banner5

Temiz Enerji ve İklim Değişikliği çalışmalarının merkezi Konya!

Konya’da kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü yeşil kalkınma sürecine destek olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada su savaşlarının konuşulduğu dönemde, Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olarak önemli çalışmalar yaptığını söyledi

30 Ocak 2023 Pazartesi 16:11
Temiz Enerji ve İklim Değişikliği  çalışmalarının merkezi Konya!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Konya’da kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapıldı. Düzenlenen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Vahdettin Özkan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Şahin, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, BBP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasagun ile çok sayıda protokol üyesi ile katıldı. Tanıtım töreninde enstitünün geleceğe yönelik çalışmalarına yön verecek stratejik ortaklığın temellerini atmak üzere TÜBİTAK ve İklim Değişikliği Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üç kurum arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, yeşil dönüşüm sürecinde amaçlarının Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirmek ve bu süreçte elde edilecek azami katma değerle ülkenin yeşil kalkınmasını gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

TEMELLERİ İKLİM ŞURASI’NDA ATILDI

Enstitünün kurulma süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya’da 2022 yılının Şubat ayında düzenlenen İklim Şurası ile başladı. Şurada, bilim ve teknoloji odağında alınan kararların takibi için bir enstitünün kurulması gerektiği fikri olgunlaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yönlendirmeleriyle kurulum çalışmaları başladı. Bu sayede, Türkiye’de iklim değişikliğini en derinden yaşayan illerin başında gelen Konya, bu alanda yürütülecek araştırmaları koordine edecek kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu. Enstitü; 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik üniversite, kamu araştırma merkez ve enstitülerinde oluşan bilgi birikimi ve teknolojileri sanayi ile iş birliği yaparak Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürecek. İklim Şûrası Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik Ar-Ge ve yenilik temelli çözüm önerileri, enstitünün çalışmalarına taban oluşturacak. Enstitü; yenilebilir ve temiz enerji, iklim değişikliği odaklı gelecek senaryoları ve modellemeler ile sosyal politika araştırmaları gibi alanlara odaklanacak. Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı araştırmalarına güneş, rüzgar, jeotermal enerjileri ve hidrojen çalışmaları dahil olacak. Ayrıca çevre, biyoçeşitlilik, yeşil ve sürdürülebilir tarım odağındaki gereksinimlere yönelik araştırma tabanlı çözümler geliştirilecek. Bu odak alanlarda Ar-Ge çalışmalarını planlayacak, koordine edecek, kamunun politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak. Asli görevlerini yerine getirirken ise “birlikte geliştirme ve birlikte başarma” düsturu çerçevesinde ekosistemin tüm paydaşları ile birlikte çalışacak. İklim Şurası’nın bilim ve teknoloji bağlamında aldığı kararların takibini yapacak. İklim değişikliği ve uyuma katkı sağlayacak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ulusal seviyede koordinasyonu sağlayacak bir yapıya ilişkin İklim Kanunu hazırlık çalışmalarında ortaya konan ihtiyacı karşılayacak.

YETKİNLİK MERKEZLERİ KURULACAK

Enstitünün faaliyet gösterdiği her bir araştırma alanında ulusal seviyede yol haritası ve planlama çalışmaları için “yetkinlik merkezleri” oluşturulacak. Yetkinlik merkezleri, tematik alanlarda ekosistemimdeki üniversite araştırma laboratuvarları, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve girişimciler ile kamu araştırma birimlerinde yürütülen çalışmaların eşgüdümü sağlayacak. Enstitü, yapılan Ar-Ge’lerin ticarileşmesine de yoğunlaşacak. Bu amaçla teknoloji doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği büyük çaplı saha gösterimi ve pilot üretim faaliyetlerini kolaylaştıracak. Bu sayede geliştirilen teknolojiler, model ve yaklaşımlar sektörün ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaya alınacak. Alanında yetkin araştırmacılar, enstitü bünyesinde görevlendirilecek. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılar için burs verilecek. Enstitü hem dünyanın en önemli güçlükleri ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına yön verecek, hem de geleceğe en önemli yatırım olan insan kaynağı yetiştirilmesinde de kritik rol oynayacak.

