Tercih döneminin başlaması ile birlikte gözler Konya’daki üniversitelere çevrildi. 5 üniversitesiyle önemli bir eğitim kapasitesine sahip olan Konya, bu konuda ülke genelinde sıkça tercih edilen illerin başında geliyor. Bu anlamda, Konya’nın önemli üniversitelerinden biri olan KTO Karatay Üniversitesi de, yenilikçi ve kaliteli eğitim modeliyle tercih sebebi oluyor. Ayrıca, Türkiye’de “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi; vaka yönetimi, risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı faaliyetlerini titizlikle yürüterek güvenli ve temiz alanların vazgeçilmez merkezi oldu. KTO Karatay Üniversitesi son olarak kampüste sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapı koşullarını sağlayarak Güvenli Kampüs Belgesi’ne de sahip konumda. Bu kapsamda, ismini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, ulusal ve uluslararası hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Röportajlarımızın dördüncü konuğu olan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, üniversite olarak dünya üniversitesi olma hedefiyle yollarına devam ettiklerini söyledi.

Sizleri ve akademik geçmişiniz konusunda okurlarımızı bilgilendirir misiniz?

1962 Karapınar doğumluyum. Ortaöğretim ve Lise eğitimini Konya’da tamamladım. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldum. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Selçuk Üniversitesinde aralıksız bir şekilde Mayıs 2015’e kadar tüm akademik hayatımı orada geçirdim. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttüm. 2012 yılında Konya TEKNOKENT Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 2015 yılının Mayıs ayından itibaren Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinde Rektör olarak görevime devam ediyorum.

Üniversitenizin kuruluş hikayesinden kısaca söz edebilir misiniz?

Üniversitemizin isminin iki güçlü dayanağı var. Birincisi Konya Ticaret Odası. Konya Ticaret Odası 1982 yılında kurulmuş Türkiye’nin en güçlü, en köklü odalarından bir tanesi. 20 bin üyesi olan bir oda. Üniversitemiz iş dünyasının bir üniversitesi. Üniversitemiz için önemli olan ikinci dayanağı ise Karatay ismi. Karatay Medresesi de 1251 yılında kurulmuş. Karatay Medresesi Anadolu’daki en köklü medeniyet yapılarından bir tanesi olan Karatay Medresesi’ne izafeten verilmiş bir isim. Bu menderese çok zor şartlarda kurulmuş. Moğol akımlarının yoğunluğu ile özleşen kuruluş tarihi var. Kudretli devlet adamı Celâleddin Karatay tarafından Moğol akımlarının Konya’yı bunaldığı bir dönemde Karatay Medresesi kuruluyor. Bu durum oldukça ilginç. Burada şu anlaşılıyor; “eğitimin mazereti olmaz.” Eğitim en zor koşullarda da devam eder. Biz bunu kendimize misyon olarak ediniyoruz. Bir yapı ne kadar sağlamsa ve ne kadar derine iniyorsa o yapının üzerine inşa edilen bina da o kadar güçlü olacaktır. Bizler de o kökü oradan alıyoruz ama Karatay Medresesi 1914 yılına kadar da eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Bizler Karatay Medresesi’nden aldığımız gücü çağımıza uyguluyoruz. Bizler “Gelenekten Geleceğe” diyoruz. “Köklerden Göklere” diyoruz. İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını ise Haziran 2013’te vermiştir. Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, tarihî sorumluluğunun gereği olarak insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir. KTO Karatay Üniversitesi’nin öncelikli hedefi, bölgesinde sanayi ve ticaret dünyasının sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Karatay Medresesinin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak ise KTO Karatay Üniversitesi’nin temel vizyonudur.

Üniversitenizin mevcut öğrenci sayısı nedir?

İyiliğin olduğu her yerde Ribat var! İyiliğin olduğu her yerde Ribat var!

Üniversitemizde şu anda 9 bin öğrencimiz var. Yaklaşık 500 uluslararası öğrencimiz var. 9 Bin öğrencimizin 800 civarı lisansüstü eğitim görüyor. 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü enstitümüz bulunuyor. Şu anda 44 ön lisans ve lisans programımız; 31 de lisansüstü programımız var. Böylece 75 tane ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı ile bölgemize ve ülkemize hizmet eden bir konumdayız. KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezleri şunlardır: Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Üniversitenizde hangi bölümler var. Açmayı planladığınız bölümler nelerdir?

