Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnanAkşehir'de incelemede bulundu.

İnan, Akşehir'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

A A 20240507 34489791 34489789 S A N A Y I V E T E K N O L O J I B A K A N Y A R D I M C I S I I N A N A K S E H I R D E I N C E L E M E L E R D E B U L U N D U

Burada yetkililerden bilgi alan İnan, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyşehir ve Derbent'te eller yağmur için semaya açıldı Beyşehir ve Derbent'te eller yağmur için semaya açıldı

İnan'a ziyaretinde Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarı eşlik etti.

Kaynak: AA