Yüzümüzdeki tebessümün, kalbimizdeki umudun sebebi, bizi bir arada tutan en büyük ortak değerimiz Cumhuriyetimizin 100. Yılı hepimize kutlu olsun.

Etrafımız yangın yeri!.. silah satan barış ister mi? ilaç satan sağlık ister mi? din satan ilim ister mi? hırsız olan hukuk ister mi? işte bugün geldiğimiz nokta budur.

Ateşin nereye sıçrayacağı belli değil. Vampirler dişlerini çıkarmış nereden kan emsek diye dört koldan saldırıyorlar. Bu topraklar hangi yoklukta kazanıldı? Bu vatan asil milletin kanıyla sulandı. Şehitlerin mezarlarına gidin. Onlardan özür dileyin. Emanetlerine nasıl sahip çıkamadığınızı bir anlatın ve başınızı eğin. Toprak satmak, emlak satmak bu ülkenin ekonomisini kurtarmaz.

Vazgeçilmezimiz Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun!..

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Sözünü söylerken Atatürk size ne kadar önem verdiğini her zaman dile getirmiş. Gençler Cumhuriyetimize sahip çıkın!

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Gençler; Devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline cumhuriyet denir. Dünyadaki devletlerin çoğu cumhuriyetle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir. Millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçer. Böylece halk kendi kendini yönetmiş olur. Geçmişe dönelim tarihimizi bir yoklayalım nereden nereye geldiğimizi bir görelim.

Yurdumuz cumhuriyete Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Önceleri devletimizin adı Osmanlı Devleti idi. Devlet İdaresinde bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik sayıldı. Düşmanlar yurdumuza girdiler. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Birçok yerde toplantılar yaptı. Hakkımızı "Ya istiklal, ya ölüm" parolası altında birleştirdi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Ordumuz, İnönü Savaşlarını kazandı. Peşinden Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı da zaferle noktaladık. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nı da savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzaladık. Bütün dünya devletleri, Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunu kabul ettiler. Yurdumuz yeniden egemenliğine kavuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanımız olarak göreve başladı. Cumhuriyet idaresinde devlet anayasaya uygun kanunlarla idare edildi. Kanunları ise halkın seçtiği milletvekilleri yapar. Devlet başkanına da Cumhurbaşkanı denir.

Halkı yöneten insanlar, seçimle iş başına gelirler. Halk, istediğini seçer, istemediğini seçmez. Seçilen kişiler halka karşı sorumludurlar. İşte bütün bunlardan dolayı cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir. O zaman bu ülkenin sahipleri olarak vatanınıza görevlerinizi asla unutmayın.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır.

Bugün milli bayramlarımız birer birer unutturulmaya, türlü bahanelerle kutlamalar yapılmamaya başlandı. Atatürk düşmanlığı, şeyhler müritler her ne iseler tarikatlarda imam hatiplerde ayyuka çıktı. Ülkesinin kurucusuna olmadık hareketleri ve hakaretleri yapacak kadar beyni dumura uğramış gençlerimiz var.

Ey gençlik uyan!

Ülkeni terk etme!

Cumhuriyetine sahip çık!

Vatanına sahip çık!

Dışarıdan gelmiş ne idüğü belirsizlere atalarımızın kanlarıyla canlarıyla aldıkları toprakları teslim etme. Öyle güçlen ki bu toprağın asil sahiplerinin kim olduğunu herkes öğrensin.

Gelecek kaygınız sizi ülkenizden soğutmasın. İşsizlik, yokluk sizi yıldırmasın. Çünkü bu toprakların nasıl kazanıldığını size unutturmaya çalışanlar da bilsinler ki Cumhuriyetimiz olmasaydı onlar bugün bulundukları yerlerde olmayacaklardı. Eğer Cumhuriyet onları çok sıktıysa oturdukları makamları terk etsinler. Etmezlerse ve Cumhuriyete karşı dururlarsa onlara kim olduklarını siz hatırlatın. Ey genç nesil sizin bu ülkeye, bu vatana yapacaklarınız çok değerli. Yolunuzdan dönmeyin. Güçlenin kendinizi her alanda yeterli kılacak eğitimleri almanın çabasını verin. Boş işlerle uğraşmayın. Kaybedecek zamanınız yok!..kendinizi eğitirseniz size karşı duranlara verecek cevabınız olur.

Ey genç nesil! Bu ülkenin istikbali sizin elinizde. Bugün Cumhuriyetin 100. Yılını görme, kutlama ve bugünü yaşama şansını elde ettiysek, yapacaklarımızı yine yeniden gözden geçirelim.

Cumhuriyetle elde edilen haklar ne kadar önemli tekrar gözden geçirelim. Elde ettiğimiz o haklar acaba neden bu duruma geldi? Nerede yanlış yaptık bakalım.

Bugünden sonra Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında emanet sizde! Gençler bu emanete sahip çıkın ve koruyun. Bu sizin birinci göreviniz olsun.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllar cumhuriyetimiz ayakta kalsın ki gençlerimiz çocuklarımız geleceğe umutla bakabilsinler.