Hukuk Fakültemiz var. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde İletişim ve Tasarım, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet ve Tarih. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık bölümlerimiz var. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Enerji Yönetimi, İslami İktisadı ve Finans, işletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik. Tıp Fakültemiz. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Odyoloji. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Arapça Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, hazırlık eğitimi. Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde Adalet bölümümüz. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj bölümü, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Mekatronik Bölümü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Anestezi, Çocuk Gelişimi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Optisyenlik bölümlerimiz var. Üniversitemizde bölümleri açarken iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bölümleri değerlendiriyoruz ve iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda bölümler açarak iş dünyasına ve sektöre yarar bölümler açıyoruz. Bölümlerimizin müfredatını ilgili sektörlerimiz ile birlikte oluşturuyoruz. Sadece masa başında akademik bakış ile müfredat oluşturmuyoruz. Eğitimlerimizi de sektörle birlikte yapıyoruz. Bütün bu çabamız sektörün istediği nitelikli iş gücü oluşturma ve toplumda karşılığı olan bölüm ve programlar sunma noktasında bize güç katan durum. Bizler yatay büyümeyi büyük ölçüde yavaşlattık. Daha çok dikey büyümek istiyoruz. Onun için her yıl bir iki yeni bölüm ya da program açıyoruz. Bu sene bir bolüm ve bir program açtık. Bunlardan biri; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Optisyenlik Programı. Sektörün bu bölüme ihtiyacı var. Optisyenlik ile ilgili bölüm açmak için karar verip, YÖK’e başvuru onayımızın gelmesinin ardından Optisyenlik Müfredat Çalıştayı yaptık. Böylece sektörün istediği elemanı sektörün istediği şekilde yetiştireceğimizi belirttik. Optisyenlik bölümümüz için güçlü bir kadro oluşturduk. Bir diğer bölümümüz ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce. Bizler yeni bölümler açarken sektör karşılığı olan ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme alanlarının eksiklerini bulup, onları ortaya çıkarıyoruz.

Kampüs içinde öğrencilere ne gibi imkanlar sunuyorsunuz?

Kampüsümüz şehir merkezine oldukça yakın. Üniversite kampüsümüz aynı zamanda ulaşım araçlarının merkezinde. Üniversitemizin iki tane konuk evi var. Üniversitemiz bünyesinde merkezi bir yemekhanemiz bulunuyor. Öğrencilerimiz burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Her binanın ardından ise kafe ve kafeterya adı verilen mekanlarımız var. Kadın kooperatifi üyesi kadınların yaptığı ev yemekleri bölümümüz yer alıyor. Üniversite bünyesinde merkezi bir kütüphanemiz, her binamızda çalışma alanlarımız, koridorlarda bile çalışma alanlarımız bulunuyor. Sesli çalışma alanlarımız, kampüsümüzde açık spor alanlarımız, çim futbol sahamız, 60’tan fazla öğrenci topluluğumuz var.

Peki üniversitenizin yurtdışı olanaklarından söz edebilir misiniz?

Üniversite olarak üniversitemizi belli bir sıralama ile kazanan öğrencilerimizi İngiltere’de dil okullarına gönderiyoruz. Öğrencilerimiz bu eğitimlerini başarı durumlarına göre 4-8 hafta şeklinde alıyorlar. Pandemi döneminden önce öğrencilerimiz eğitimlerini Liverpool Üniversitesi’nde aldı. Dil okulumuzu pandemi sebebiyle aksattık ancak bu öğrencilerimize verdiğimiz taahhütleri tutacağız. Her bir bölüm için yurtiçi ve yurtdışında özel teknik gezi ve ziyaretler düzenledik. Uluslararası öğrencilerimiz için çok ciddi burslarımız var. Üniversitemizde 64 ülkeden uluslararası öğrencilerimiz öğrenim görüyor. Erasmus bütçesini tam olarak kullanan az sayıda üniversiteden bir tanesiyiz. Çok sayıda Avrupa ülkesi ile Erasmus anlaşmamız var. Üniversitemizde uluslararasılaşma anlamında öğrencilerimizin 8 dil öğrenme hakkı var.

