banner5
banner68

‘Herkese ulaşmak istiyoruz’

YEŞİLYURT-DER Başkanı Ekrem Göç, “Konya, Ereğli, Bodrum, Antalya gibi şehirler olmak üzere ülkenin birçok iline dağılmış olan ve önemli bir üye potansiyeline sahip hemşehrilerimize ulaşmak, onların ilgisini ve desteğini almak ve faaliyetlerimizi birlikte gerçekleştirmek hedefindeyiz” dedi

06 Nisan 2022 Çarşamba 10:42
‘Herkese ulaşmak istiyoruz’

Yakın bir tarihte kurulan Yeşilyurtlular Eğitim Bilim Kültür Dayanışma ve Karacadağ’ı Geliştirme Derneği (YEŞİLYURT-DER) ise Karacadağ yöresindeki bütün köyleri ihya edecek projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor. Başkan Ekrem Göç derneğin faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı.

SOSYAL YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE KÜLTÜREL FAALİYETLER:

Üyelerimiz ve hemşehrilerimizle duygudaşlığa dayanan ve sürekliliği olan bir yardımlaşma ve dayanışmanın içerisinde bulunmak, kurs, konferans, panel, sempozyum, konser, tiyatro gösterisi gibi sosyal, kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi temel amaçlarından bir tanesidir. Dernek binamızın bir yasam bir merkezi haline gelmesi için muhtarlık bürosu da derneğimizin alt katına taşınması düşünülmektedir.

Yeni bir dernek olmanız sebebiyle henüz gelenekselleştirilmiş bir faaliyetiniz yok ana böyle bir arzu ve amacınız var mı?

Bu yıl ilk defa Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığımız pelit (palamut) dikme etkinliğini yöremizde başta öğrenciler ve gençlerin olmak üzere tüm hemşehrilerimizin ağaç ve orman sevgisini canlı tutmak ve Karacadağ’ı çepeçevre orman yapabilmek amacıyla geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliği alıç, badem, ıhlamur, ceviz ve aromatik bitkilerin fideleriyle her yıl gerçekleştirmek ve Karacadağ’ı yemyeşil bir ormana dönüştürme çabamızla birlikte yöre insanımıza ekonomik katkı sunmak da temel amaçlarından birisidir. Bu konuda başta Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve yerel teşkilatı olmak üzere ilimiz ve ilçemizdeki kamu kurumları ve demokratik kitle örgütlerinin destek ve katkılarını sürekli yanımızda görmek için sizin aracılığınızla da çağrıda bulunmak istiyoruz.

Öncelikli hedefler belirlediniz mi?

Öncelikle derneğimizin tanıtılması ve üye sayımızın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulunun Karacadağ (Ovacık) gezisine sunulan aktif katkı, Genel Kurul ile birleştirilen Arabaşı ikramı, Derneğimiz bünyesinde kütüphane oluşturulması, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği, Dernek faaliyetlerimize örnek olarak sunulabilir. Nisan ayının ikinci haftasında bölge okulu, halk, Meslek Yüksekokulu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte fidan dikme faaliyetimizi ilk defa yapacağız bu yıl ve bunu her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz.

Tanıtım ve iletişime dair neler planlıyorsunuz?

Derneğimizi tanıtmak, etkinliklerini duyurmak ve kamuoyu önünde tanınırlığı ve görünürlüğünü artırmak için sosyal medya araçları aktif bir şekilde kullanılmakta ve yerel medya kuruluşları ile iş birliği ve iletişime özel önem gösterilmektedir. Dernek adına belli periyotlarda broşür/dergi vb. yayınlar çıkarmak ve derneğimizin web sayfasını oluşturmak kısa/orta vadeli hedeflerimiz arasındadır.

Kayıtlı ne kadar üyeniz var ve hemşehrilerinizin ilgileri ne düzeyde?

Derneğimizin yaklaşık 160 üyesi bulunmaktadır. Yöremizde hemşehri dernekleri örneği ve tecrübesinin geçmiş yıllarda yaşanmamış olması derneğe ilişkin hemşehrilerimiz tarafından başlangıçta temkinli bir yaklaşım sergilenmesine yol açsa da Derneğimiz ve faaliyet alanları tanındıkça ve derneğimiz aracılığıyla gerçekleştirilen somut faaliyetler izlendikçe ilginin ve desteğin hızlı bir şekilde çoğaldığını görmenin sevincini yaşıyoruz. Yeşilyurt'ta yaşayan hemşerilerimizle birlikte başta Konya, Ereğli, Bodrum, Antalya gibi şehirler olmak üzere ülkenin birçok iline dağılmış olan ve önemli bir üye potansiyeline sahip hemşehrilerimize ulaşmak, onların ilgisini ve desteğini almak ve faaliyetlerimizi birlikte gerçekleştirmek önümüzdeki sürecin önemli hedefleri arasındadır.

Sizce sivil toplum faaliyetlerinin en önemli sıkıntısı nedir?

Sivil toplum örgütlerine üye kaydı ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine aktif katılım sağlanması belli bir çabayı gerektiriyor. Ayrıca, sivil toplumun ortak amaçlarının potansiyel üye grubu ile birlikte yoğun bilgi alışverişi, tartışmalar ve ortak akılla belirlenmesi, faaliyet alanlarının alt yapısının oluşturulması ve öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi, demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinden ödün verilmemesi ve sürdürülebilirlik sivil toplum faaliyetlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için en temel konular arasında sayılabilir. Sivil toplum faaliyetinde beklenti ve amaçlarda asgari müştereklerin sağlanması ve buna bağlı olarak ortak dilin yakalanması ve kurumsal yapıya kavuşulmasının önemli olduğu ve bu konuda sivil toplum örgütlerinde zorlukların yaşandığı düşüncesindeyiz.

