Bu bir kıyamet alameti midir?

Bundan 50-60 yıl önce başlayan köyden kente göç olayı, yaşam dengesini olumsuz yönde tamamen değiştirmiştir, bozmuştur.

Köpeklerin şehirlere yığılması, dağlardaki sürülerin azalmasındandır.

Derlerdi ki; "koyun bir, en fazla ikiz kuzular ama sürülerle gezerler... Bunun adı berekettir. Ya köpekler öyle midir? Onlar en az 7-8 yavru yaparlar ama yine de tek başlarına gezerler." Bir de bu doğurganlık oranıyla, köpeklerin sürülerle gezmelerini düşünebiliyor musunuz? O zaman adeta insanlar için hayat biter. İşte bu durum doğal yaşamın bir kanunudur, Allah'ın düzenidir." derlerdi.

Eskiden, sürüleri bir ya da iki köpek, kurtların onları parçalamaması için onlara bekçilik ederlerdi. Şimdi şehirlerde köpek sürüleri, parçalamak için hayvan ve insan arıyorlar.

Dengeyi(!) görüyoruz değil mi son zamanlarda? Artık koyunlar tek tek, köpekler sürüler halinde geziyorlar. Kıyamet alameti sanki...

Kurtların, tilkilerin, domuzların şehirlerde dolaşmaları, dağlardaki yiyeceklerin yok olmasındandır. Dağlarda yiyeceklerin azalması,  50-60 yıldır sürdürülen köyleri boşaltılma projesinden kaynaklıdır.

Fiyatların artması,

Konut sorunu,

Deprem, sel, fırtına v.b doğal felaketlerde bu kadar fazla zayiatların olması,

Gasp,

Hırsızlık,

Tecavüz,

Kadın cinayetleri,

Trafik sorunu ve trafikten ölümler,

Şehirlerde artan kavgalar, cinayetler

Hastalıkların çoğalması,

Yapay yiyecekler,

Ahlaki çöküntüler,

İşsizlik,

İş kazaları,

Dava dosyalarının artması, dolayısıyla hak ve adaletin gecikmesi,

Verimli toprakların betonlaşması,

Ve daha yüzlerce sorunun kökenindeki sebep;

KÖYDEN KENTE DOĞRU GERÇEKLEŞEN GÖÇ OLAYIDIR.

Bu konuda gelmiş geçmiş bütün iktidarlar sınıfta kalmışlar ve vebal altındadırlar.

Eğitimi,

Ulaşımı,

İletişimi,

Teknolojiyi köylere getireceklerine, insanları şehirlere yığmak, bence insanımıza ve memleketimize yapılan ihanetin ta kendisiydi ta kendisidir.

Bundan pişmanlık duyup, “meğer yanlış yapmışız” diyerek, tersine göç çalışmaları o kadar zordur ki, ‘dışarı çıkan diş macununu tüpüne yerleştirmek’ ondan daha kolaydır.

Allah yardımcımız olsun. Felaketlerden bizleri korusun inşallah.