2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren eğitim vermeye başlayan Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yerleşkesinde bağımsız olarak ek öğretim binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Doğru dini değerleri ve kültürel mirası, günümüzün gereklerini de dikkate alarak problemlere çözüm üretebilen ve hayata uygulayabilen bireyler yetiştirmek vizyonu ve Öğrencilerimizin iç dünyasında ve zihninde insana, düşünceye, hürriyete, ahlaka ve kültürel mirasa saygıyı ve sahip çıkmayı esas alan bir din öğretimi anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak misyonu ile faaliyetlerine devam ediyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Doğan okulları hakkında açıklamalarda bulundu.

Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

İsmim Yusuf Doğan 21/09/2020 tarihinden beri Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü olarak görev yapmaktayım. 1972 Yılında Konya’da doğdum. İlkokulu Selçuklu Alaeddin İlkokulu´nda, Ortaokul ve Liseyi Konya İmam Hatip Lisesinde okudum.  Üniversiteyi Samsun On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliğinde okudum. Son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek Lisans Eğitimimi tamamladım. 6 Yıl Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Kayseri-Develi /Konya-Ilgın) 6 Yıl Okul müdür Yardımcılığı (Konya-Ilgın) 4 Yıl Okul Müdürlüğü (Konya-Ilgın/Konya -Karatay) 4.5 Yıl Okul Müdürlüğü Mehmet Bayır İmam Hatip Ortaokulu 1 Yıl Okul Müdürlüğü Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda Çalıştım. İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi isimli Tez Çalışması ile yüksek lisansımı tamamladım. Eğitim Yöneticisi olarak hedeflerimizi şu şekilde maddeleştirebilirim. 1-Her öğretmenimizi, her öğrencimizi, her çalışanımızı, her velimizi yani her paydaşımızı bir DEĞER olarak kabul etmek. 2-Kurumsal başarılarımızı, hedef kitlemize ve topluma iyi anlatarak, alacağımız olumlu tepkilerle çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin motivasyonunu yükseltmek. 3-Okul içinde ders ortamını iyileştirici çalışmalarla, öğrencilerimizin başarılarını arttırarak, okulu onlar için bir cazibe merkezi haline getirmek. 4-Çalışanların beklentilerini dikkate alarak, çalışma ortamını iyileştirmek, çalışanların performanslarını yükseltmek. 5-İlkelerimizi kararlılıkla uygulamaya dönüştürerek; adil, şeffaf, güven veren bir yönetim anlayışı ile sorunları daha çıkmadan önleyen bir yapı oluşturmak. 6-Eğitim kurumları başta olmak üzere, kurumlar arası ilişkilerimizde diyalog ve uzlaşmayı temel alan yaklaşımlarla, okulumuza yönelik sempati oluşturmak. Bağlı olduğumuz mercilerin güven ve desteğini almak.

Okulunuz hakkında bilgi verir misiniz?

 Konya ili Selçuklu ilçesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yerleşkesinde bağımsız olarak ek öğretim binasında Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açılması Konya Valiliğinin 13.03.2019 tarih ve 93404747/105.03/5267568 sayılı yazısı ile teklif edilmiş olup Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün uygun mütalaası ile 26/06/2019 tarih ve 98403766-20-E.12201435 sayılı Bakanlık Oluru ile 2019/2020 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz eğitim hayatına başlamıştır. Arsa alanı: 30.000 M2 olup, bir okul binası, derneğin işlettiği bir yurt binası, öğrencilerimiz için bir, konferans salonu ve tatbikat mescidi mevcuttur. Okulumuzda gündüzlü eğitim verilmektedir. Kız öğrenciler okumaktadır. Ortaokul kısmımızda diğer ortaokullarda okutulan tüm dersler verildikten sonra diğer okullarda seçmeli olarak okutulabilecek, Kur’an-ı Kerim, Arapça ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri verilmektedir.

 Okulunuzda kaç öğrenci şu ana kadar eğitim aldı? Devam eden öğrenci sayınız nedir?

