banner5

Akören Tarihi-27

Eğitim anlayışıyla ve yetişmiş insanıyla dikkat çeken Akören ilçesi, eğitimdeki büyük başarısını 28 profesör çıkararak ispat etti. İlçeden çıkan bu önemli profesörler, gerek ilçeye gerek şehre gerek ülkeye önemli katkılar sağlayan isimlerin yetişmesinde önemli rol oynadı

09 Şubat 2022 Çarşamba 12:32
Akören Tarihi-27

Akören’in profesörleri

Eğitim anlayışıyla ve yetişmiş insanıyla dikkat çeken Akören ilçesi, eğitimdeki büyük başarısını 28 profesör çıkararak ispat etti. İlçeden çıkan bu önemli profesörler, gerek ilçeye gerek şehre gerek ülkeye önemli katkılar sağlayan isimlerin yetişmesinde önemli rol oynadı. Ayrıca yine bu isimler, Konya’nın sivil toplum hayatında da etkin rol alıyorlar. Akören Tarihi’ni kaleme alan Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu ve Hüseyin Ali Kınaç, Akören için önemli olan 3 profesör hakkında bilgiler verdiler.

FOTO ALTI: Önder Kutlu 2.Haziran 2015 Tarihinde Necmetin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Görevine Atanmıştı.

PROF.DR.FATİH GÜLTEKİN

18/04/1966 tarihinde doğdu.

İlkokulu İhsan Özkaşıkcı İlkokulunda, Ortaokulu Mevlana Orta Okulunda

Liseyi Meram Endüstri Meslek Lisesinde,

Üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Lisans, Yüksek lisans ve

Doktoralarını Selçuk Üniversitesinde yaptı.

Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı olarak devam etmektedir.

Temel Uzmanlık alanı Tıp Doktoru, Biyokimya bölümüdür.

FOTO ALTI: Prof. Fatih Gültekin’e Akören Dergisi’nin Şiltini Feyzullah Ertaş Taktim Etmişti.

GÖREV YAPTIĞI YERLER

1997-2015: Süleyman Demirel Üniversitesi,

2015-2017: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2017- Halen: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

    Hocamızın Eserleri ise

1. Fark Etmeden Yediklerimiz:

    A’dan Z’ye Gıda Katkı Maddeleri

2. Kaşığında Ne Var?

    Beslenme ve Gıda Seçme Kılavuzu

Ünvan edinme tarihleri

Doktorluk:1996

Doçentlik..:2002

Profesörlük:2007

Hocamız Öğretim üyesi olarak bulunduğu dönemlerde öğrenci eğitimi, bilimsel araştırmalar ve hastane hizmetlerinde bulundu.

FOTO ALTI: Prof. Seyit Avcı 1968 Yılında Orhaniye’de doğdu.

Alanı biyokimya olduğu için çok yönlü hizmet edebiliyor. İlgi alanı ise beslenme, özelde ise gıda katkı maddeleri. Bu konularda halkı bilinçlendirmek için. Instagram ve twitter (drfatihgultekin) adreslerinden paylaşımlar yapıyor.

İdari görevleri ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı,

Rektör Yardımcılığı yaptı.

Halen çalıştığı üniversite de Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültelerinin kurucu dekanlıklarını yaptı. Halende Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi dekanlığını yürütmektedir.

FOTO ALTI: Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Profesör Önder Kutlu halkın içinde.

PROF. DR. SEYİT AVCI

 20.02.1968 Akören,Orhaniye doğumlu.

1989 yılında Marmara üniversitesinde mezun olduktan sonra aynı üniversitede “HADİS”üzerine yüksek lisansını yaptı.1999 yılında Selçuk Üniversitesi”HADİS”üzerine doktorasını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü Öğretmeni olarak Diyarbakır,Silvan’da,Konya,Alibeyhüyüğünde ve Konya Merkez Mimarsinan O.Ö.Okullarında görev yaptı.

09.10.2006 tarihinde doçent unvanı aldı.

2010 yılında Doçent olarak Şırnak ilahiyat Fakültesine atandı.

2012 yılında Şırnak İlahiyat Fakültesinde Profesör unvanını aldı. Aynı üniversitede 2014 yılına kadar Profesör olarak görev yaptı.

FOTO ALTI: Kendini ilme adayan Prof. Seyit Avcı yazdığı kitaplardan biri.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1-Hadis İlmi, Hadisçilerin Fazileti ve Kırk Hadis, Ensar Yayınları Konya 2004.

2. Sünnetin İslâm'daki Yeri ve Sünnetle İlgili Kırk Hadis, Ensar Yayınları Konya 2004.

.3. Sahabenin Peygamber Sevgisi, Sahabe İle İlgili Kırk Hadis, Ensar Yayınları Konya 2004.

4. Sûfilerin Hadis Anlayışı, Bursevî Örneği, Ensar Yayınları Konya 2004.

5.  el-Fütûhatü'l-Mekkiyye'de İbn Arabî'nin Hadis Anlayışı, Konya 2005.

