Çok sevme kimseyi 

Alırlar elinden 

Çok güvenme kimseye 

Kuyunu kazarlar en derinden 

-

Çok bağlanma kimseye 

Bağını koparırlar inceden inceye 

Arkadaş dost hısım akraba deyip geçme 

Hepsi menfaat peşinde 

-

Çok yaslama sırtını kimseye 

Hançer yarası açalar derinden derine 

Çok fazla bağlanma bu sevdaya 

Hepsi gelip geçer bu fani dünyada