İslam tarihinde önemli bir ay olarak kabul edilen rebiülevvel ayı, kameri yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına denilir. Bu mübarek ayda ibadet ve dua etmek isteyen Müslümanlar için önemlidir.

Rebiülevvel Ayının Önemi Nedir?

Hz. Peygamber Muhammed, genel kabul edilen bilgilere göre rebiülevvel ayı içerisinde on ikinci gün olan pazartesi günü dünyaya geldiğinden bugünün kutlanması durumu Müslüman toplumlar içerisinde özellikle de bir mevlit geleneğini ortaya çıkarmıştır. İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak sayılan Hicret olayı da rebiülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının son haftalarında Hz. Ebu Bekir ile birlikte Sevr mağarasına sığınmak durumunda kalan ve rebiülevvel ayı ilk günü itibari ile Medine'ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem bir hafta sonra pazartesi günü Kubâ'ya vararak burada Kubâ Mescidi'ni inşaa etmiş. 12 Rabiülevvel'de Medine'ye hareket eden Resûl-i Ekrem Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldıktan sonra Medine'ye ulaşır. Yine rebiülevvel ayı içerisinde Mescid-i Nebevî'nin inşasına da başlanır ve Hz. Peygamber'in de ahiret alemine irtihalinin rebiülevvel ayında olduğu konusunda da görüş birliği mevcuttur. Bilinen meşhur bir rivayete göre, Resûl-i Ekrem 12 Rebiülevvel ayı içerisinde vefat etmiştir. Pazartesi gününe gelen bu hadiseden sonra ise yine Hz. Peygamber'in doğum, hicret ve vefat durumlarının da rebiülevvel ayı içerisinde ve pazartesi günü olması, bu özel ayın Arap'lar arasında bolluk ve bereket ayı olarak kabul edildiği, eski medeniyetlerce ise pazartesi gününün ayın yaratıldığı bir gün olarak kabul görmesi ile İslam'da ibadet vakitlerinin buna göre belirlenmesi bakımından önemli bir yeri bulunur. Bu özel ve kıymetli ayın rahmeti ve fazileti oldukça büyüktür. Tüm bu vesile ile birlikte rebiülevvel ayı içerisinde ibadetlere ve dualara ağırlık vermek önemli bir husustur. Bu ay içerisinde belli gün ve gecenin ihyası güzel olarak bilindiğinden diğer aylara nazaran daha özeldir. Ümmet-i Muhammed asırlardan beridir ikamet ettikleri coğrafya da Peygamber Efendimiz için büyük merasimler düzenlemiş, yemekler vermiş ve ihtiyaç sahiplerine sadakalar bağışlamıştır. Osmanlı döneminde de yine rebiülevvel ayı, gün boyunca kalabalık halk ile mevlit okunduğu ve ellerin hep birlikte semaya kaldırılarak topluca duaların edildiği bir ay olarak bilinir. Tüm insanların doğru yola ulaşması ve İslam'ın şereflenmesi adına duaların yapıldığı rebiülevvel ayı ayların en şereflisi olarak anılır. Bir hacet ve isteği olan kimseler için ise bu hayırlı ayı hacet namazı kılarak değerlendirmelidir. Doğru yoldan ayrılmamak adına okunacak olan E'nam Suresi, Allah'ın rızasını kazanmak ve doğru yoldan asla ayrılmamak üzere okunan bir duadır. Rebiülevvel ayı içerisinde doğru yolu bulmak adına okunması önerilen duadır.