Konya Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği Salı sohbetlerinde eğitimci yazar Mükremin Kızılca İslâmî tebliğ esasları üzerine Hilalden Dolunay’a başlıklı bir konferans verdi. Kuran’ı Kerim’in evrensel mesajlar ihtiva ettiğini anlatan Kızılca kılıç kullanmanın ve çok evliliğin yanlış anlaşılan konuların başında geldiğini söyledi.

Konuşmasında tebliğ hususuna öncelik veren Kızılca “Kur’an-ı Kerim’de Allah (Hiç bir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır) buyurmaktadır. Burada savaşmanın, yani kılıç kullanmanın nerede başlayıp nerede biteceği açıkça ifade edilmektedir” dedi.

Tebliğ konusunda zafiyet ve bir takım sıkıntılar bulunduğuna dikkat çeken Kızılca sözlerini “İslâmî terör algısına neden olanlar, masumların öldürülmesine karışanlar var. Oysa İslâm’da kimsenin özel infaz hakkı yoktur. Yüzlerce halife çıkması da başıbozukluk halidir. Nitekim Allah Ahzap Suresinde “Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur” buyurmaktadır” diye sürdürdü.

Çok evlilik konusunu da ele alan Kızılca, “Nisa Suresinde (Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan câriye ile yetinin. Bu adalettin ayrılmamanız için en uygun olanıdır) denilmektedir. Burada yetim hakkına dikkat etmek lâzım; yetimlerin korunması için evlenilmesi hükmü var. Yine Nisa Suresinde (Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz…” diye de buyurulmaktadır. Öyle ise İslâm’ın tavsiye ettiği şey tek evliliktir” diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans sonunda Hilal’den Dolunay’a adlı kitabını okurları için imzalayan Kızılca’ya Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altuntaş günü anısına kitap hediye etti.

HABER MERKEZİ

Editör: TE Bilişim