banner5
banner68

‘Bir yanımız hep Konya’da’

Tüfekçipınar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin Başkanı Halim Tarıkurt, “Biz gurbet hayatını seçmiş insanlar olarak Bursa’da yaşıyor olsak da bir yanımız hep Konya’da hep Tüfekçipınar’dadır. Hayat rutin akışında devam ediyor gibidir ama bir yandan da sıla hasreti hepimizin içinde canlıdır” dedi

07 Nisan 2022 Perşembe 10:51
‘Bir yanımız hep Konya’da’

Konya’nın Cihanbeyli İlçesine bağlı, Yunak ve Ankara’ya komşu Tüfekçipınar Köyünden Bursa’ya göç edenlerin kurduğu Tüfekçipınar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin Başkanı Halim Tarıkurt ile faaliyetlerini ve gurbet hayatını konuştuk.

Tüfekçipınar köyünün tarihçesine dair bilgiler vermeniz mümkün mü?

Elbette… Atalarımız 1900’lü yıllarda Bulgaristan’dan göçmen olarak Türkiye’ye gelip Bursa, Balıkesir ve Urfa yörelerine yerleşmiş. Fakat Urfa’ya yerleşen aileler arasında iklim farklılığından dolayı ölümcül hastalıklar baş gösterince aile reisleri Ankara’ya gidip hükümet yetkililerinden çare bulmalarını isterler. Yapılan araştırmalarda Bulgaristan iklimine en uygun yerin Konya olduğu tespit edilmiş. Bunun üzerine Urfa’daki ailelerimiz Konya’nın Karaman ilçesine nakledilip yerleştirilmiş. 1952 yılında da Karaman’dan ayrılmak isteyenler olmuş. Devlet 156 haneyi bugün Cihanbeyli’ye bağlı köy olan, o zamanlar Kandil kasabasının yaylası Tüfekçipınar’a yerleştirir. Başka gelenlerle köyümüz 200 hane ile kurulmuş. İlk kuruluşunda yayla olsa da Tüfekçipınar ilerleyen yıllarda köy olmuştur.

Köy halkımızın tamamı çiftçilikle geçinmektedir. Köyümüze gelenlerin hemen fark ettikleri ilk şey her evin bahçesinde bahçesinde meyve ağaçlarının olması ve herkesin kendi sebzesini yetiştiriyor olmasıdır. Cihanbeyli’nin en yeşil köyü Tüfekçipınar’dır. Köyümüzün Cihanbeyli’ye uzaklığı 65 km. olup, 329 nüfusu bulunmaktadır. Göçler nedeniyle hane sayısı azalmıştır ve günümüzde 80 hane oturmaktadır. Ekonomik sebeplerden dolayı yaklaşık olarak 200 hane Bursa’ya, 20 hane de Konya’ya göç etmiştir. Köyümüzde bir ilkokul ve cami bulunurken, muhtarlık vazifesini şu anda Yaşar Duyurucu yürütmektedir.

Derneğiniz Bursa’da ne zaman ve kimler tarafından kuruldu?

Tüfekçipınar küçük bir köy ve coğrafi şartların getirdiği zorluklar nedeniyle de göçler yaşanmış. Bizim kaderimizde de hayatımızı Bursa’da sürdürmek varmış. Kalabalık olmasak da Bursa’da yaşayan hemşehrilerimizle dayanışma içerisinde olabilmek için 2013 yılında dernek kurmaya karar verdim. Fikrimiz kabul görmesiyle de dernek faaliyetlerine başladık.

Kuruluş amacınız ve faaliyet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Bursa’da kalabalık bir nüfusumuz yok ama birbirimizle irtibatımızın kaybolmaması, gelenek ve göreneklerimizin bizden sonraki nesillere de taşınması ve aramızda yardımlaşma ve dayanışmanın tesis edilmesi için dernekçilik yapmaya karar verdik.

Günümüz itibariyle derneğinizin mevcut yönetim kuruluna dair bilgi verir misiniz?