Öğrencilerinizin Bilim/Teknoloji Projelerinde Ne Tür İmkânlar Sağlıyorsunuz?

Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından oluşturan AR-GE alanımız yer alıyor. Projesi ile gelen gençler önce burada bir yoğruluyor. Öğrencilerimizin hayal kurmalarını istiyoruz. Yürütülecek projeleri topluluk ile yürütüyoruz. Bünyemizde yer alan bir toplulukla ya da yeni bir topluluk kurulması gerekiyorsa yeni bir topluluğun kurulmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizi Konya Ticaret Odası üyelerinden sponsor bulmaları konusunda teşvik ediyoruz. Projelerde sponsorlardan gerekli desteği aldıktan sonra kalan kısmını üniversite karşılamak üzere uygulama projelerine geçiyoruz. Projelerimize akademik danışmanların yanında sektörden de danışmanlar ekliyoruz. Fikri ve projesi olan öğrencilerimizin fikir ve projeleri ilgisiz kalmaz, mutlaka karşılığı bulur.

Üniversite-Sanayi İş Birliği Çalışmalarınız Var Mı?

Her bölümümüze uygun sektörel danışmanlarımız var. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren sektör danışmanları atıyoruz. Sektör ile birlikte öğrencimizi akademisyen dört yıl boyunca yoğuruyor. Hukuk Fakültesi için Hukuk’ta Gözlem Projesini gerçekleştiriyoruz. İşi Yerinde Gözle çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizler bu çalışmalarımız ile sanayinin ve sektörün istediği elemanları yetiştiriyoruz.

Pandemi döneminde üniversite olarak nasıl bir politika yürüttünüz? Aşılama konusunda öğrencileriniz ve aday öğrencilere çağrınız nedir?

2020-2021 akademik yılında öğrenci, akademisyen ve idari personelin tamamına en sağlıklı ortamı oluşturma önceliğiyle hareket ederek, insan hareketliliğini en aza indiren, online ve sınıf ortamında eğitim imkânının bir arada sunulduğu KaratayHibrit eğitim modelini geliştirdik. Bu sistemde derslerin tamamı uzaktan eğitimle canlı (senkron) olarak verilirken, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen sınıflarda öğrenci sayısında yoğunluk olmamak şartı ile yüz yüze eğitimle eş zamanlı yürüttük. Dijital altyapıda oldukça güçlüyüz. Öğrencilerimiz canlı derslerimizi normal dersinin yanında girmenin yanında derslerini de tekrar etmiş, öğrenciler ile yazışmış. Sisteme oldukça alışmış, öyle ki sistemimiz hayatın bir parçası haline gelmiş. Uzaktan eğitimde de başarımızı üniversite olarak ispatlamış olduk. Türkiye’nin alanındaki önemli isimlerini öğrencilerimiz ile buluşturma imkânı sağladık. KaratayHibrit Modeli ile öğrencilerimize çok sayıda fırsat sunduk. Kıymetli öğrencilerimiz, biliyorum birbirimizi çok özledik, heyecanla kavuşmayı bekliyoruz. Biz de kampüste siz öğrencilerimizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Ama şunu bilin ki aramızdaki mesafe iki aşı kadar. Birbirimizden sadece iki aşı kadar uzağız. Covid-19 salgını ile mücadele edebilmemiz ve yeni eğitim-öğretim yılına sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin tek yolu aşıdır. Okulunuza, hocalarınıza, arkadaşlarınıza kavuşabilmek için lütfen bilime güvenerek iki doz aşınızı olun. Üniversiteniz sizi çok özledi. Sağlık ve mutluluk dolu günlerde bir araya gelebilmek dileğiyle.

Üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler sizi niçin tercih etsin?

Bizler sektörün istediği şartta öğrencilerimize eğitimler vermemiz sebebiyle bizden mezun olan öğrencilerimizin çoğu kendi sektörlerinde istihdam edilmiş. Üniversitemiz bir oda üniversitesi. İş dünyasının üniversitesi. Bir oda üniversitesi olmasının avantajlarını sektörel istihdamı artıracak şekilde kullanan bir üniversite. Burada bir bölüm açılmışsa toplumda bir yeri vardır.

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA