Konya Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak ve Konya Yenigün Gazetesi İstihbarat Şefi Muhammed Esad Çağla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisler Odası (İMO)Konya Şubesi Başkanlığına seçilen Hasan Özgür Yetiştirici’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduYetiştirici, mevcut durumu tespit edilmesinin önemli olduğunu bu çalışmayı da sadece oda olarak kendi istemeleri ile değil şehrin bütün paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti

‘ŞANTİYE ŞEFLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ’

Gerçekleştiren ziyarette İMO Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, Konya Yenigün Gazetesine özel açıklamalarda bulundu. İMO Konya Şubesi’nin 4 Bin 500 kişilik büyük bir aile olduğuna dikkat çeken İMO Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici konuşmasını şöyle sürdürdü, “İMO Konya Şubesi yıllardır şehrin imarına, iskanına, altyapısına, üstyapısına hizmet veren kurumsal bir yapıyız. İnşaat Mühendisi arkadaşlarımız kamuda ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Özel sektörde görev yapan meslektaşlarımızın bazıları da Şantiye Şefliği yapmaktalar. Bundan bir yıl önce Şantiye Şefliği yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmıştı. Ama uygulaması bir sonrasına tekâmül ediyordu.  Şantiye Şefliğinde metrekare ve deneyim şartı getirilmişti. Ramazan Bayramı tatil sürecinde de Şantiye Şefliği yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bizler Şantiye Şefliği önemsiyoruz. Bizler daha önce de yaptığımız basın açıklamaları ile her şantiye bir şef olması gerektiğini dile getirdik. Her şantiye bir Şantiye Şefinin olmasını ve onlarında sürekli olarak şantiyenin başında olmasını istiyoruz. Türkiye'nin deprem gerçeğini de dikkate alarak bir şekilde Şantiye Şefliğinin olması gereken çerçevede yer alması için biz de oda olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerekli önerilerimizi ve fikirlerimizi de kanun yapıcılar ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli konak kültürü Yalıkonak projelerinde! Bahçeli konak kültürü Yalıkonak projelerinde!

Şlhşjşlşhjşlkj

‘İNŞAAT SEKTÖRÜ TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ’

 İnşaat sektörü ’nün, Türkiye'nin lokomotifi ve stratejik sektörü olduğunu belirten Başkan Yetiştirici, İnşaat sektörünün birçok sektöre katkısının olduğunu belirterek, “İnşaat sektörü yadsınamaz bir hacme sahip. İnşaat sektörü yaşanan ekonomik ve siyasi durumlardan zaman zaman etkileniyor. İnşaat sektörünün ölmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ekonomik darboğaz yansıdı anda ilk olarak  Reaksiyon gayrimenkul ve İnşaat sektöründe oluyor. Çünkü hem maliyetler artıyor, hem alım gücü düşüyor. Umudumuz var. Gayrimenkul ölmeyecek bir sektör” şeklinde kullandı.

‘KONYA’NIN KONUT ENVANTERİ ÇIKARILMALI’

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu bunun içinde Konya’daki konutlarının durumunu tespit etmek adına konut envanter çalışması yaparak mevcut durumu tespit edilmesinin önemli olduğunu bu çalışmayı da sadece oda olarak kendi istemeleri ile değil, şehrin bütün paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yetiştirici, “Şehri masaya yatırdığınızda kimi yerlerde zemin sıvılaşması var. Kimi yerlerde zemin sıklaşmaları, kimi yerlerde de kayalık zeminlerimiz var. İmar ile ilgili problemlerimizin olabileceğini de düşünerek hareket ediyorum.  Yapılmış binaların ekonomik ömrü bitmiş binalarımız var. Kentsel dönüşüme hem yerelde hem de bakanlık nezdinde uygulamada olduğu yerler var. Bunun büyük bir Konsorsiyum ile bir araya gelerek biz de bu konuda teknik konuda desteğimizi sonuna kadar 4 bin 500 üyemiz ile ortaya koyabilecek kurumsal kimliğimiz de tam olarak kamusal yarara sunabileceğimiz bir şekilde burada bu göreve hazırız. Kentsel Dönüşümün rant olmaktan çıkması gerekiyor. Kentsel dönüşüm ile birilerini zengin etmek değil, bilakis ekonomik ömürleri bitirilmiş yerlerin sosyal dokuyu da bozmadan, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde doğru adımlarla doğru projeksiyonlar ile doğru eylem planını uygulamak ile geliyor. Bizler bu konuda teknik anlamda üniversite işbirliğimiz ile diğer STK’lar ve Meslek Odaları ile de diyaloğa ve işbirliğine de açığız” diye konuştu.

TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMAMALI

Başkan Yetiştirici Konya’nın diğer şehirlere göre imar planlarını iyi yaptığını, şehirleşmesini, kentseliğinin iyi çözümlediğini belirterek, “Diğer şehirlerde planlamanın doğru yapılmaması sebebiyle bir keşmekeşlik var. Ama Konya’da doğru planlama sebebi ile böyle bir durum yok.  Konya altyapı problemi olmayan, coğrafi avantajımız sebebi ile düz bir arazide yaşıyoruz.  Her yere altyapı götürme kolaylığımız da var. Arsa üretimi de var. Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Tarım arazilerini bu rantın içine sokup imara açmamak gerekiyor. Tarım arazilerini korurken diğer taraftan da arsaların rantabl üretilmesi lazım. İnşaat maliyetleri artığı gibi arsa maliyeti artınca otomatik olarak konut maliyetleri de yükseliyor” ifadelerini kullandı

Muhabir: MUHAMMED ESAD ÇAĞLA