'an...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFS-İ MERDİYYE
Radıye mertebesinde bulunanların, bu mertebenin bütün füyuzatından istifade edebilmeleri için, Cenabı Hakk'ın da onlardan razı olması icab eder. Yani kulun Allah'tan razı olması yetmeyip, kamil bir terakki için Allah'ın da kulundan...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFSİ RADIYE
Daima Hakk'a yönelmek suretiyle Allah ile beraber olma şuuruna erişmiş, hikmetine ve hükmüne ram olarak Rabbinden razı ve hoşnud hale gelmiş olan nefstir. Bu mertebeye yükselen kul, kendi iradesinden vazgeçip Hakk'ın iradesinde fani...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFS-İ MUTMAİNNE
Cenabı Hakkın emirlerine layıkıyla uyup, men ettiklerinden titizlikle sakınmak suretiyle manevi hastalıklardan kurtulmuş, hakiki ve kuvvetli bir iman ile de huzur, sükun ve itminana kavuşmuş nefistir. Kalb, zikrullah bereketiyle şüphe ve tereddütlerden...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFS-İ MÜLHEME
Nefsi emmareden pişmanlık duyarak levvameye yükselen mümin, bu merhalede de tevbe, istiğfar, günahlardan sakınmak, manevi irşada gönül vermek ve bazı nefis mücahedeleriyle mülheme mertebesine vasıl olur. Bu mertebede kul, Allah'ın lutfuyla...
NEFSİN MERTEBELERİ NEFSİ LEVVAME
Nefsii Levvame: Nefsi emmaresini pişmanlıkla hesaba çekip, onun çirkin hal ve hareketlerinden kurtulmak için gayret gösterenler, nefsi levvameye doğru mesafe alırlar. Böyle kimseler, nefsi emmaredeki gibi 'nasıl olsa Allah affeder” düşüncesiyle...
NEFSİN MERTEBELERİ
Manevi terbiye ve tekamül esnasında müşahede edilen nefsin hal ve mertebeleri, meşhur tasnife göre yedi kısımda mütalaa olunur: Nefsin yedi mertebesi vardır. Bunlar; 1. Nefsi Emmare Kulu, Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik...
TEYZE
Teyze, sözlükte Bir kimseye göre annesinin kız kardeşi demektir. Bir hadiste, Teyze anne derecesindedir buyurulmuştur. Çok günah işlediğini söyleyip nasıl tövbe edeceğini soran bir kişiye Hz. Peygamber, Annen baban hayatta mı demiş, hayır...
KUNUT DUALARI
Kunut kelime anlamı itibariyle sükut, taat, huşu, kıyam ve ibadet gibi anlamlara gelmektedir. Kunut, terim olarak yatsı namazının farz ve son 2 sünneti kılındıktan sonra kılınan 3 rekatlık vitir namazının son rekatında rükuya gitmeden önce...
KERAMET
Şahı Nakşibend Hazretleri buyurur: Keramet gösterip havada uçmak marifet değildir. Görmü­yor musunuz, insandan daha aşağı yaratıklar da havada uçup dururlar. İnsan, ilahi sanatın en büyük, en mükemmel eseridir. Ahseni takvim üzere yaratılan...
HZ. İBRAHİM’İN (A.S.) BEREKET DUASI
Hz. İbrahimin'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail (a.s.) evlendikten sonra onu görmeye, ev ziyaretine gittiğinde ettiği helal rızık ve bereket duası... Hadisi şerifte Hazreti İbrahim'in (a.s.), oğlu İsmail'i (a.s.) ziyareti şöyle anlatılır:...
ASHABI KİRAM
Sahabe, sözlük anlamında Peygamber Efendimizi (s.a.v) görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar, ashap anlamına gelmektedir. Arapça lügatte dost, arkadaş anlamlarında kullanılan sahib kelimesinin çoğulu ashab tır. Ashabı Kiram, Peygamber...
ÇOCUK YETİŞTİRMEK
Çocuklar, anne babaya ikram edilen ilahi emanetlerdir. İslam fıtratı üzere anne babaya teslim edilen çocukların saf ve berrak kalpleri temiz bir toprak misali işlenmeye hazır, ham bir cevherdir. Onun diken veya gül olması, acı veya tatlı meyve...
NASİHAT
Evlatlar, anne babaların kendilerinden sonra devam eden parçalarıdır. Bu yüzden anne babalar, onların hayatları boyunca mutlu ve huzurlu olmalarını arzu ederler. Yine onların rahatı ve huzuru için gecesini gündüzüne katar; kendi yemez, evladına...
İSLAM’DA İLK NİKAH
İnsan daima bu yaratılışta kendi acziyetini idrak halinde olacak. Hazreti Adem aleyhisselam insanlığın, insanın atası, Cennet'te yaratıldı. Bütün nimetler vardı. Ya Rabbi, bir eş! dedi. Adem aleyhisselam'ın bünyesinden Hazreti Havva...

banner49

banner52