banner5

Karaca: Depreme tedbir alınmalı

Deva Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca," Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğinden hareketle yeni acıların oluşmaması için ülke genelinde alınması gereken tedbirlere odaklanmalıyız" diye konuştu

02 Mart 2023 Perşembe 17:34
Karaca: Depreme tedbir alınmalı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ülkemizde yaşanılan depremler ve gündeme ilişkin Corner Pizza Natura Park'ta bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında Seyit Karaca partisinin deprem olduğu tarihten bu yana yapmış olduğu çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak şu görüşlere yer verdi: “Ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Öncelikle 10 ilimizi doğrudan, çevre bazı illeri de dolaylı etkileyen deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan (C.C.) rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve Milletimize de başsağlığı dileklerimi sunarım. İlk günden itibaren başta hemşerilerimiz olmak üzere acıyı paylaşmak ve destek olmak adına elinden gelen gayreti gösteren kamu, sivil, özel teşebbüs tüm vatandaşlarımıza da yine Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Depremden en fazla etkilenen ilimiz Hatay’da fedakârca çalışan Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerimizin tüm personellerine başkanları nezdinde teşekkürlerimi iletiyorum. İlk günden itibaren Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan ve genel merkez yöneticilerimiz sahada durumu gözleme ve yapabileceğimiz katkılara ilişkin süreci yöneten kamu otoritesi ile irtibata geçmişlerdir. Ancak tablonun ağırlığı karşısında özellikle yardımların depremzedelere ulaştırılması konusunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle partimiz teşkilatları oluşturdukları merkezlerde yardımları koordine etmeye başlamışlar ve oralardan dağıtımları koordine etmişlerdir. Biz de İl Teşkilatı ve üyelerimiz olarak Osmaniye, Hatay ağırlıklı olmak üzere arama kurtarmaya katkı verecek personel ve ekipman ile tüm illerimize gıda, hijyen maddeleri, akaryakıt, sıcak yemek, ekmek ve konteyner temini başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda yardım organizasyonu yapmaya çalıştık. Katkı veren tüm arkadaşlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum.  Artık yaraların sükûnetle sarılma zamanı. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyetleri üst düzeyde. İlk günden bu yana devam eden yardım ve katkılar düzenli olarak devam edecek ve depremzede vatandaşlarımızın acıları hızla dindirilecektir" dedi.

 'DEPREMLERDE CAN VE MAL KAYIPLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN DEVLET VE YEREL YÖNETİMLER ACİLEN GEREKLİ OLAN TEDBİRLERİ ALMALIDIR’

