Selçuklu başşehri olan Konya, tarihten buyana ekonomik, kültürel ve sosyal hayatta Anadolu’nun önemli bir şehri olmuştur. Bu anlamda, Cumhuriyet öncesinde de sanayi gelişiminin izlerinin görüldüğü Konya’da, ekonomik yapının belirleyici unsurunun tarım olması, sanayileşmenin tarıma dönük olarak başlamasına neden oldu.  Konya’da Cumhuriyet öncesi 22 adet değirmenin faaliyette olduğu, 1923 yılında ise 8 adet fabrikanın hizmette olduğu biliniyor. Bunu yanında 1927 sayımına göre Konya’da en fazla işyerinin bulunduğu sektör, tarıma dayalı imalat sanayi olması dikkat çekiyor.

8100 Slider

TARIMA DAYALI SANAYİLEŞME

Konya’nın ülkenin önemli bir tarım merkezi olması, sanayideki makineleşme çabalarında önceliği tarıma dayalı sanayi oluşturuyor. Konya’da tarımdan elde edilen gelirin sanayiye yönlendirilmesi bölge tarım ürünlerini ilde değerlendirme çabaları, tarım kesiminin ihtiyaç duyduğu alet ve makinelerin ilde karşılanmaya çalışılması, tarım makineleri, değirmen makineleri, gıda ve diğer sanayi kollarının gelişmesine neden oldu. Böylece Konya sanayisinde 1950-1960 yılları arasında tesis sayısının 17’den 91’e ulaştı. Tarım makinelerine duyulan yoğun talep üzerine bu yöndeki ihtiyacı yerli imalatla karşılamak amacıyla 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de ilk defa tarım makineleri imalatı Konya’da başladı.

KONYA’NIN ÖNEMİ BÜYÜK

Konya makine sanayinin hayata geçmesinde, bölgenin tarım ve tarıma dayalı imalat sanayinin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların büyük payı bulunuyor.  

Makine imalat sanayi, bugün Konya ihracatında birinci sırada yer alıyor. Konya’nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 22’sini bu sektör oluşturuyor. Konya, makine imalat sanayinde, metal işleme alanında Türkiye pazarının yüzde 45’ine sahip. Konya, makine sektörünün diğer bir alanı olan araç üstü ekipman sanayinde de oldukça ilerlemiş durumda. İthalatın fazla olduğu bu alanda Konya, Türkiye’deki ihtiyaç olan araç üstü parça ekipmanların yüzde 70'ini üretebiliyor. Tarım Makinaları ve Aletleri Sektöründe, Konya, traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 90'ını ve tarım makinalarında kullanılan parçaların yüzde 100'ünü üretiyor. Konya bu sektörde Türkiye pazarının yüzde 65'ini elinde bulunduruyor. Türkiye tarım makinaları ve aletleri ihracatının yüzde 45'ini ise Konya gerçekleştiriyor. Konya bu anlamda makine imalat sanayi İstihdam açısından da oldukça önemli bir potansiyele sahip.

E Jrak Ok W4 A E Nb Z

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

Makine ve ekipman üretimiyle ilgili oldukça ileri seviyelere gelen Konya, Türkiye’de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesi haline geldi. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırdı. Dolayısıyla tarım makinaları sektörü, Konya’da gelişmiş sanayi alanlarından bir tanesini oluşturdu. Konya sektörde ihtiyaç duyulan hammadde, yarı mamul ve mamullerin tedarik edilmesi açısından elverişli bir il olup üretim için yeterli alt yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Kfgjömbcvövb

KONYA’DA HANGİ TARIM ALETLERİ VE EKİPMANLARI ÜETİLİYOR?

Çiçek ve fide sezonu açıldı Çiçek ve fide sezonu açıldı

Konya’da tarım makineleri imalatında çok sayıda üretim gerçekleştiriliyor. Bunlar: Römork (Tarım arabası), Yağmurlama makinası, Kimyevi gübre dağıtma makinası, Kombine hububat ekim makinası, Traktör - iki akslı (51-70 Bg), Kuyruk milinden hareketli pülverizatör, Krema makinası, Traktörle çekilen hububat ekim makinası, Diskli traktör pulluğu, Diskli anız pulluğu (vanvey), Pancar sökme makinası, Saman aktarma-boşaltma makinası, Kulaklı anız pulluğu, Set yapma makinası, Sap toplamalı saman yapma makinası, Kombine pancar hasat makinası, Selektör (sabit veya seyyar), orak makinesi, sap parçalayıcı, çayır biçme makinesi, saman elevatörü, anız patlatma, tesviye küreği, mısır silaj makinesi, hassas çim biçme makinesi, kaba ot biçme makinesi, römork, vanvey, kepçe, saman yükleme filesi, kerdi makinesi, diskaro, merdane, saman aspiratörü, pulluk, çapa makinesi, çizel, dippatlatan ve traktör olarak sıralanmaktadır.

Bvcncnbvb

YAKLAŞIK 10 BİN İSTİHDAM

Gelişmiş tarım ülkelerinde önemli sayıda kullanıma sahip olan biçerdöverin ilde herhangi bir üretim tesisi bulunmuyor. Ancak Konya’da 1 adet traktör fabrikası bulunurken, fabrika iç piyasa traktör ihtiyacını karşılamada büyük paya sahip.

Konya’da tarım makinaları ve aksamları imal eden firma sayısı 400’ün üzerindeyken, sektörde istihdam edilen personel sayısının ise yaklaşık olarak 8.500.

Muhabir: MUSTAFA ARSLAN