Günaydın sevgili dostlar ve okuyucular,

Şiir ve edebi eser yazmanın amacı insanlara güzel ve doğru yolda mesajlar vermek ve okuyucuyu aydınlatmaktır.Her eline kalem alanın bir şeyler yazması edebiyat olmaz. Şiir ve edebiyatta her şeyden önce dil ve üslup çok önemlidir. Montajlama usulü kullanılarak yazılan yazılar kimseye fayda vermediği gibi edebi değeri de çok zayıf olur. Şiir ve edebiyatta kullanılan dil her şeyden önce günlük hayatta kullandığın dilin dışına çıkmamalı. Örneğin,  günlük hayatta akşam oldu, gece oldu derken neden şiir yazarken Leyli diyorsun. Bu bir kültür görgüsüzlüğüdür. Eski kitapları toplayıp, eski lugatları  toplayıp bir yerlere montajlamanın hiç bir değeri yoktur.Şiir yazıyorsun içinde Farsça ve Arapçadan geçilmiyor. Türk Dil Kurumu yıllardır güzel Türkçemizden bu yabancı kelimeleri temizlemenin mücadelesini vermekte iken, sen neden bir taraftan dilimize sokma cehaletini gösteriyorsun. Karamanoğlu Mehmet Bey yıllarca önce yabancı kelimeleri temizlemek için öz Türkçe kelimelerin kullanılması için emirler vermiş ve dergahta mecliste sokakta her tarafta güzel Türkçemizin kullanılmasını istemiştir. Bugün kü noktada böyle Kültürsüz montajlama şairlerin şiirlerini ve bunların hatalarını göreme yerek iyi bir şey yaptıklarını zanneden okuyucu kitlesini de hoş görmüyorum. Bu yabancı kelimeleri montajlayarak dilimize tekrar sokmak kültür değil rezalettir.Eski şair ve yazanlarımız günlük hayatlarında da o dili kullanan insanlar olarak, eserlernde de doğal olarak kullanmışlardır.

Değerli okuyucular lütfen bu güzel Türkçemize zarar vermeyelim ve veren bilinçsiz,  cahil yazarlarımızada önem vermeyelim. Herkesin anladığı dili kullanırsan daha çok okuyucuya ulaşırsın, farklı dil kullanırsan daha az anlaşılırsın. Unutmayalım ki, kalem bir silahtır,  kalem bir vebaldir,  kalem bir sorumluluktur. .

Hepinize selam sevgi ve saygılar.

Tayyip Sağ