Litografi, baskı sanatlarından biridir. Kireç taşının üzerine yağlı mürekkep ile yapılan resim ve yazıların kağıt üzerine baskı yapılması ile oluşur. 1796 yılın Alman Alois Senefelder tarafından bulunan litografi, aynı zamanda günümüz ofset baskının da temelidir. Türkiye’de 1831 yılında askeri eğitim amacı ile kullanılmaya başlanmış, Osmanlı döneminde kitap, afiş, dergi ve halk resimleri gibi alanlarda yer bulmuştur. Litografinin Türkiye’de sanatsal açıdan kullanılmasındaki öncü isim Hoca Ali Rıza olmuştur. Öğrencilerine çizim yaptırmak için hazırladığı desenleri, litografi baskı ile çoğaltmıştır. Kendisi Türk litografi sanatının en önemli örneklerini üretmiştir. Hoca Ali Rıza’nın baskıları dokuz albümden oluşan ve toplam üç yüze yakın eserden oluşmaktadır.
Litografi baskının yüksek kalitede renkli baskılar yapabilmesi ve çoğaltmanın kolay olması sebebi ile sıklıkla tercih edilmiştir. Türkiye’de Selim Turan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ferruh Başağa, Nejat Devrim, Mübin Orhon, Abidin Dino ,Turan Erol, Selma Gürbüz gibi birçok sanatçı litografinin gelişimine katkıda bulunmuştur.