1778 yılının Kurban Bayramında doğduğu için, adı İSMAİL olan ünlü bestecimiz DEDE EFENDİ, 1846 yılı  hacılarındandır ayrıca kabri de Mekke’dedir.

                Bu vesile ile bir diğer adı HACI bestecimiz olan Hacı Akif Beyi de rahmetle hatırlıyoruz.

                Dede Efendi’nin  hayatında  1846 yılı hacc yılıdır.  O yılların ulaşım imkanları ile hacc ibadeti 1 yıla yaklaşmaktadır.

                Hac ibadeti sırasında MİNA’ da vefat eden Dede Efendi, Mekke’deki Cennet-ül  Mualla Kabristanı’nda Hz. Hatice annemizin ayak uçlarına yakın bir yere defnedilir.

                Bir kurban bayramında İstanbul’da başlayan dünya misafirliği, bir başka kurban bayramında Mekke’de sona ermiştir. (1846)

                Dede Efendi, Yunus Emre’nin ‘Yürük değirmeni gibi dönerler’’ ilahisini besteler.

                Bu ‘’Hacı Beste’’ Dede Efendi’nin yanında bulunan talebeleri Dellalzade İsmail ve Mustafazade Ahmet tarafından İstanbul’a getirilir.

                 Hacı bestekar İsmail Dede Efendi Türk müziğine bıraktığı sayısız eserlerin yanında bir de ‘’HACI BESTE’’ bırakmıştır; ‘’Yörük değirmenler gibi dönerler’’

                ‘’Yörük değirmenler gibi dönerler,

                El ele vermişler Hakk’a giderleri

Gönül kabesini tavaf ederler

Muhammed’in kösü çalınır bunda

                -----

                Derviş Yunus ider gör N’oldu bana

                Aşkı muhabbeti dokunur bana

                Aklını başına devşir divane

                Muhammed’in kösü çalınır bunda.

                Kıymetli okuyucular, Hac ibadetimizin MİNA BÖLÜMİNDE Dede Efendi aklımızdan çıkmadı. Türkiye’ye, dostlarımıza kısa mesajlar gönderdik. MİNA’da Dede Efendiyi rahmetle andık.

                Dönünce hac hatıraları konuşulunca, bunların yazılması isteği geldi. Sabırla  okuduğunuz bu yazılar böylelikle kaleme alındı.

                Her ne kusur işledikse affola..

                Lütfen yazı bitince, Hacı Ahmet Özhan’ın yorumuyla ‘’Yörük değirmenler gibi dönerler’’ eserini dinler misiniz?