banner5
banner68
Caner Arabacı
Caner Arabacı
Yazarın Makaleleri
TARİHİN ZAMAN TÜNELİ 
Kurban Bayramı arifesinde, dolu dolu bayram havasının yaşandığı günlerdeyiz. Bayramı bayram gibi yaşama herkesin hakkı. Uzun süredir bayramları birçok sebepten mahzun geçiren milletin, bayram tadını alması içten dileğimiz. Yalnız bazı...
Gazeteciler Önemli, Hem De Çok..
Bilgi, güçtür. Peki, insanoğlu, bilgi gücüne erişince onu ne yönde kullanır? Eğer insan kalitesi yüksek ise, gücün kullanım tarzı insanlığın yararınadır. İnsan kalitesi düşük, değerler dünyası zayıf ise, bilgi gücü insanlığın...
Otuz Kurşun
Akşam ortaokulunda öğrenci iken tanımıştım Hüseyin'i. Hem ortaokulda okuyor hem de küçük bir esnaf çay ocağını çalıştırıyordu. Okulu zamanında niçin okuyamadığını, çay ocağına çayını içmeye gidince öğrendim. Annesi...
Milli Mücadele'de Akif-8
ANKARA'DAKİ EVİ, YAŞAYIŞI Âkif, Ankara'ya gelince doğru Taceddin Dergâhı'na inmiştir . O sıra Ankara'da kalacak yer, “mesken buhranı” olduğu için herkes bir tarafa sığınmaktadır. Taceddin Şeyhi, özel bir hürmetle,...
Millî Mücadele'de Âkif-7
Heyet-i muhteremenin şehrimizde bir müddet daha temdîd-i ikâmetlerini rica yollu vukubulan müracaat-ı müttehide, birkaç günlük temas neticesinde ruhlarda hasıl olan samimi ! en bâriz bir delili teşkil eder. Aşağıya suretini derc ittiğimiz...
Millî Mücadele'de Âkif-6
ANKARA'YA VARIŞ Âkif, Ankara yolunu tuttuğu zaman, neredeyse “heyecanından ailesini bile” unutmuş, “keseciğinde otuz altı kuruş mevcudu ile” Ankara yoluna çıkmıştır (Çantay, 1966, 23). 10 Nisan'da yanında 12 yaşındaki oğlu...
Milli Mücadele'de Âkif-5
MİLLÎ MÜCADELE'DE ÂKİF-5 Balıkesir dönüşü hayatları zorlaşmaya başlamıştır. İngilizler şiddetle baskı yaparlar, işgalci etkisi altındaki hükümet de aynı kervana katılır. Ama Âkif, onlara önem vermeden görevine devam eder....
MİLLÎ MÜCADELE'DE ÂKİF-4
Fabrikalar, demiryolları, toplar, tüfekler, cephaneler; şirketler ve cemiyetlerin tek başına gerçekleştireceği iş değildir. Hayat, birlik olmayı, güç birliği yapmayı gerekli kılmaktadır. Öyle ki, “tek başına çalışan bir adamın alnından...
MİLLÎ MÜCADELE'DE ÂKİF-3
BALIKESİR'E GİDİŞ Milleti uyandırma konusunda, Anadolu'daki işgaller içinde en uyarıcı olanı Yunanlılar tarafından İzmir'in işgalidir. İngiliz siyasetinin uyuşturucu, sinsi tavrı, İtalya'nın yumuşak inişleri karşısında,...
MİLLÎ MÜCADELE'DE ÂKİF-2
O kadar uğraştan sonra, Birinci Dünya Harbi'nin aleyhte bitmesi, işgallerin başlaması, birçok yönetici ve aydın zümrede bedbinliği artırmıştır. Önemli bir kesim, güçlü ile bir olmanın gerektiğini düşünerek kurtuluşu mandacılıkta...
MİLLÎ MÜCADELE'DE ÂKİF
Taşların yerinden oynadığı, devlet-toplum dirlik ve düzeninin kalmadığı dönemlerde tarih, insanları yine tartmaya devam eder. Hem devri, çok yönlü olarak ortamı, hem de insanları anlamak, normal devirlerden kat kat güçleşir. Tanzimat, Islahat,...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU ...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -SON “Bu Tanzimat tipi 'Batılı' ile bugünkü Batılı Türk arasında hiçbir benzerlik aramayınız. O, Türklüğünden utanan, Türklüğünü saklayan bir 'Alafranga'dır. Bir göbek,...
