CHP Konya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Barış Bektaş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yayımladığı mesajında, engellilerle aramızdaki engelleri kaldırmakta topluma ve devlete ciddi görevler düştüğünü söyledi.

  Milletvekili Barış Bektaş ,sözlerine şöyle devam etti ;  ‘’İnsanlık görevimizin  yanında en önemli toplumsal sorumluluklarımızdan biri de engelli yurttaşlarımıza sahip çıkmak, sorunlarını çözmek, sosyal yaşama katılmalarının önündeki engelleri aşmalarında onların yanında olmaktadır. Sosyal devletin gereği olarak yapılan yasal düzenlemelere karşın engelli yurttaşlarımızın pek çok sıkıntılar yaşadığı, kendilerine yönelik hizmetlere erişmede zorlandıkları açıktır.  Engellilik, sadece kendilerinin ve ailelerinin yaşadığı bir sağlık sorunu değildir, toplumsal yönü hepimizi çok yakından ilgilendiren ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken toplumsal bir sorundur.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama bir çok konuda engelli yurttaşlarımızın önünde ciddi engeller olduğunu görüyoruz. Bu engellerin ortadan kalkması, engelli yurttaşlarımızın yaşamın her alanında aktif olarak yer edinmesi için öncelikle devlete ciddi sorumluluklar düşmektedir. Engellilerin başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerini, kendilerine yetebilmelerini, üretebilmelerini sağlamak için, sağlık, eğitim ve istihdam haklarını güvenceye almak son derece önemlidir. Günlük yaşamlarındaki engellerin ortadan kaldırılmasına yapılacak düzenlemeler onların yoksunluk ve eziklik duymadan yaşamalarını sağlayacaktır. Engelli yurttaşlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlayarak yaşamalarını sağlamak çağdaş devletin de öncelikli görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili ve herkes gibi bir engelli adayı olarak engelli yurttaşlarımız için ülkemizde, evrensel standartlara uygun koşulların yaratılması adına yürütülecek her çalışmayı destekliyorum.’’ dedi.

Adil Karaağaç’a Konya sanayisinden destek Adil Karaağaç’a Konya sanayisinden destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Konya  İl Başkanı Bekir Yaman, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engellerin hak ve hukukunu korunması gerektiğini söyledi.

Başkan Bekir Yaman , mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün 3 Aralık 'Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle ,her geçen gün, ağırlaşan sorunlarımızı defalarca dile getirmek zorunda bırakılmaktan dolayı derin üzüntü ve endişe duymaktayım. İnsanlığın ulaştığı modern hukuk düzeninde kabul edilen ve evrensel olarak tanınan insan haklarının kaynağını yalnızca insan olması ve doğuştan gelen temel haklara sahip olduğu düşüncesi oluşturur. Devredilmez olan bu haklar, tüm insanlar için eşit olarak sağlanmalı, özgür ve onurlu yaşam hakkı korunmalıdır. Bu hakkın sağlanması ve korunup geliştirilmesi hayatın içinde dezavantajlı gruplardan olan engelliler için ayrı bir önem arz etmektedir.

Ülkemizde çıkarılan onca yasa, onaylanan uluslararası sözleşmeler, yapılan çalışmalar  sürekli ve sürdürülebilir bir iyileşmeyi sağlamaktan uzak kalmıştır . Engelli bireylerin, eşit ve onurlu yaşam haklarında özellikle eğitim, istihdam, erişilebilir ve ulaşılabilir çevrede yaşam haklarında, sosyal devlet anlayışında olumsuz   gidişat görülmektedir.

Yapılan düzenlemeler ve gösterilen çabaların sahaya yansımasının, farkındalığın sağlanmasından geçtiği unutulmamalıdır. Bunun ise kısa vadeli siyasi hesaplarla, lütuf ve yardım anlayışıyla değil, hak ve proje temelli sağlıklı bir  organizasyonla  başarılacağı muhakkaktır. Ne var ki Engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanması devletin sosyal hukuk devleti olmasının, vatandaşlarının eşitliğini gözetmesi yükümlülüğünün ve nihayetinde İnsan haklarına saygının bir gereğidir. Bu bir şefkat, ahlak, acıma, empati, zor durumdakine yardım sorunu değil, bir hakkın tanınıp teslim edilmesi sorunudur. Sorun sosyo-ekonomik, politik ve kültürel alanda sağlanacak iyileşmeyle doğru orantılı olarak çözümlenebilir. Çözümün itici gücü devlet erkinin iradesi, nitelikli örgütlenme ve toplumsal farkındalığın sağlanmasıdır."