‘YEŞİL DÖNÜŞÜM YEŞİL KALKINMA VE BUNUNLA BİRLİKTE BU AMACA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPIYORUZ’

TÜBİTAK olarak özellikle 2021 yılından itibaren ana başlığımız yeşil dönüşüm yeşil kalkınma ve bununla birlikte bu amaca yönelik bilgi üretimi ve insan kaynağının geliştirilmesi olduğuna dikkat çeken TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bugün yaşıyor olduğumuz ve özellikle de geri yakın gelecek tüm toplum ve ekonomiler dahil olmak üzere en önemli dünyanın gündemi iklim değişikliği ve bunun oluşturmuş olduğu etkidir. Çözüm noktası ise bilim ve teknoloji ile gerçekleşecek olması biraz önce Başkanımızın 2022 yılında ‘İklim Şurası’ ile birlikte başlamış olan bir süreçti. Bu süreçte neyi bulmak değil nasıl bilim ve teknoloji ile birlikte biz bu güçlüklerin üstesinden gelebiliriz. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. TÜBİTAK olarak özellikle 2021 yılından itibaren ana başlığımız yeşil dönüşüm yeşil kalkınma ve bununla birlikte bu amaca yönelik bilgi üretimi ve insan kaynağının geliştirilmesi. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamanda gerçekleştirme çabası içinde olduğumuz ve iklim değişikliği başkanlığımızla sinerjik bir halde ev sahibimiz olacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımızla yakın bir etkileşim halinde yoğun bir şekilde çalışma ile kendimize odakladık” şeklinde konuştu.

‘KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELENİN KALESİ KONYA’DIR’

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da Küresel iklim değişikliği; yaşadığımız yüzyılı tehdit eden, en büyük çevresel ve sosyoekonomik sorunlardan biri olduğunu ve Bu küresel tehdide, Türkiye’de en fazla maruz kalan ilin Konya olduğunu ifade ederek, “İklim değişikliğinin tetiklediği kuraklığın; göllerdeki suların azalmasına ve yeraltı sularının çekilmesine neden olması şehrimizde özellikle tarım faaliyetlerine olumsuz etkisi olmaktadır. Konya’mızın Türkiye’nin tahıl ambarı olduğunu düşünecek olursak, üretimde yaşanan her problem tüm ülkemizi de doğrudan etkilemektedir. İşte bu nedenle, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin kalesi Konya’dır diyebiliriz. Doğamızın güzelliklerine sahip çıkmak için iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer almalıyız. Türkiye’nin üretim sigortası olan Konya’mızda, birbirinden önemli proje ve çalışmalarla hem şehrimizi hem de ülkemizi bu krizin etkilerinden kurtarmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizler bu mücadeleyi verirken, yaptığı çalışmalarla ülkemizin yüz akı olan TÜBİTAK, en büyük destekçilerimizden biri konumundadır. Bugün ise TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Araştırma Enstitüsü’nün, iklim değişikliği konusunda hem ülkemize hem de şehrimize sunacağı önemli katkılara şimdiden hep birlikte şahitlik ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de; TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Araştırma Enstitüsü’ne çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Enstitümüz için Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde bir bina inşa edeceğiz. Bu bina gerekli her türlü imkâna ve çalışmaların verimlilikle gerçekleştirileceği bir ortama sahip olacak. Konya’mız için, ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Enstitünün kurulması ile birlikte bilimsel çalışmaların yapılmasına ilave olarak, ekosistemi güçlendirmek için sanayi şehrimiz Konya’da temiz enerji ve yenilenebilir enerji üretim sistemleri yatırımının yapılması da en büyük beklentimizdir” dedi.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜTÜN BU ALANLARA SİRAYET ETMİŞ DURUMDA’

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, “Ne üretimi ne tarımı ne yaşama iklimsiz iklim değişikliği ile ilgili konuları düşünebiliriz. Çünkü iklim değişikliği bütün bu alanlara sirayet etmiş durumda. Aslında hepsini yatay kesen bir olgu ile karşı karşıyayız” dedi.

