Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokullar arasında düzenlenen "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" gerçekleştirildi.

Konya'da  "Siyahlı Kadın" ve "Yirmibironbeş Treni" oyunu sahnelendi Konya'da "Siyahlı Kadın" ve "Yirmibironbeş Treni" oyunu sahnelendi

İki ilkokulun katıldığı yarışmada birinciliği Cumhuriyet İlkokulu kazandı, Tarık Buğra İlkokulu da ikinci oldu.

Cumhuriyet İlkokulu'nun Akşehir'i Konya'da temsil edeceği bildirildi.

A A 20240507 34491294 34491293 A K S E H I R D E U L U S A L N A S R E D D I N H O C A F I K R A C A N L A N D I R M A Y A R I S M A S I Y A P I L D I

Kaynak: AA