İnsanları tanımak ve onları değerlendirmek çok büyük bir vebal ister. Derme çatma fikirlerle, yalan yanlış duyumlarla tanıdığını sanan kişiler zaten iradesiz veya kasıtlı kişilerdir. Bu tür insanlar aleyhte olduğu gibi lehte de abartılı yorumlarda bulunabilir. Kişileri karalamak gıyabında atıp savurmak oldukça haysiyetsiz davranışlar olduğu gibi bu kişilere körük yapmak da aynı suçun ortağı demektir. Onun içindir ki başkasının fikirleri ile yanlış dolduruşa gelmek nice değerlere zarar vermek demektir. Felsefede şüpheciler grubu bu hususta "gördüğünün yarısına, görmediğinin hiç birine inanma" gibi bir yaklaşımda bulunnuşlardır. Unutmayalım ki başkalarının haysiyet ve değerlerine verdiğin zarar senin değerini artırmaz, yaptığım haksız abartılar ise onun değerini yükseltmez. Doğruluk dürüstlük ve bilgiçlikten dem verip, toplumu karıştıran hasetlik fesatlık yapan ve bir şey yaptığını sanan kişiler gün gelir kendi kazdığı çukura düşerler. Temiz toplum, temiz aile, huzurlu yaşam kesinlikle dürüstlükten, insanların birbiriyle sevgi ve dostluk içerisinde yaşamasından  ve kısaca birlik ve beraberlik içerisinde aynı değerler etrafında birleşmesi ile sağlanır

Hepinize selamlar sevgiler.