‘İNSANLARIMIZA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR’

Yeşil dönüşümle birlikte bütün insanlara büyük görevler düştüğünü vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Evet kuraklık en önemli meselelerimizden birisi. İklim değişikliği ile ilgili sanayileşmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerin, devrimlerle dünyayı değiştirdiklerinin hepimiz farkındayız. Aslında artık iş farkındalık boyutundan geçip sonuçlarının yaşandığı, birebir insanların hayatlarını ve yaşamlarını etkilediği, göçlerin arttığı, sorunların arttığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Özellikle salgın döneminden sonra değişen tüm dünya ekonomisi ile birlikte iklim değişikliğinin ve temiz enerjinin sürdürülebilir bir hayatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hep birlikte yaşadık ve gördük. Özellikle sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesi ile beraber bakanlığımızın ismine iklim değişikliği bakanlığının eklenmesi ve bir başkanlığın kurulması ile birlikte bu işlerini çok sıkı takipçisi olunacağı ve bununla ilgili de yeni atımların atılacağı yeşil dönüşümle beraber hepimizin hayatında birebir sorumluluklarımızın arttığı bir dönemdeyiz. Burada işi sadece bakanlıklarımız, çalışanlarımız, TÜBİTAK yapmayacak hepimiz birer insan olarak birey olarak çevrenin korunması temiz enerjiye katkı verilmesi iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için sorumluyuz. Eğer biz bu işin faydası olarak her birimizi kendimizi sorumlu görmezsek bu işi sürdürmek mümkün değil. O yüzden bu imza törenin özellikle ve enstitüsünün kurulmasının özellikle de Konya'da yapılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyusu duyuyoruz" şeklinde konuştu

‘İNSANLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNE KATKI SUNMAK HEPİMİZE DÜŞEN GÖREVLER VAR’

İnsanların yaşam kalitesinin artırılmasının esas olduğunun altını çizen Vali Vahdettin Özkan, “Esas olan geleceğe yönelik insanların yaşam kalitesini artırmak ve insanı odağını almak insanların hem yaşam hakkının tahakkuk etmesi hem sağlık hakkının hem hukuk güvenliğinin tesis edilmesi insanların en önündeki ve en önemli soru olsa gerek. Bu vesile ile devletimizin hükümetimizin ilgili bakanlıkların bu konudaki misyonları tarihi ile kültürü ile geleneksel değerleri ile mevcut imkan ve kabiliyetini birleştirerek bütün kurumlarıyla geleceğe yönelik insanlarımızın yaşam kalitesine katkı sunmak hepimize düşen görevler var” dedi.

‘DAHA YEŞİL BİR KONYA, DAHA TEMİZ BİR TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılar için TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü ile burs programı açacaklarını belirterek, "Daha yeşil bir Konya, daha temiz bir Türkiye, daha güzel bir dünya için hep birlikte çalışacağız." dedi. Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde, su, toprak ve havanın derin bir değişime uğradığını söyledi. Şehirlerin, sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel gibi şiddeti her geçen gün artan afetlerle karşı karşıya kaldığını, her yıl dünyadaki her 20 böcek ve omurgalı türden birinin yok olduğunu dile getiren Kurum, "Bu ekosistemler azaldıkça, toprağımız daha da kuruyacak, tarım ürünlerimiz azalacak, havamız solunmaz bir hale gelecek. Son 3 yılda, iklim krizinin olumsuz etkilerini neredeyse her 6 ayda yeni bir afetle yaşadık. Sinop, Kastamonu, Bartın, Giresun, Rize ve Trabzon'da seller, Antalya ve Muğla'da ise büyük yangınlar yaşadık, canlarımızı yitirdik. Konya’mızda, kuraklık ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle oluşan obrukların sayısı 2500'ü aştı. Konya’mız, göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu anlamda enstitümüzün Konya’mızda kuruluyor olması çok anlamlı, çok değerli, çok kıymetli bir adım olmuştur." diye konuştu. Kurum, dünyada su savaşlarının konuşulduğu dönemde, Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olarak atık suların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı konusunda çalışma yaptığını ifade etti. Bu kapsamda 2002'de 145 olan atık su arıtma tesisinin, bugün 1185 olduğunu, 2018'de yüzde 1,2 olan arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranını 2022 sonu itibarıyla yüzde 4,75'e çıkardıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti: "2030 yılında bu oranı yüzde 15'e hep birlikte, daha çok çalışarak çıkaracağız. Ülkemizin yeşil mirasını korumak adına, korunan alan miktarımızı yüzde 9,6'dan 12,63'e çıkardık. Bu oranı, 2030 yılında, OECD ortalaması olan yüzde 17'ye ve daha da üzerine çıkaracağız. İşte millet bahçelerimiz. Bugün tüm Türkiye'de şehirlerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracak tam 476 millet bahçesi kuruyoruz. Sıfır emisyon üreten, çevreyi kirletmeyen yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ediyor, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, tüm ilgili kurumlarımızla şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İklim Kanunu'nun TBMM'den çıkması, ülkemizin, yavrularımızın geleceği adına en büyük arzumuz. İnşallah bu kanun sayesinde, iklim konusunda her karar daha hızlı alınacak, her adım daha hızlı ve etkin şekilde atılacak."