Hemşehrilerimizin destekleriyle, kurucu başkan olarak bendeniz halen Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Hepsi kurucu yönetim kurulunda da bulunan mevcut yönetim kurulumuzda Hayri Elverir ve Recep Terzioğlu Başkan Yardımcısı, Tahsin Öge İl Sekreteri, Sedat Yarmacı Mali İşler Sorumlusu, İsmail Terzioğlu ve Yücel Çileli de üye olarak görev yapıyor.

Derneğinizin mülkü var mı?

Maalesef mülk edinecek kadar geniş ekonomik imkânlara sahip bir dernek değiliz. Bu sebeple faaliyetlerimizi kısıtlı şartlarla kiralık dernek merkezinde sürdürüyoruz.

Bir dernek klasiği haline gelen, geleneksel hüviyet kazanan faaliyetiniz var mı?

Kuruluşumuzu tamamladığımız 2013 bu yana, Bursa’da yaşayan Tüfekçipınarlılar olarak her yıl Mayıs ayının ilk haftasında Cihanbeyli’ye giderek yıllık tatilimizi köyümüzde geçirmeye ve Tüfekçipınar’da Hıdrellez Şenlikleri düzenlemeye özen gösterdik. Halkımızın da ilgi göstermesiyle Hıdrellez etkinliklerimizin geleneksel bir hüviyet kazandığını söyleyebiliriz.

Gurbette sılaya yönelik, tanıtım amaçlı yayınlar yapıyor musunuz?

Biz gurbet hayatını seçmiş insanlar olarak Bursa’da yaşıyor olsak da bir yanımız hep Konya’da hep Tüfekçipınar’dadır. Hayat rutin akışında devam ediyor gibidir ama bir yandan da sıla hasreti hepimizin içinde canlıdır. Ve kendimizi Konya’yı, Cihanbeyli’yi, Tüfekçipınar’ı burada yaşamak ve yaşatmak, tanıtmak üzere görevli gibi de hissediyoruz. Ancak bu anlamda Konya’nın bizi desteklemesi, donanım sağlaması ve motive etmesi gerekiyor. Mesela Konya’yı tanıtacak fuarlar ve kültürel etkinlikler yapılabilir. Zaman içerisinde ticari gelişmeler de değerlendirilerek şehirlerarası ekonomiyi canlandıracak, Pazar imkânı oluşturacak fuarlar da düzenlenebilir.

Bursa’da ne kadar hemşehriniz var ve derneğe ilgileri ne düzeyde?

Bursa’da 300’ün üzerinde Tüfekçipınarlı yaşamaktadır. Hepimiz birbirimizi biliriz ve herkesin de derneği yaklaşımı ilgisi memnun edici düzeydedir. Haberleşme, yardımlaşma gibi bir dayanışma içerisindeyiz.

Konya ile münasebetiniz ne seviyede?

Biz her ne kadar buralarda kendimizi Konya’nın birer elçisi gibi görsek de maalesef “Bize siz Konya’nın elçilerisiniz” diyen yok. Belki ticari ve hatta siyasi sebeplerle Ankara, İstanbul gibi şehirlerle münasebetler yüksek seviyede olabilir ama buralara da Konya’nın eli uzanmalı diye düşünüyoruz ve umuyoruz.

Tüfekçipınar için hizmet üretme imkanınız oldu mu?

Söze başlarken ifade edeyim ki, köyümüze hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Köyümüzün harabeye dönüşmekte olan eski bir camisi vardı. Yıkıp bir yıl içinde yeni ve daha geniş bir cami yaparak ibadete açılmasını sağladık.

Köy halkımızın yeşile ve ağaca sevdası vardır. Tüfekcipınar’da 2015-16 yıllarında hazineden tahsisi yapılan 35 dönüm araziye üç bin ağaç dikerek orman oluşturduk.

