Özümden aşkına esir,

kalamadım ben Allâh’ım!

Her emrinden müteesir,

Olamadım ben Allâh’ım!

Mala taptım, pula taptım!

Eğri eğri yola saptım!

Türlü türlü hile yaptım!

Bilemedim ben Allâh’ım!

Günah tatlı geldi bana,

Haram yedim kana kana,

Arınmış olarak yanına,

Dalamadım ben Allâh’ım!

İnce ince, nakış nakış,

Düz yolları ettim yokuş,

Bu yüzümle öze bakış,

Bulamadım ben Allâh’ım!

Geldik bu dünyaya sürgün,

Döneceğiz sana bir gün,

Aşkınla sazımı her gün,

Çalamadım ben Allâh’ım!

Derdi verdin kuluna,

İmtihan ettin yoluna,

Gülerek binip salıma,

Gelemedim ben Allâh’ım!

Ömürden ne geçti ele?

Çekilenin hepsi çile!

Bir mazlum yaşını bile,

Silemedim ben Allah’ım!

Remzi der ki:” Nazım sana”

Merhamet et Rabbim bana!

Bu gönlü aşkından yana,

Kılamadım ben Allâh’ım!