‘KONYA'DA TÜRKİYE'NİN İLK SIFIR ATIK SANAYİ SİTESİ KURULUYOR’

Kurum, iklim krizinin, sadece bir çevre meselesi olmadığını vurgulayarak, "Bu mesele, üretimi, tarımı, gıdayı, sanayiyi, ticareti çepeçevre saran, olumsuz etkileyen bir kalkınma meselesidir. Tüm OSB'lerimizi sıfır atığa uyumlu hale getirmek, endüstriyel simbiyozu hakim kılmak, sanayiden kaynaklı hiçbir kirliliğe müsaade etmeyecek yatırımları yapmak çok önemli, çok değerli. Bu manada Konyamızda Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesini, yenilenebilir enerji uygulamaları, yeşil altyapı uygulamalarıyla birlikte kuruyoruz." ifadelerini kullandı. Bu örnek çalışmayı Türkiye'nin 29 iline yaygınlaştıracaklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti: "Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikayesi yazıyoruz. Toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 54,3 olan ülkemiz, bu alanda dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'incidir. 2050 yılına kadar azaltılması gereken küresel emisyonların yüzde 70'ini mevcut teknolojilerle sağlayabiliriz. Bu noktada Bakanlık olarak yaptığımız tüm çalışmalarda teknoloji konusunu da detaylı bir şekilde ele almaktayız." Geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye'nin ilk İklim Şurası'nda yer alan 7 komisyondan biri olan Bilim ve Teknoloji Komisyonunu TÜBİTAK'ın desteğiyle çalıştırdıklarını hatırlatan Kurum, TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsünün ilk adımlarının bu şurada atıldığını söyledi. Kurum, Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji depolama, karbon tutma ve depolama, şehir planlama teknolojileri, yeşil altyapı çözümleri başlıklarında çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti: "Bu enstitümüzde neler çalışılacak? İklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik atılması gereken adımlar burada istişare edilecek. Buradan çıkan sonuçla aslında tarımda, turizmde, sanayide, bina sektöründe, iklim değişikliğiyle mücadele ve koordinasyon bağlamında atılması gereken adımlar atılacak. Buradan çıkacak neticeyle belki 2-3 yıl içinde Konya'daki tarımdaki üretim tekniklerimizi gözden geçireceğiz. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilinciyle hareket edeceğiz. 'Daha az suyla, daha az enerjiyle daha fazla ürünü nasıl üretebilirizi burada tartışacağız. Çıkacak sonucu da sahada uygulayacağız. İnşallah ülkemizin geleceği adına çok önemli planlar, projeler bu enstitüden çıkacaktır. İnanıyorum ki enstitümüz, ülkemizi yeşil sanayi, temiz enerji üretimine büyük katkılar sağlayacaktır. Buradan genç araştırmacılarımıza da bir müjde vermek istiyorum. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılarımız için, enstitümüzle birlikte burs programını açacağız, gençlerimizi destekleyeceğiz. Daha yeşil bir Konya, daha temiz bir Türkiye, daha güzel bir dünya için hep birlikte çalışacağız” dedi.