6.  Rûhu'l Beyân –Kur'an Meâli ve Tefsiri- Hadislerin Tahrici, Erkam Yayınları, İstanbul 2005.

7.  Yaratılana Şefkat ve Merhamet, Erkam Yayınları, İstanbul 2007.

.8.  İbn Arabi'den Hadis Yorumları, İnsan Yayınları, İstanbul 2008.

9. Allah Katında Değer Ölçümüz: Takva, İnsan Yayınları, İstanbul 2010.

10. Riyazu’s-salihin’den Hadis Sohbetleri, Konya 2011

11. el-Edebü’l-Müfred’den Hadis Sohbetleri, Konya 2011

12.Hadis ve Hadisçiler, Konya 2013

13. Ashabın Peygamber Sevgisi, Konya 2013

14.  el-Camiu’s-Sağir Tercümesi, 1. Cilt, Konya 2013

15. el-Camiu’s-Sağir Tercümesi, 2. Cilt, Konya 2014

16. el-Camiu’s-Sağir Tercümesi, 3. Cilt, Konya 2014

17. Ramuzu’l-Ehadis Tercümesi, 1. Cilt, Konya 2014

18. Ramuzu’l-Ehadis Tercümesi, 1. Cilt, Konya 2014

19. Riyazu’s-Salihin –Kavli Hadisler- Konya 2016

20. Sünen-i Ebi Davud, –Kavli Hadisler- 1. Cilt, Konya 2017

21. Sünen-i Ebi Davud, –Kavli Hadisler- 2. Cilt, Konya 2017

22.Kütüb-i Sitte –Seçilmiş Hadisler- Server Yayınları İstanbul 2021

FOTO ALTI: Prof. Seyit Avcı’nın yayınladığı Ashabın Peygamber Sevgisi Kitabı hayli ilgi uyandırmıştı.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ YAYINLARI

1. Sûfîlerin Hadis Tesbit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî Üzerine Bir İnceleme, Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt 2, sayı 1, s. 7-29, İstanbul 2004.

2. Keşif Yoluyla Hadis Rivayeti Meselesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt 4, sayı 4, s. 161-193, Samsun 2004.

3. "Ben İlim Şehriyim Ali de Onun Kapısıdır" Hadisi Üzerine, Marife Dergisi, yıl 4, sayı 3, Konya 2004.

4. Hz. Peygamber Döneminden Sonra Sahabilik İddiası, İstem Dergisi, yıl 2, sayı 4,, Konya 2004.

5. Hadislerde İbadet Hayatı ile İlgili Şartlar ve Ölçüler, İslam Hukuku Araş.Dergisi, sayı 5, Konya 2005.

6. Hadisçilere Göre Muhadramlar, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt 18, sayı 2, s. 159-167, 2005.

7. Tâbiîn Neslinin Hadis İlmindeki Yeri, SÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 20, s. 151-172, Güz 2005.

8. Sünnetin Temel İlkelerini Kapsayan Bir Hadisin Yorumu, Diyanet İlmi Dergi, cilt 42, sayı 3, s. 49-64, Temmuz-Eylül 2006.

9. İbadet Hayatı ve Bidat İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi, cilt 43, sayı 1, s. 77-102, Ocak-Mart 2007.

10. Peygamber Eşlerinin Faziletleri, Diyanet İlmi Dergi, cilt 45, sayı 2, s. 21-48, Nisan-Haziran 2009.

11. Gayr-i Müslimlerle Birlikte Yaşama-İdil Örneği- Şırnak 2011

DİĞER YAYINLARI

1.Allah Resûlünün Hadislerinde Rağbet ve Regâib, Altınoluk Dergisi, sayı 222, s.17-19, Ağustos 2004.

2. Allah Resûlünün Hadislerinde Berat, Altınoluk Dergisi, sayı 223, s. 25-27, Eylül 2004.

3. Resul-i Ekrem Efendimizin Ahlakı, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Mustafa’ya İthafen, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, Kutlu Doğum Özel Sayısı, s. 10-13, Konya 2007.

4. İyi Bir İnsan Olmak, İbrahim Yapıcı İÖO Dergisi, sayı 1, s. 18-19, Konya 2009.

5. Ana Babaya İyilik I, Yüzakı, sayı 55,56,57,58,59 İstanbul 2009.

6. Güzel Ahlak, Yüzakı, sayı 60,61,62,63,64,65 İstanbul 2010.

FOTO ALTI: Prof. Seyit Avcı Aile Hayatı Konusunda yaptığı çalışmada Hadislerden yararlanmıştı.

İDARİ GÖREVLERİ

1. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 24.06.2010

Formun Altı

2. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 23.06.2010-05.12.2012

3. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, 05.12.2011-20.01.2012

4. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Dekanı, 13.09.2012-23.07-2014

5. Şırnak Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Şubat 2012-Temmuz 2014

6.Şırnak Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı, Nisan 2012-Ocak 2013

7. Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Aksaray Üniversitesi 2015 Mayıs-Ekim

8. Niğde Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 13.11.2015-22.07.2016

9. Niğde Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili 13.09.2015-21.02.2016

10. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı, 22.02.2016- Devam Etmektedir.

