Özellikle İslam'da mukabele, dua veya ibadetlerin topluluk içinde karşılıklı olarak okunmasını belirtir. Ramazan ayında yapılan Kuran tilavetleri ve cemaatle gerçekleştirilen dualar, mukabele kapsamında değerlendirilir. Bu uygulama, dini bir topluluk olarak bir araya gelme ve ibadet etme anlayışını temsil eder.

Kültürel ve Toplumsal İlişkilerde Mukabele: Toplumsal ilişkilerde mukabele, insanlar arasında gösterilen karşılıklı nezaket, saygı ve sevgiyi kapsar. İyi davranışlara karşılık iyi davranışlar beklemek veya birine yapılan iyiliğe karşılık vermek, bu kavramın günlük yaşamdaki tezahürlerindendir.

Genel olarak, mukabele ne demek sorusu, insanların günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ve uyguladıkları karşılıklılık ve etkileşim prensiplerine işaret eder. Mukabele, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ilişkilerin sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülmesi için kritik bir role sahiptir. Bu terim, toplumsal uyum ve adaletin sağlanmasında önemli bir işlev görür.