KONYA’YA KAZANDIRILACAK TESİSİN, DÜNYANIN ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz, gençleri kutuplara araştırma yapmaya götürürken Kılıçdaroğlu'nun vizyonu, her muhtarın yanına bir tane üniversite mezunu sekreter atayacakmış. Adamın da vizyonu işte bu kadar." dedi. Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde, konumundan ötürü Konya’ya kazandırılacak tesisin, dünyanın önemli merkezlerden biri olacağına inandıklarını söyledi. Şehrin ileri gelenlerinin enstitünün Konya'ya kazandırılmasında gösterdikleri çabaya dikkati çeken Varank, "Sağolsun Sayın Bakanımız, komisyon başkanımız, Leyla Şahin Usta lütfettiler, benimle ilgili de Konyalılığımdan bahsettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ama burada mütevazılık yapmayacağım. Ben, Kılıçdaroğlu gibi çakma Konyalı değilim. Dizini kırıp Konya pilavı yemiş mi? Derebucak'ın vadilerinde dolaşmış mı, Huğlu'da silahçılarla bir araya gelmiş mi? Konya'ya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ni kazandırmış mı? Bunları yapacaksın ondan sonra 'Konyalıyım' diyeceksin." diye konuştu. Varank, Konya'ya her geldiğinde açılışlar yaptığını vurgulayarak, "Geçen yıl 4 defa geldim. Turistik seyahatler için gelmiyoruz. Konya; turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Çakma Konyalı değilim. Belediye de sağ olsun, altını çiziyorum, oy birliğiyle bizi 'hemşehri' ilan etti. Dolayısıyla kendimizi bu şehrin asli evladı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

‘BUGÜN ANTARKTİKA'YA BİLİM SEFERİ DÜZENLEYECEK BİLİM İNSANLARI YOLA ÇIKACAKLAR’

Türkiye'yi kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek için çalıştıklarını anlatan Varank, şöyle konuştu: "Bugün Antarktika'ya bilim seferi düzenleyecek bilim insanları yola çıkacaklar. Antarktika'yla ilgilenmeye Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde başladık. Antarktika'da şu anda 50'den fazla ülkenin araştırma merkezi ve üssü var. Türkiye, burayla bizim iktidarımıza kadar hiç ilgilenmemişti. Baktığınızda dünyanın geçmişiyle ve geleceğiyle de ilgili eğer bilimsel araştırma yapacaksanız, bunun doğal laboratuvarı, Antarktika. Bizden kimse buralarla ilgilenmemiş. Ta ki; Sayın Cumhurbaşkanımız, burada böyle önemli bir durum varken 'Türkiye olarak biz geride kalamayız' deyip oraya bilim seferleri başlatana kadar."

‘LİSE ÖĞRENCİLERİNİ, ANTARKTİKA'YA GÖNDERİYORUZ’

Bakan Varank, Türkiye'nin Antarktika'da geçici bilim üsleri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Niyetimiz, oraya kalıcı bilim üssü kurabilmek. Bakın 50'den fazla ülkenin orada üssü var. Bir tane Müslüman ülkenin şu anda orada bilim üssü yok. İşte bunu kim yapacak, Allah'ın izniyle biz yapacağız. İşte bu vizyonu ortaya koyabilmek önemli. Bilim seferine giden bilim insanlarının arasında 3 lise öğrenci var. TÜBİTAK kutup araştırmaları yarışmasında birinci olan öğrenciler. Biz, birinci olan lise öğrencilerini, Antarktika'ya gönderiyoruz. Kendi yaptıkları projelerini bizzat orada deneyecekler. İşte bizim ufkumuz bu kadar geniş. '20 sene önce lise öğrencilerini yarışmada birinci olanları Antarktika'ya göndereceğiz' desem herhalde bana inanmazdınız ama işte gerçekten niyetimiz bilim ve teknolojiyle kalkınan bir Türkiye inşa etmek. Bunun yolu da gençlere yatırım yapmaktan geçiyor. Biz, gençleri kutuplara araştırma yapmaya götürürken Kılıçdaroğlu'nun vizyonu, her muhtarın yanına bir tane üniversite mezunu sekreter atayacakmış. Adamın da vizyonu işte bu kadar. Gençlerle bir araya geldiğimde onları, 'Siz Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda mı çalışmak istersiniz, yoksa muhtarların yanında sekreter mi olmak istersiniz' diye soruyorum. Bunun farkını zaten gençlerimiz en güzel şekilde değerlendiriyorlar, değerlendirecekler' diye inanıyorum." Şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün Konya'da kurulması için işbirliği protokolünü imzaladı.

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Son Güncelleme: 30.01.2023 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50