Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla..

Mal, mülk, çoluk-çocuk..

Bütün bunlar dünya hayatının süsleridir.

Ama baki kalacak yararlı işler ise, Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır."

Kehf Sure-i Hakimi 46. Ayet-i Kerime

Kainatı renk renk, çeşit çeşit güzelliklerle süsleyip, akla gelmeyecek nimetlerle donatarak kullarını hayret ve muhabbetle derinleşen şükürlere sevk eden Cömert ve Kerem Sahibi Allahım...

Evlat ve eş yakınlığı vesilesi ile kalblerimizi şenlendiren; bu nimetlerinin asıl sahibi olarak kullarına Kendi azamet ve kudretini de gösteren Rabbim...

Biz biliriz ki, bütün bu iç ısıtan ihsanların, ancak SEN'den olması yönüyle güzeldir..

Yoksa zatı itibari ile her şey ve herkes fanidir; ya ölüm ya ayrılık ya da başka sebeblerle herşey tükenip gitmeye mahkumdur..

Ne olur hakikaten Senin katında güzel ve hayırlı-sevimli duygular yaşat bizlere.. Lütfen bu süslü nimetlere takılıp Senin rızana uygun olmayan hallere düşmemize izin verme..

Senin emanetin olan çocuk ve eşlerimize yine Senin muhabbetine ve rızana uygun muamelede bulunmayı nasip eyle bizlere.. Kalblerimizin ayarını kaçırıp, haketmediği kadar birilerine değer vererek kendimize zarar vermemize ve Sana muhalif düşmemize izin verme..

Kalbler Senin elindedir; Sana ait olan yüreklerimizi hep hakta sabit kıl...

Bahar neş'esiyle dolup taşan, içi kıpır kıpır olan kullarının Cennet aşkını şevkini de arttır...

Bizi Cennet ve Rıza-i İlahi yollarında daim eyle...

Baharda böylesine süsleyip püslediğin bu dünya böylesine güzelse; Cennetlerin kimbilir nasıl şen ve muhteşemdir!

Ümidimiz de Sensin, muradımız da Sen.