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin (Fen ve Sosyal Bilimler) yerleşkesinde bağımsız olarak ek öğretim binasında Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakanlık Oluru ile 2019/2020 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz eğitim hayatına başlamıştır. iki yılda Toplam 37 öğrenci mezun vermiş  olup bu yıl ise toplam 275 öğrenci mezun verecektir. Okulumuz bünyesinde hem ortaokul hem de lise bulunmaktadır. Ortaokul kısmına kayıt bölgemizden ön kayıt yaptıran öğrenciler arasından kontenjanımız dahilinde kesin kayıt hakkı kazanacak öğrenci İlçe komisyon kararına uygun olarak belirlenmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize bir hazır bulunuşluk değerlendirilmesi uygulanmakta ve öğrencilerimizin sınıfları bu şekilde oluşturulmaktadır. Lise kısmına ise Millî Eğitim Bakanlığımızın belirlediği esaslar çerçevesinde merkezî sistem ile öğrencinin 6.7. ve 8. sınıf yılsonu puanlarının ortalaması olan OBP (Okul Başarı Puanı) ile Konya ilinin sadece Selçuklu ilçesinden puan üstünlüğüne göre öğrenci alınmaktadır. 2022 yılı Eylül ayında okulumuz 9. sınıfına yerleşmeye hak kazanan son öğrencinin OBP’si 92,00’dir. Okulumuzun toplam öğrenci sayısı 694 ortaokul, 1042 lise olmak üzere 1736’dır. 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin sayısı ise 275’tir. Toplam öğretmen sayımız 116’dır. 15 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir. Lise kısmımıza yerelden ve Ortaöğretim başarı puanına göre öğrenci almakta 2021-2022 eğitim öğretim yılında liseye yani 9. Sınıfa kayıt olan son öğrencinin ortalaması 92’dir. Ortaokul kısmımıza ilçe komisyonu kararıyla yakın çevreden öğrenci alınmaktadır.

Konya Şeker seferber oldu Konya Şeker seferber oldu

Okulunuzda eğitim alan öğrencilerinize yönelik gerçekleştirdiğiniz sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir?

Okulumuzda Lise ve Ortaokul kademesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşmesine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler de yapılır. Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrencide güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencilerde yeni ilgi alanlarının oluşmasına yönelik faaliyetler yapılır. Bu kapsamda Yapılan Çalışmalar; Yetiştirme Kursları Ortaokul 5.6.7.8. sınıflarımızda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü ve ahlak bilgisi, Sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden hafta içi ve hafta sonu lise 9.10.11.12 sınıflarımızda Üniversite sınavında soru çıkacak branşlarda ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu yetiştirme kursları açılmaktadır. Sınavlara Hazırlık Çalışmaları Tüm sınıflar bazında Konya ölçme değerlendirme merkezi ve il milli eğitim müdürlüğümüz bizim okulumuz projesi kapsamında aylık izleme değerlendirme sınavları yapılmaktadır. Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması Okulumuzda aşağıdaki sosyal kulüpler faaliyet göstermektedir: Arapça, Meslek Tanıtma, Çevre Koruma, Yayın İletişim, Yeşilay, El Sanatları, Yabancı Diller, Kitap Tanıtım, Afet Hazırlık, Şehir ve Medeniyet, Halk Oyunları, ETwinnig, Sağlık-Temizlik ve Beslenme, Matematik, Tiyatro, Kütüphanecilik, Müzik, Fen ve Teknoloji, İnternet ve Bilişim, Hayvanları Koruma, Felsefe, Görsel Sanatlar. Çevre-Okul Gezileri. Öğrencilerin seviyelerine uygun ola bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Çevre okul gezileri düzenlemekteyiz. Bu kapsamda İstanbul gezisi, Kapadokya gezisi, Hadim gezisi ve İl merkezimizde yer alan tarihi mekanlara geziler düzenlendi. Ders Dışı Sosyal Etkinlikler Öğrencilerimizi İl ve ilçe belediyelerinin açtığı atölyelere yönlendirmekle beraber okulumuzda da Hitabet, Santranç, Takı Tasarım kursu, müzik, Yazarlık eğitimi, tiyatro Çalışmaları, Adab-ı Müaşeret Kursu gibi öğrencilerimizin ihtiyacına yönelik sosyal etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. Sportif Etkinlikler Sporun sağlığa olan yararını kavrayabilmeleri, sorumluluk almaları, kazanmayı ve kaybetmeyi aynı olgunlukla karşılamayı öğrenmeleri, ekip çalışmasından zevk almaları, disiplinli çalışmaları, kendini ve başkalarını daha iyi tanımaları için spor etkinlikleri önemli bir araç olmaktadır. Öğrencilerimiz; Masa Tenisi, voleybol, satranç branşlarında takım olarak; okçuluk, karate, Taekvando branşlarında bireysel olarak turnuvalara katılmaktadır. Sanatsal Etkinlikler Öğrencilerimizi İl ve ilçe belediyelerinin açtığı atölyelere yönlendirmekle beraber okulumuzda da Görsel Sanatlar, Naht Atölye çalışmaları yapılmaktadır. Kültürel Etkinlikler Okullarda velilere ve çevredeki insanlara yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, eğitsel etkinlikler toplumda kaynaşmayı ve dayanışmayı arttırarak mutlu, huzurlu olmamızı sağlar düşüncesinden hareketle Okulumuzda aileler için düzenlenen bilgilendirici seminerler, okuma ve yazma kursları, yardım amaçlı yapılan kermesler vb. etkinlikler vardır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Oryantasyon Çalışmaları; Okula yeni başlayan sınıflarımız, aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır.  Okula Dönüş Etkinlikleri; Okulun ilk günlerinde Ortaokul ve Lise sınıflarımızdaki öğrencilerin okula geri dönüşlerini kolaylaştıracak, arkadaşları ve yeni öğretmenleri ile yakınlaşmasını sağlayacak sınıf içi etkinlikler PDR Servisi tarafından hazırlanır, sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanır. Sınıf rehberlik etkinlikleri; Kişisel-Sosyal rehberlik etkinlikleri. Eğitsel rehberlik etkinlikleri; Mesleki rehberlik etkinlikleri;