FOTO ALTI: Prof. Seyit Avcı İmam Suyuti’nin El-Camiu'S Sağir Kitabını Tercüme Etmişti.

MEKTEPLİ VE ALAYLI PROFESÖR ÖNDER KUTLU

 12.06.1967, Ankara’da doğdu.İlkokul 1.sınıfı 1973-1974 yıllarında Akören Mustafa Çetin İlkokulunda okudu. Seyit Mehmet Karacigan İlkokulunda 1974-1978 tamamladı.

Ortaokul-Lise            : Konya İmam Hatip Lisesi (1978-1986)

Üniversit: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü (1986-1990)

Yüksek lisans           : University of Exeter, Politics Department, MA in Public Administration- İngiltere (1994-1996)

Doktora          : University of Exeter, Politics Department, PhD in Public Administration-İngiltere (1996-2001)

Doçentlik: Üniversitelerarası Kurulu-2005

Profesörlük: Selçuk Üniversitesi-2010

Görev yapılan kurumlar:

Niğde Üniversitesi-YÖK Bursiyeri olarak : (1993-1999)

Devon County Council-EAL Öğretmeni  : 1999

University of Exeter-Lecturer                                : 2000-2001

Niğde Üniversitesi                                                  : Yardımcı Doçent (2002-2003)

Selçuk Üniversitesi                                                : Yardımcı Doçent (2003-2005), Doçent (2005-2010), Profesör (2011-2015)

Necmettin Erbakan Üniversitesi                          : Profesör (2015-Devam ediyor)

İdari Görevler (Akademik kurumlar)                    :

Selçuk Üniversitesi (bazıları)                                : Dış İlişkiler Koordinatörü, Erasmus Koordinatörü, Rektör Danışmanı, AB Araştırma Merkezi Müdürü, Stratejik Planlama, Akreditasyon, İç Denetim Koordinasyon, Akademik Değerlendirme vs. Kurul üyelikleri, Bölüm Başkanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (bazıları): Rektör Yardımcısı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Hukuk Fakültesi Dekanı

Yükseköğretim üst kuruluşları                  :

YÖK-Bologna Ulusal Takımı, Üye (2008-2009), YÖK-Etik Kurulu, Üye (2015-2016), YÖK-Engelliler Komisyonu-Ödül Değerlendirme Ekibi, Üye (2020-2021), YÖK-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Ekibi, Üye (2009), YÖK-Temel Alan Yeterlilikleri Komisyonu, Üye (2010), ÜAK-Etik Komisyonu-Başkan Yardımcısı (2017-devam ediyor), Yükseköğretim Kalite Kurulu-Değerlendirme Takımı, Üyes (2016 – Devam ediyor), Yükseköğretim Kalite Kurulu-İzleme Takımı, Üye (2020-devam ediyor)

FOTO ALTI: HÜSEYİN ALİ KINAÇ

Danışmanlıklar                                            :

Kurum dışı (bazıları)                                   : Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Özel İdaresi, Selçuklu Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Merkez Ziraat Odası,

Kurum dışı diğer (Bazıları)             : İl Sosyal Diyalog Komitesi üyesi, İl İstihdam Kurulu Başkanı, TOBB Stratejik Plan Çalışması (2007)

Yer aldığı uluslararası projeler (bazıları):

İçişleri Bakanlığı Sivil Gözetim Projesi Aşama, BM-UNDP (2009)

İçişleri Bakanlığı Sivil Gözetim Projesi, BM-UNDP-II. Aşama (2014)

Evlad-ı Fatihan Projesi (Başbakanlık destekli – 2015-2016)

Medeniyet Buluşması Projesi (Başbakanlık destekli-2016)

Olive Tree Club, Exeter City Council (2001)

REBELS Project, European Union, (2009)

Inclusive Education, British Council (2008-2011)

Sivil Toplum görevleri (bazıları)

Exeter Universitesi Müslüman Öğrenci Birliği-Yönetim Kurulu (1994-1997)

Exeter Üniversitesi Türk Öğrenci Topluluğu-Yönetim Kurulu (2007-2008)

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platform Başkanı (2021-devam ediyor)

HİSDER-Başkan (2013-devam ediyor)

Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı – Mütevelli Heyet Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi (2019-devam ediyor)

Akören SEVDER (2020-devam ediyor), DESEN – Başkan (2015-2019)

Kitaplar

Kamu Yönetimi Reformu ve Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi (Nobel -2004)

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (Çizgi-2006)

Uluslararası Örgütler ve Türkiye (Çizgi-2006)

Siyaset Bilimine Giriş (Lisans-2012)

Siyasal Düşünceler Tarihi (Lisans-2014)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (Çizgi-2019)

Uluslararası Kamu Politikaları (2021)

Akademik danışmanlıklar-tamamlanan

15 adet doktora,

43 adet Yüksek lisans

Yabancı dil: İngilizce (İleri), Almanca (Orta), Arapça (Orta)

Son Güncelleme: 17.02.2022 11:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50