Başkan Karaca yaşanacak depremlerde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için devletin ve yerel yönetimlerin gereken tedbirleri acilen alması konusunda uyararak, "Depremlerde yeni acıların yaşanmaması için biran önce gereken tedbirlere ülkemizin odaklanması gerektiğine dikkat çekerek, "Bundan sonra Deprem Bölgesinin yaraları sarmak kadar önemli ve gözetmemiz gereken husus ta şudur:Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğinden hareketle yeni acıların oluşmaması için ülke genelinde alınması gereken tedbirlere odaklanmalıyız. Marmara’da deprem ihtimalinin sıkça üzerinde durulan bir konu olduğu hepimizin malumudur.Demografik, ekonomik ve sosyal yönden ülkemizin en büyük parçasını oluşturan bu bölgede tedbir ve önlemlerin hızla tamamlanması gerekmektedir. Güncellenen fay haritalarına göre en güvenli bölge gibi görünen ilimizin de içinde olduğu orta Anadolu bölgemizde de hızla mevcudun gözden geçirilmesi, elde edilen rapora göre yeni planlamaların yapılıp oluşabilecek yeni felaketlerde can kaybımızın olmaması ve maddi kayıplarımızın da minimum olmasının sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede ilimizi yöneten mercilere hemşerilerimiz adına bazı sorular sorup cevaplarını almaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Başlıca sorularımız şunlardır: "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan fay haritası en son ne zaman güncellenmiştir ve ilimiz Konya’da fay haritasının son durumu nedir? Güncel midir? Güncel değil ise ivedi olarak güncellenmelidir. Konya da bulunan aktif ve pasif fay hatlarının koordinat sisteminde belirlenerek imar plan paftalarına işlenmesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinden kapı numarasıyla birlikte hangi alanların ve binaların riskli durumda olduğu tespit edilerek derhal bu alanlar üzerinde bulunan binaların incelenip deprem güvenliği taşıyıp taşımadığı açısından kontrol edilmesi konusunda düşünceniz nedir? T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu imar barışından faydalanan mesken ve işyeri sayısı ne kadardır? Yapı kayıt belgesi alarak meşrulaştırılan ve kaçak yapı sınıfından çıkartılıp halkın kullanımına açılan alanlarla ilgili beton sonuçları, demir donatı kesit ve deneyleri, binaların performans analiz sonuçları, performans analiz sonuçlarına göre binaların riskli yapı sınıfına girip girmediği ve bunun denetlenip denetlenmediği ile ilgili çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları konusunda bilgilendirme yapılması gerekmektedir. İlçe Belediyelerinin sınırları içinde bulunan ve riskli yapı sınıfına giren iskân ruhsatı olan kaç bina mevcuttur? Ayrıca yapı ruhsatı alıp iskân ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) almadan halkın mesken ya da işyeri olarak kullandığı kaç adet bina mevcuttur? Bu şekilde binaların sayısının belirlenerek derhal idari işlem yapılmak suretiyle iskânlı hale dönüştürülmesi yadaiskân ruhsatı vasıflarını taşımıyor ve iskân edilemez durumda ise yıkımının yapılması gerektiği konusunda düşünceniz nedir? Konya da bulunan aktif durumdaki fay hatları, imar plan paftalarına işlenmek suretiyle tehlike arz eden alanlar belirlenip yapı yasağı getirilmelidir. Ayrıca vatandaşın imar çapı müracaatında doğalgaz, elektrik, alt yapı ile ilgili tüm bilgilerin verildiği gibi fay hattının da işaretlenerek vatandaşın bilgisine sunulması konusunda düşünceniz ne olur? Konya da Mühendis ve Mimar odaları ile yapı sektörüne ilişkin yapılan ortak bir çalışma var mıdır? Var ise deprem ve doğal afetlerle ile ilgili olanların açıklanması gerekmektedir. Yapının yapıldığı ilgili belediyeler tarafından, yapı kayıt belgesi ile meşrulaştırılan veya iskân ruhsatı bulunan tüm binaların her yıl mutlaka denetlenip, kullanılabilirliği ve deprem dayanıklılığı test edilmelidir. Bununla ilgili her binaya bir barkot sistemi getirilip elektronik ortamda vatandaşın bilgisine sunulmalıdır. Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? İlgili belediye tarafından her yıl denetlenen ve vizesi yapılan binalar,2 yılda bir Bakanlıktan atanacak müfettişler tarafından denetlenerek ilgili belediyeler de kontrol edilmelidir. Bu konuda düşünceniz ne olur? Her binanın girişinde binaya ait tüm test ve sonuçları da bulunduran bir tabela asılmalıdır. Kiralayan yada satın almak isteyen kişiler, bu barkot ile zaman kaybetmeden bina ile ilgili tüm verilere elektronik ortamda ulaşabilmelidir. Bunu sağlayacak bir çalışma planlayacak mısınız? Konya’mızda deprem için hazırlanan ve halkın deprem anında kullanabilmesi için gerekli toplanma alanları ve kapalı alanlar oluşturulmalı, kamuoyuna ilan edilmeli ve bu alanlarda ısıtma, banyo, wc, jeneratör, iletişim ağı kurulmalıdır. Mevcut kapalı ve açık pazar yerleri bu amaca göre geliştirilmelidir. Bu yönde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün denetiminde olan tüm yapı denetim firmaları, beton santralleri, demir tüccarları aylık olarak rutin şekilde denetlenmeli, denetimden geçemeyen tüm bu kurumlar ve kuruluşlar kapatılmalıdır. Denetleme sonuçları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? İnşaatta kullanılan hazır betonlarda çip sisteminde düzenleme yapılarak yerinden beton numunesi alımının denetlenmesi, GPS takibi ile fake sistemin sonlandırılması gerekmektedir. Halen bu konuda aksaklık olduğunu düşünüyor musunuz? Şantiye şeflerinin akredite edilmesi, görev yapacak şantiye şeflerinin tam zamanlı olarak şantiyelerde bulunması zorunlu olmalıdır. Buna ilişkin mevzuat değişikliği konusunda düşünceniz ne olur? Yapı denetim sisteminde istihdam edilen teknik personelin akredite edilmesi, kesintisiz olarak çalıştırılması ve her ay bordrolarının ilgili yapının dosyasına eklenmesi ve SGK ile ortak oluşturulacak link ile kontrol edilmesi sağlanarak suiistimallerin önlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bordro ve denetim eksiği olan yapılara ait yapı denetim hakkediş ödemelerinin yapılmaması denetlemeyi daha sağlıklı hale getirebilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İmalatların kontrolünün fiili ve yerinde gerçekleştirilmesi amacı ile taklit edilemeyen özellikler içeren (parmak izi, yüz tanıma vb.) ve konum bilgisi veren bir kontrol yazılımının oluşturulması ile yine suiistimallerin önlenmesi mümkün olabilir. Buna ilişkin bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Tüm bu soruları sorup cevaplarını almak istememizin temel sebebi ilgili bilim adamları ile yaptığımız görüşmeler ve meslek odalarının yaptığı açıklamalara bağlı olarak, her ne kadar en güvenli bölge olarak bilinsek de 6,5 şiddetinde deprem üretme kapasitesine sahip fay hatları üzerinde bulunmamızdır. Üstelik bu fay hatları üzerinde hastaneler başta olmak üzere birçok kamu binası ve yüzlerce dairelik toplu yaşam alanlarının inşa edilmiş olması acil çalışma yapma zaruretini ortaya çıkarmaktadır. Bu tür uyarıları yapmak bizim görevimiz, icranın başındaki arkadaşlarımızın da görevi gerekenleri yapmaktır. Hatay’da deprem sonrası çalışmaları ile takdir toplayan ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemiz ilimiz de gelecekte yaşanabilecek bir deprem felaketinde acıların yaşanmaması için gerekenleri hızla planlamalıdır” diye konuştu.

EMİNE AKHAN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50