Okulunuzun başarıları hakkında bilgi verir misiniz?

2022 Selçuklu Okullar Arası Karate Şampiyonası'nda öğrencimiz 3. Oldu. Okulumuz 6/C sınıfı öğrencisi Feyla Coşar yüzme yarışmasında dereceye girdi.  Okulumuz 6. Sınıf öğrencileri Haydi Bil Bakalım yarışmasında grup birincisi oldu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ERDEM programı kapsamında geliştirilen 370 projeden 51'i destek almaya hak kazandı.3 farklı okulun paydaş olduğu İYİLİKHANE projemiz de kabul edilen projeler arasına girdi. 2022 yılında yapılan Liseler arası Oryantiring yarışmasında Genç kızlar B kategorisinde öğrencilerimizden Hayrunnisa Akıncı Konya 1. si, Hanım Aksakbağı Konya 2. si olmuştur.Genç kızlar A kategorisinde öğrencimiz Rana Nur Özdere Konya 2. si olmuştur.4 sporcumuzun katıldığı yarışmada 3 öğrencimiz madalya kazanmıştır. Konya Selçuklu müftülüğü "12 Mart İstiklal Marşının Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinlikleri" kapsamında Ortaokullar arası " Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" adlı kompozisyon yarışmasında öğrencilerimiz 1: Ebrar Yüce, 8.Sınıf, Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İHL (Birinci) 2: Makbule Doğan, 7.Sınıf Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İHL (İkinci) 3: Zeynep Süheyla Şimşek, 6.Sınıf, Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İHL (Üçüncü)

Okulunuz öğrencilere vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?

 İmam hatip okullarının tarihimize, kültürümüze, halkımıza, milletimize kattığı değerleri göz ardı edemeyiz. Milletimizin dini ve manevi hayatına kattığı değer inkâr edilemez. Bu okullarımızın devlet-millet bütünleşmesine, toplumsal barışa olan katkısı asla ihmal edilmemelidir. Bu topraklarda din-hayat, din-bilim, akıl-vahiy ilişkisi noktasında eğitim sistemimize çok önemli katkıları olmuştur. Bu topraklarda milletimizin kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine, kimliğine bağlı olarak tarih sahnesinde süreklilik kazanmasında olumlu katkıları asla ihmal edilmemelidir. İmam Hatip Mezunu Öğrencilerimizden beklentimizi İmam Hatip okullarının kurucu müdürü Celaleddin Ökten hocanın sözleriyle ifade edebiliriz.  “Asrın ihtiyaçlarını müdrik, Doğu’yu ve Batı’yı bilen münevver, aydın desinler diye dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik...” 

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA