banner5
Tülün Şeker
Tülün Şeker
Yazarın Makaleleri
İSTİBRA VE İSTİNCA
Temizlik, İslam dininin fevkalade önem atfettiği bir konudur. İslam kaynaklarında temizlik kavramı genellikle taharet (tuhr) kelimesiyle ifade edilir. Peki İslam'da temizlik çeşitleri nelerdir? İstibra ve istinca nedir, nasıl yapılır? Hükmi...
HUŞU NEDİR?
Kalbin hastalıklardan temizlenebilmesi için ibaetleri huşu ile yapmaya gayret etmek icab eder. Zira Cenabı Hak huşu­suz bir ibadeti istememekte ve şöyle buyurmaktadır: Vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarından gafildirler. (el-Maun,...
HER MÜ’MİNİN VAZİFESİ OLAN 10 ŞEY
Bayezidi Bistami Hazretleri, 10 şeyin her müminin vazifesi olduğunu açıklıyor. 1) Farzları eda, nafilelere gayret. 2) Haramlardan ve şüphelilerden kaçınmak. 3) Allah için tevazu göstermek. 4) Din kardeşlerine bar olmayıp yar olmak. (Yani din...
MEZARDA DOĞAN BEBEK
Sultan I. Ahmed Han zamanında yaşamış olan Meyyit zade, fazilet ve irfanıyla meşhur büyük bir Osmanlı alimidir. Kendisine Meyyit zade, yani 'ölünün oğlu” isminin verilmesi, rivayete nazaran başından geçen şu ilahi tecelli sebebiyle...
ZİNAYA DÜŞENLERİN VAHİM SONU
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ömrünün tamamını fedakarlığın zirvesinde yaşadı. Rabbimiz, hiçbir beşere lutfetmediği Mirac'ı, O'na ihsan ve ikram buyurdu. Yedi kat sema, Cennet, Cehennem ve Sidre-i Münteha kendisine...
KÖLE İLE EFENDİSİ
Din ve salah ehlinden, takva sahibi mümin bir köle ile onu satın alan efendisi arasında geçen ibretlik konuşma. Muhabbet, yaratılıştan gelen kalbi bir temayüldür. Ancak kalbdeki muhabbetin seviyesi, muhabbet duyulanın ulviyyetine münasip derecede...
HIRSIZLIKLA SUÇLANAN GEMİDEKİ DERVİŞ
Mesnevi'de geçen hikayede gemide yolculuk eden bir dervişi hırsızlıkla töhmet altına almaları nedeniyle dervişin Allah'a yakarmasıyla kendisine gelen ilahi yardım. İnsanı inciten kişinin, Allah'ı incittiğinden haberi yoktur....
DUANIN İNSAN HAYATINA TESİRİ
Dua; müminin kendini Allah'a yaklaştırmak için yaptığı bir çaba, psikolojik bir rahatlık, huzur ve mutluluk kaynağıdır. Dua; müminin Rabbi ile irtibatını sağlar, Allah'a olan inancını ve güvenini pekiştirir, sıkıntılı ve...
ALLAH’IN AYETLERİ VE KALBİN HALLERİ
Hakk'ın kelamı karşısında insan halleri farklı farklıdır. Bu farklılık, kalplerin ilahi kelama yönelik duruşuyla doğru orantılıdır. İlahi ayetler, kimileri için şifa, hidayet ve rahmet tesiri gösterirken aynı ayetler bir başkası...
MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİN DİN KARDEŞİDİR
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez. Her müslümanın, diğer müslümana...
Gül neden güzel kokar?
Hz. Mevlana, gülün güzel kokmasının sebebini anlatıyor. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de diyor ki: 'Önemli olan gül tabiatlı olabilmektir. YAni bu dünya bahçesinde, dikenleri görüp, onlardan incinip dikenleşmek değil, araya kış gibi...
ÇOCUKLAR ARASINDA AYRIM YAPMAMALIYIZ
Doğacak çocuğun erkek veya kız olması bilimin sınırlarını aşan, Yüce Allah'ın dilemesine bağlı bir konudur. Kur'an'da şöyle buyurulur: 'Allah dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları verir. Yahut onları...
ABDESTİN VE GUSLÜN (BOY ABDESTİ) HİKMETLERİ
İslam, temizlik dinidir. Cenab-ı Hak Müslümanlara namaz, tavaf, Kuran okumak gibi bazı ibadetlerden önce abdest almalarını, bedenlerini, elbiselerini ve çevrelerini temiz tutmalarını emretmiştir. Peki İslam'da temizliğin sebep ve hikmetleri...
BİZ YİNE DE KİBAR OLALIM
Herkesin birbirini sevdiği, etrafta sorun çıkartan hiç kimsenin olmadığı bir dünya düşünün. Negatif duygulardan arınmış; sevgi, neşe, huzur, aşk, dostluk gibi kavramların somutlaşarak hayat bulduğu bir dünya! İnsanların birbirine derin...
BİZ YİNE DE KİBAR OLALIM
Herkesin birbirini sevdiği, etrafta sorun çıkartan hiç kimsenin olmadığı bir dünya düşünün. Negatif duygulardan arınmış; sevgi, neşe, huzur, aşk, dostluk gibi kavramların somutlaşarak hayat bulduğu bir dünya! İnsanların birbirine derin...
GÜNÜMÜZDE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
Günümüz Kentlerinde Komşuluk: Komşuluk, mekânsal yakınlığa bağlı, ahlaki, güven, mahremiyet, yardımlaşma gibi sosyo-psikolojik ve kültürel boyutları olan, toplumdan topluma değişmekle beraber kimi zaman da akrabadan daha önemli, bir toplumsal...
ŞEVVAL AYI VE FAZÎLETLERİ
Kur'ân-ı Kerîm'in inmeye başladığı, pek çok fazileti bünyesinde cem etmiş olan mübarek Ramazan ayı ve bin aydan daha hayırlı olduğu ayet-i kerime ile sabit olan Kadîr Gecesi bizleri geride bıraktı. İdrakten ihyaya taşıyarak...
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ
Kadir Gecesi, insanlığa dünya ve ahiret mutluluğunu getiren Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece. Kur'an'ın Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gecede indirilmesinin kazandırdığı değer nedeniyle Kadir Gecesi olarak anılıyor....
GÜVEN KAZANMANIN ÖNEMİ
Birçok açıdan güven, toplumu bir arada tutan tutkaldır; onun sayesinde birbirimizle ilişkilerimiz daha sorunsuz olur. İnternet üzerinden alım-satım işlemleri yaparız; güven üzerine kuruludur bu ilişki. Yine internet üzerinden organize edilen...
Renklerin etkisi
Odalarımıza doğru renkleri seçmek için çok uğraşırız. Hastaneler temizlik ve hijyen hissi vermek için beyaza, hapishaneler saldırganlığı azalttığına inanıldığı için pembeye boyanır. Renklere atfedilen bu özellikler Batı kültürüne...
İÇİMİZİN YANSIMASI
Ölüm hiçbir zaman peşimizi bırakmadı. Her an her saniye ölen insanlar, şehit, suçlu, Hayat, hiçbir zaman adil olmadı. Hiçbir zaman doğruyu kendiliğinden sunmadı önümüze. Onun yerine önümüze hep seçenekler koydu biz seçelim diye. Bizse...
GENÇLER NEDEN EVLENMEK İSTEMİYOR?
Bir arkadaşım bir proje kapsamında Güney Kore'ye gitmiş. Bir kafileyle dolaşmışlar ve kimi ziyaretlerde bulunmuşlar. Ziyaretlerden sonra Güney Koreli öğrenciler arkadaşıma biraz etrafı dolaştırmak istemiş. Nasıl olmuş bilmiyorum ama...
Senin yolun hangisi?
İnsanlığın tarihteki yolculuğu, her devirde farklı cereyan etmiştir. Kimi insanlar hak, kimileri de gaflet ve delalet üzerine yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Modern çağın getirileriyle ahir zaman yolculuğunda olan günümüz kadınlarının...
Münazara nedir?
Kişilerin tartışma , konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesinde önemli bir etkinlik olan münazara şöyle tanımlanmaktadır. "İki karşıt yönü olan  herhangi bir konunun, iki farklı grup tarafından bir jüri önünde ve belli kurallara...

banner49

banner50