100. YILINDA BALKAN ...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -17 JÖN TÜRKLER VEYA KÜLTÜREL VATANIN KAYBI, COĞRAFİ VATANIN GİTMESİ DEMEKTİR Kültürel vatanla, coğrafi vatan kadar, kader birliği müthiş olan iki kavram bulmak güçtür. Çünkü birini kaybettiğiniz...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU ...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -16 Osmanlı askeri, Osmanlıya kurşun sıkmaktadır. Bir ara Mahmut Muhtar Paşa'yı öldürmek için evine hücum edilir. Kendisi evde değildir. “Bir Fransız kadın, bir akşamüstü meydanlardan...
100. YILINDA BALKAN...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -15 İstanbul'daki hastanelerde beş bin yaralının olduğu resmen açıklanır. Alman elçiliği bir salonunu hastaneye dönüştürmüştür. Beyoğlu'ndaki Fransız hastanesinde, yaralı subay...
HARPTEN PIRILTILAR
Bir karabasan gibi üzerimize çöken Balkan Harbi içinde, parlayan ışıltılar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Edirne, Yanya, İşkodra savunmalarıdır. Hamidiye'nin Ege'de tek başına Yunan donanmasına karşı mücadelesi de bu...
100. YILINDA BALKAN ...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -12 9 Kasım'da Yunan kuvvetleri Selânik'e, “Yaşasın Helenizm! Yaşasın ordumuz!” haykırışları arasında girer. Selânik teslim olmuş, Yunanlılar, “Osmanlılarla hiç çatışmaya girmeden”...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -11
Kumanova Meydan Muharebesinin kaybı, bilgisizlik, disiplinsizliğin baştan geldiğine tipik bir örnektir. Sırplılara karşı ilk muharebelerde iyi olan tümenin kumandanları, yerlerini terk ederek Kumanova kasabasına inerler. Sebep, “kendilerine o...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -10
Bozgun, İstanbul'a sokak, cami, meydan ne kadar yer varsa dolduran göçmen yığınları halinde yansır. “Kaba bir örtü ile örtülmüş öküz arabası konvoyu göz alabildiğince uzanıp gidiyordu. Her arabada sandıklar arasında bir saman yığını...
100.YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -9
Fakat bozgunu hazırlayan komutan geçici olarak görevden alınsa da ardından başka bir tümen komutanlığına atanır. Çünkü “o, İttihat ve Terakki'nin yakınıdır. Varlığını cemiyete adamıştır.” (Bardakçı, 2002, 321). Fransız savaş...
100.YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ-8
Kırklareli'ne geldiklerinde halk şehri boşaltmıştır. Bir topçu kumandanı, mermi bittiği için topları mevzilerden almak gerektiğini bildirir. Yalnız topları almaya, piyade de yoktur. Toplar yerinde kalsın, cephane ikmal edin emrini verir....
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -7
“Karadağ Prensliği, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açar” cümlesindeki garabet çarpıcıdır. Prenslik, cihan devleti.. “Fatihlerin, Selimlerin, Muhteşem Süleymanların” devleti, bu hale gelmiştir. Büyük Avrupa devletleri, “savaşa...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -6
Siiyasi basiretsizlik, askeri alana yansır: “Balkan devletlerinin Türkiye'ye saldıracakları gün gibi açık olmasına rağmen, bu saldırıştan on gün önce Rumeli'de bulunan askeri birliklerden yetişmiş ve eski erattan seksen bin kadarı”,...
100. YILINDA BALKAN BOZGUNU VE GECİKEN UYANIŞ -5
Jön Türkler, “Bulgar, Yunan, Türk, Sırp yok Osmanlı var”, diyedursunlar. Bu coğrafyayı, beş asırdan fazla süren “Osmanlı Barışı” yerine kan ve ateş dolu bir vahşet kaosunun içine sürükleyen, fanatik ırkçılık çalışmalarını bilinçli...

banner49

banner50