Yardımlaşma sözcüğünün sivil toplum faaliyetlerinde karşılığı nedir?

Sivil toplum faaliyetlerinde “Yardımlaşma” sözcüğünü çok geniş anlamda tanımlamakta yarar var. Organizasyonun sağlıklı bir şekilde oluşumu, kurumsal yapıya kavuşması ve duygu ve vicdan esas alınarak üyelerin hak ve önceliklerinin gözetilmesinde “Yardımlaşma” sözcüğü kıymetlendirilebilir. Ortak bir amaç ve hedef için ve farklı bilgi birikimi ve potansiyele sahip insanların bu güçlerini birleştirmeleri ve kolektif bir yönetim anlayışına dönüştürmeleri, kurumsal yapıya kavuşmada bu yetkinliğin kullanılması ve ortak akılla sivil toplumun öncelikli olarak insan gücünün ve beraberinde maddi gücünün harekete geçirilerek üyelerinin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi, üyelerinin yoksun kaldığı alanların tespit edilerek desteklenmesi “Yardımlaşma” kavramının hak ettiği şekliyle sivil toplum çalışmalarında yerini aldığını gösterecektir.

Şehri ve beldenizi yönetenlerden ne tür beklentileriniz var?

Derneğimiz kuruluş aşamasından itibaren Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi ve ilçemizin kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile yakın bir işbirliği içerisinde oldu. Karacadağ ve Yeşilyurt ovanın ortasında yemyeşil orman olma potansiyeli, tarımsal üretimdeki ürün çeşitliliği ve rekoltesi, geleneksel el sanatları ve kültürel öğeleriyle, doğası ve insan yapısıyla önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bu potansiyelin açığa çıkarılmasında, korunmasında ve geliştirilmesinde il ve ilçe yöneticilerimizin ilgi, destek ve katkılarını şu ana kadar olduğu gibi sürekli bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. İlimiz ve ilçemizdeki demokratik kitle örgütleri ile işbirliğini önemsiyoruz ve desteklerini beklemekteyiz. Siyaset üstü anlayışa sahip derneğimiz aracılığıyla faaliyetlerimiz ve yöre sorunlarına ilişkin taleplerimizi il ve ilçemizde faaliyet yürüten tüm siyasi parti temsilcilerine de iletmeye devam edeceğiz.

Yörenizin turistik ve kültürel değerler açısından tanıtılması için neler yapılabilir?

Karacadağ; tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi kaynaklarda üzerinde barındırdığı irili ufaklı 13 adet kale, onlarca kilise kalıntısı, manastır, nekropol alanları ile Hyde (Gölören) ve Oymalı gibi antik kentleri ile birlikte tek merkez olarak ele alınan Karacadağ’ın antik çağdaki ismi “Thebasa” olarak bilinmektedir. Hititlerden bu yana yerleşim gören Karacadağ üzerindeki Mennek Kalesi Karacadağ’ın en yüksek zirvesinde ve orta kısmındaki en korunaklı yerinde kurulmuştur. Tarihi ve turistik değerleri, doğası, endemik bitkileri ve geleneksel kültürel öğeleriyle Karacadağ’ın turistik potansiyeli bugüne kadar maalesef ki açığa çıkarılamamıştır. Oysa Kapadokya, Konya, Ereğli ve Karapınar, Karacadağ ortak kültürel ve turistik turlara konu olacak şekilde Karacadağ’ın potansiyeli de açığa çıkarılabilir. Konya Ovası’nda gözlerinizi bir an için kapatın ve bir süre sonra açın; yemyeşil meşe ormanının, çeşit çeşit ağaçların, bir süredir obruk oluşumuna son veren her yerden çağlayan su kaynaklarının ortasındasınız. Çocuk gülüşü, coşkusu ve sesleriyle birlikte dört köyün neşeli ve mutlu insanları sarsın etrafınızı. Çocuklar, gençler, kadınlar Dernek binasındaki kütüphaneden ya bir etkinlikten ya da bir festivalden geliyorlar, köylü kadınlar yeni kurdukları Üretici Kadın kooperatifinden, köylüler bir projeyle üstelik az su kullanımı ile ürettikleri bir üründen ve ondan elde ettikleri kazançtan bahsediyorlar. Karacadağ’ı, Yeşilyurt’u görme isteği gelip yerleşiyor yüreğinize. Haydi! tüm Konyalı hemşehrilerimiz sizleri de davet ediyoruz haydi pelit dikmeye, bir etkinliği birlikte gerçekleştirmeye, Yeşilyurt’taki insanlarla sohbet etmeye, çocukların kitap sevincini birlikte yaşamaya ne dersiniz!

Karacadağ'ın kadim geçmişinden süzülen, dağarcığımızdan hiç eksik olmayan sevgi, hoşgörü, toprak kokusu, nasırlı eller ve güzelliklerle hemşehrilerimiz adına tüm okuyuculara saygılarımızı sunarız.

YARIN: KULU İSVEÇ EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

MUSTAFA GÜDEN

Son Güncelleme: 06.04.2022 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50