Konya’da herkes Hacı Veyiszade İLE BÜYÜR. Hatta bu satırların yazarı gibi adı Mustafa’dır. Kıssalar anlatılır, İmam Hatipteki gönüllü öğretmenlik hatıraları veya cezaevindeki mahkumlara nasihatleri dile getirilir.

Devlet Hastanesi inşaatına yardım için kapı kapı dolaşması nakledilir.

Ama Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu hocayı yetiştiren iklimde kimler vardır; sorusunun cevabı prk gündeme gelmez.

Burada Hacı Veyiszade kadar hatırlanacak bir müessese vardır: ISLAH-I MEDARİS

1909’DA Konyamızda açılan Islah-ı Medaris Okulu, Hacı Veyiszade hocanın babasının ve kardeşinin ders verdiği Fahri Kulu hoca efendinin ve Şeyh Zade Ahmet Ziya efendinin de idareci olduğu bir DİRİLİŞ mekanıdır. Diriliş mektebidir.

Batı dillerinin ve gök bilimlerinin öğretildiği 12 yıllık bu diriliş okuluna İstanbul’dan şeyhülislamın çocuğu talebe olarak gelmiştir.

Medine’deki Konyalı Ahmet Ziya hocaefendi bu okulun gayretli rektörüdür.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması, bu diriliş okulunun sonu olur. Seferberlik başlamıştır. 1917’de ISLAH-I MEDARİS kapanır.

Sadece ıslah için değil, bütün Osmanlı coğrafyası için felaket başlamıştır.

Derya bir alim olan Şeyhzade Ahmet Ziya efendi, 1920 yılında Mekke’ye hicret eder.

İlmi yönüyle derhal tebarüz ederek alimlerin  başkanı seçilir.

Hacı Veyiszade Mustafa ise Konya’da adeta öksüz kalmıştır. Her daim ‘’Ziya’’ der, hocasının meşhur Kaside-i Ziya’sı ise, camideki vaazlarında nakaratı olmuştur.

‘’Belliğ selami saba billahi in teridi

Medineten li habibi’l macidi’l ehadi’’

Bugün bile aradan geçen çok uzun yıllara rağmen ‘’ Hacı Veyiszade’nin ilahisi dediğimiz zaman, akla ‘’Belliğ selami saba’’ gelir.

Sözleri, ‘’Uğrarsan Medine’ye ey saba, Habib-i Hüda’ya benden de bin merhaba’’ gibi tefekkür dolu olan Kaside-i Ziya’ye 27 beyittir.

Merhum Ahmet Gürtaş hoca anlatıyor:

‘’ Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi 1950’li yıllarda Konya İmam Hatip Okulunda derslerimize gelirdi. Bu kasideyi sadece derslerimizde değil, camide mevlitlerde ve   özel sohbetlerinde anonim bir besteye uyarlayıp okurdu. Güftenin hafızamda, bestenin de kulaklarımızda yer etmesinden sonra, icraya biz de iştirak ederdik.’’

Mekke’de alimlerin başkanı seçilen Konyalı Ahmet Ziya Efendi, hicretinin 5’inci senesinde rahmeti rahmana kavuşarak Cennet-ül Mualla kabristanına defnedildi. 1925

48 yaşında idi.

Hacı Veyiszade adeta öksüz kalır. Bu acı ile yanar, tutuşur. ‘’Hocam oğlumuz oldu, bir isim lütfetseniz’’ diyenlere cevabı daima ‘’Ziya’’ olmuştur.

Ziya Tanrıkulu’ndan Ziya Ercan’a çevrenizde basit bir araştırma yaparsanız, bu sonuca ulaşırsınız.

Yıl 2022. Hac için Mekke’ye ulaşınca 97 sene evvel buraya misafir olan hemşehrimiz Ahmet Ziya Hoca Efendiyi hatırladık ve bu satırları karaladık.

Saba rüzgarı ile Habib-i Hüda’ya selam gönderen Ahmet Ziya hocaefendiye ve cümlesine rahmet…