Köy mezarlığının bakımı ve ağaçlandırılmasını yaptık. Musalla taşı ve su hayratı olarak çeşme yaptırdık. Köyümüz gençlerinin spor yapması için Cihanbeyli Belediye Başkanımız Mehmet Kale ile görüşerek halı saha yapılmasını sağladık. Şimdi köyümüz gençleri burada futbol oynuyor.

Bölgenizdeki Konyalıların şehre sosyal ve kültürel anlamda sağladığı ne tür katkılar var?

Bursa’da ve yakın şehirlerdeki Konyalılar dernekleriyle aramızda güzel bir bağ oluştu ve birbirimizi takip ediyor, görüşüyor, yardımlaşıyoruz. Belki bu oluşuma Konya elinin değmesiyle daha güzel işler de ortaya çıkarmamız mümkün olabilir. Gurbet dernekleri güçlenirse bu derneklerin olduğu yerlerde Konya’nın da sesi gür çıkar ve Konya’ya katkı sağlayabilir.

Ne tür hemşehri dayanışması söz konusudur?

Mesela Bursa Konyalılar Derneği önderliğinde bazı hastanelerle yüzde 20/25’e varan indirim anlaşmaları yapıldı ve bu imkândan Konya derneklerine kayıtlı bütün hemşehrilerimiz yararlanabiliyor. Müracaat eden hemşehrilerimiz adına indirim kartları düzenlendi.

Bursa'da iftar programları yapıyoruz. Zaman zaman Konya’dan, İstanbul’dan ve başka şehirlerden de davetimize icabet eden misafirlerimiz oluyor. Geçmiş dönemde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapan sayın Ahmet Davutoğlu da davetlerimizden birine katılmıştı.

Ayrıca hemşehrilerimizin katıldığı piknik ve festival programları da düzenliyoruz.

Bursa siyasetinde ve iş çevrelerinde Tüfekçipınarlıların etkinliği ne düzeyde?

Siyasetle bir bağımız yok, Tüfekçipınarlılar burada geçim derdinde ve işinde gücünde insanlardır. 25 civarında esnaflık yapan hemşehrimiz var.

Konya’nın, taşrasıyla birlikte daha etkin tanıtılması ve bilhassa Konya’ya turistik ve ekonomik kazanım sağlanması için neler yapılabilir?

Bursa tarihi ve kültürel bir şehir. Bunun yanında Marmara denizine yakın olması sebebiyle yaz turizmini, Uludağ gibi bir kayak merkezi olması sebebiyle de kış turizmini canlı yaşayan bir şehir. Ama elbette Bursalılar da gezip görmek için başka diyarlara gitmektedir. Konya’nın Tuz gölü, Beyşehir gölü, Karapınar’ın Meke Gölü hatta kum çölü, Akören’in Bozkır’ın Mavi Boğaz’ı, Derebucak’ın mağaralarını tanıtacak, anlatacak imkan lâzım.

Koronavirüs süreci sizi nasıl etkiledi?

Toplumun tamamında olduğu gibi Koronavirüs bizde de ciddi bir durağanlığa sebep oldu. Hayatımızı kısıtladığımız gibi dernek faaliyetlerimiz de durma noktasına geldi.

Koronavirüsten söz açılınca aklıma geldi. Başkan Yardımcımız Recep Terzioğlu ile birlikte Cihanbeyli ilçemize, halka dağıtılmak üzere bin adet yüz koruyucu siperlik hediye ettik. İlçemize götürerek Belediye Başkanımız Mehmet Kale beyefendiye teslim ederek hemşehrilerimize yararlı olmaya gayret ettik.

Derneğinizde bugüne kadar kimler başkanlık hizmetinde bulundu?

Kurucu Başkan olarak ilk günden bu yana Tüfekçipınarlılar Derneği Başkanlığına bendeniz devam ediyorum. Bu konuda hemşehrilerimizin teveccühüne minnettarım ve elbette ilk günden bu yana yönetim kurulunda birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

YARIN: İZMİR BEYŞEHİRLİLER DERNEĞİ

MUSTAFA GÜDEN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50