Hayatta en hakiki mürşid (Kalp mekanizmasını aktive etmiş 'Kalp ehli' dışında) "BEYİN" dir.

Devlet yöneticileri, Eğitim, Sağlık ve Milli Güvenlik Kurumları, özellikle Türkcell,  Avea ve Telecom gibi kuruluşlar bilmelidirler ki; Milli birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz ve randımanımız için en birincil Şart-i Kat-i ve Elzem-i A'zam mesele "Vatandaşın beyninin korunmasıdır." 

Zira dış ortamdan gelen her türlü veriyi değerlendiren, bilgiyi işleyen ve bu işlemin sonucuna göre verilecek duygusal, zihinsel ve fiziksel tepkileri belirleyen organımız beyindir. 

Dünyaya geliş amacımız olan 'tekâmüle hizmet eden'  en birincil organımız da beyindir. 

İş hal durum böyleyken beyin loblarının korelasyonlu ve stabil olarak çalışmasını engelleyen, nöron adı verilen beyin hücrelerini ısıtan, uyuşturan, kitleyen hatta ölümüne neden olan yüksek  manyetik  alanlar ve radyasyona karşı acilen önlem almak gerekmektedir.

Milletimiz için çalışan çok sevgili 'sorumlular' halkımızı bu konuda acilen bilgilendirmeli ve bilinçlendirmelidirler!

Tübitak'ın ortamdaki elektromanyetik dalgalar hakkında 2001 de yayınladığı raporun üzerinden on beş yıl geçti. O günden bugüne ortam radyasyonu ve manyetik kirlilik en az yirmi kat arttı. Özellikle wireless internetler ve cep telefonları dimağ sağlığımızı, yani akıl, zekâ, hafıza, irade, algılama, düşünme,  planlama, analiz yapabilme gibi zihinsel yetilerimizi, duygu ve davranış kontrolümüzü hatta fiziksel sağlığımızı tehdit etmektedir

Her yer cep telefonu ve wireless internet doldu. Yedi katlı bir apartmanda bilgisayarı açtığınızda en az üç yönden maksimum çeken wireless internet yayını görüyoruz. Bu da tehlikenin boyutlarını kat kat artırıyor, beyin ve hücre sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle çocukların, ince kemik ilik yapıları daha fazla radyasyon soğuran özellik gösterdiğinden yakın geleceğin zombileri olacaklarından hiç şüpheniz olmasın.

Bir an önce önlemler almazsak bu durumun yakın orta ve uzun vadede çok daha ağır sonuçlarını yaşayacağız.  Üstelik bu tür cihazlar psişik saldırı-beyin kontrolü ve yönlendirmesi için kullanılmaya da çok müsaittir. 

Bu nedenle 4.5 G ye de geçtiğimiz şu günlerde iyice artan radyasyondan beyin-zihin-beden sağlığımızı koruyabilmek için:

*"Önlemli hizmetler verilmeli" (Bunun nasıl olacağını Gsm operatörleri ve cihaz üreticileri düşünsün...)

*Kamu kurumları, ev ve okullarda, halka açık yerlerde wireless internet yasaklanarak "kablolu sistemlere geçilmeli."

*Araçlarda cep telefonu kullanımının beyne kat kat daha fazla zarar verdiği bilgisi halka anlatılarak, özellikle toplu taşım araçlarında cep telefonu kullanımı şiddetle yasaklanmalıdır.

*Bu konularda TV ve radyo aracılığıyla sürekli yayınlar yapılarak halkımız aydınlatılmalıdır.

Dört tarafımız adi menfaatler peşinde binbir entrikayla bizleri yıpratmaya çalışan harici bedbahtların hileleriyle sarılmışken, gitgide artan manyetik radyasyon yüzünden beyin kapasitesi düşmeye ve mankurtlaşmaya, beyin hücreleri yavaş yavaş pişmeye başlamış, zombi modunda dolaşan insanlarımızla nasıl büyük bir Türkiye kuracağız? Geleceğimiz için büyük beyinler nasıl yetiştirebileceğiz?

Takdir edersiniz ki uyuşmuş beyinlere sahip bir halk; ülkesine hizmet etmek geliştirmek ve korumakta, bilgiyi işlemek ve doğru algılamakta, aklıselim ile hareket etmekte zorlanacaktır. Böylece her türlü tahrik ve yönlendirmeye daha açık olarak milli birlik ve beraberliğimiz ve dahi dirliğimiz riske girecektir.

Derin düşününce farkedeceksiniz ki;

Yöneticilerin feraset ve basireti...

Mühendislerimizin yüksek teknoloji üretimler ve icatlar yapabilmesi...

Askerimizin cesaret, gayret ve dikkat ile doğru 'harekât' yürütebilmesi...

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitim ve öğretimi...

Huzurlu ve dengeli bir ruh hali içinde olabilmemiz...

Büyük Türkiye ve İslâm birliği için...

Tüm dünya insanlarının mutluluğu, saadeti ve kardeşliğini sağlayabilecek "Doğru Bilgi"yi aklıselim ile değerlendirip uygulamaya koyabilmemiz için olmazsa olmaz birinci derecede öneme haiz organımız beyindir.

Lütfen beynimizi koruyacak önlemler alınız.

Çünkü Hayatta En Hakiki Mürşid Beyindir...

                              ***

*Bu konuyu incelemeniz için internetten kısa alıntılar ve bazı başlıklar veriyorum. Google aramaya bu cümleleri yazarak ilgili yerlere ulaşabilirsiniz.

Fransa kreşlerde Wi-Fi'yi yasakladı...

Teknoloji bağımlılarının dikkatine!

Öğretmenler ve doktorlar ayakta

İngiltere'de Öğretmenler Derneği, nisan ayında hükümete çağrıda bulunarak okullardan Wi-Fi'nin kaldırılmasını istedi...

Elektromanyetik tehlikenin farkında mısınız?