banner5

‘Var gücümüzle çalışacağız’

Konya Barosu Demokrat Avukatlar Grubu Başkan Adayı Güneş Gül, “ Konya Barosu'nda köklü bir değişikliğin şart olduğu pek çok meslektaşın dillendirdiği bir gerçektir. Meslektaşlarımızın desteğiyle göreve geldiğimizde vaatlerimizi yerine getirileceğinin sözünü veriyoruz. Tüm aday arkadaşlarımın altına imza attığı bu beyannamenin hayata geçirilebilmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi

22 Eylül 2022 Perşembe 09:05
‘Var gücümüzle çalışacağız’

Ekim ayı içerisinde gerçekleştirecek olan Konya Baro Başkanlığı için adaylar sahada meslektaşları ile buluşarak göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri anlatıyor. Konya Barosu Demokrat Avukatlar Grubu Başkan Adayı Güneş Gül, Konya Yenigün Gazetesi’ne baro seçimlerine ilişkin görüşlerini ve projelerini anlattı. Ekipleri ile birlikte göreve gelmeleri halinde Konya Barosu’nu evrensel hukuk normları ışığında yol açan ve öncü bir konuma getirmek olduğunu belirtti

Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?

1979 yılında Ereğli'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Ereğli'de tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım ve 2003 yılında mezun oldum. Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketime dönerek serbest avukat olarak çalışmaya başladım. 2005 yılından beri Konya Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktayım. 2021 yılında gerçekleştirilen Baro Seçimlerinde meslektaşlarımın gösterdiği teveccühle Türkiye Barolar Birliği Delegesi olarak seçildim ve Türkiye Barolar Birliği'nde Konya Barosu'nu gururla temsil ettim.

Konya Barosu başkanlığına aday olmanızın en önemli sebebi nedir?

Konya Barosu'nda köklü bir değişikliğin şart olduğu pek çok meslektaşın dillendirdiği bir gerçektir. 3 dönemdir mevcut başkan ve yönetim tarafından yönetilen Konya Barosu'nun birçok sorunu bulunmaktadır. Mevcut sorunların tüm yönleriyle farkında olan, çözüm noktasında sağlam bir irade koyabilecek, geride durmayacak ve Konya Barosu'nu öncü kılacak bir yönetime ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim. Bu inançla mesleğe başladığım günden bu yana meslek büyüklerimle ve yol arkadaşlarımla vermekte olduğum hak mücadelesini baro başkanı olarak daha ileriye taşımak için baro başkanlığına aday oldum.

Avukat denildiğinde aklınıza ne geliyor, avukat kavramına yüklediğiniz anlam nedir?

Avukat kimdir, ne iş yapar sorusuna hakkıyla cevap verebilmek için belki de saatlerce konuşmak gerekir. Çünkü ortaya çıktığı günden bugüne avukatın yaptığı işin yöntemi ve tanımı pek çok değişime uğramıştır. Avukatlık yüzyıllar boyunca pek çok aşamadan geçmiştir ancak bu aşamalar boyunca değişmeyen tek şey, savunmanın kutsallığıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “İstiklal, İstikbal, Hürriyet her şey adaletle kaimdir.” Her yönüyle adaletin tesis edilmediği bir toplumun huzur içinde yaşamasına imkan yoktur. Avukat, toplumsal huzurun tesisi için vatandaşın yanında, vatandaş için mücadele eden kimsedir. Avukatın halkın içinde olması mevcut düzendeki aksaklıklardan doğrudan haberdar olmasını sağlar. Aksayan bir adalet sisteminin avukatlar olmadan düzeltilemeyeceği ortadadır. Her bakımdan güçlü avukat, toplumsal huzurun güvencesidir.

Sizin gözünüzden baronun misyonu ne olmalıdır?

Barolar, Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan temel görevlerini titizlikle yerine getirdiği ölçüde başarılıdır. Barolar meslek örgütü olmanın yanında insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün sigortasıdır. Barolar yönetilirken pratik ve teknik konulara ilişkin yürütülen çalışmalar, hukukun üstünlüğünü sağlama mücadelesinin gerisinde kalmamalıdır. Bu mücadele ifa edilmeden iyiniyetli de olsa atılacak her adımın eksik olacağı kanaatindeyim.

Baro Başkanı olmanız halinde baro da ne gibi değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz? Baro Başkanı olursanız yapmak istediğiniz projeleriniz neler?

Baromuzun öncelikle bir anlayış değişikliğine ihtiyacı var. Arzumuz ve çabamız, Konya Barosu’nu evrensel hukuk normları ışığında yol açan ve öncü bir konuma getirmektir. Seçim dönemine girilmesiyle birlikte bir beyanname yayınlayan, sorunları tespit eden ve çözüm önerileri ortaya koyan tek grubuz. Sorunları ayrı başlıklar halinde gruplandıran ve gerçekçi çözüm önerileri ortaya koyan bir ekibimiz var. Baronun yönetim anlayışından, meslektaşların ekonomik sorunlarına, liyakatin arttırılmasından, adliyelerde yaşanan sorunların çözümüne kadar eksik nokta bırakmayan bir beyanname ile yönetime adayız. Meslektaşlarımızın desteğiyle göreve geldiğimizde bu vaatlerin yerine getirileceğinin sözünü veriyoruz. Tüm aday arkadaşlarımın altına imza attığı bu beyannamenin hayata geçirilebilmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Çoğulcu Yönetim - Danışma Meclisi

Baronun tüm meslektaşlar tarafından kolektif akılla yönetilmesi amacıyla Baro Danışma Meclisi kurulacaktır. Grubumuzun yönetiminde baro başkanlığı iki dönem ile sınırlandırılacaktır. Bütün merkez ve komisyon başkanları seçimle belirlenecek, seçilen merkez ve komisyon başkanlarıyla baro başkanı ve yönetimi ayda bir kez toplantı yapacaktır. Baronun tüm faaliyetlerinde çoğulcu bir yöntem benimsenecek ve kayırmacılığın önüne geçilecektir. Sadece emek ve liyakat esas alınacak, başkaca hiçbir kaygı gözetilmeyecektir. Bu sayede meslektaşlar ile baro yönetimi arasında keyfiyetten uzak bir sistem oluşturulacaktır.

Eğitim ve Liyakat - Baro Akademisi

Baro akademisi kurulacaktır. Baro akademisi ile üniversiteler arasında işbirliği sağlanacaktır. Böylece, staj eğitimleri formalite olmaktan çıkartılarak eğitim kalitesi arttırılacaktır. Staj eğitim dersleri bir müfredata bağlanarak uygulamaya yönelik eğitimler kapsamlı ve bir bütün halinde yürütülecek, bu sayede Konya Barosu stajyerlerinin mesleğe daha donanımlı bir şekilde başlamaları sağlanacaktır. Fakülte sıralarında ve staj eğitimi sırasında verilmeyen, avukatın görüşme ve müzakere teknikleri, hitabet-diksiyon, beden dili, dilekçe dili gibi konularda hem kişisel gelişimlerini desteklemek hem de mesleki itibarı yükseltmek adına eğitim imkanları sunulacaktır. Baro akademisinin eğitim faaliyetleri sadece stajyer avukatlarla sınırlı kalmayacaktır. Düzenlenecek meslek içi eğitimler bütün avukat meslektaşların hukuki gelişimine katlı sağlayacak şekilde artırılacaktır. Güncel mesleki gelişmelere dair eğitimlerin sayısı ve niteliği arttırılacaktır. Hâlihazırdaki yetersiz kütüphane güncel kaynaklarla yeniden kurulacak ve dijital kaynaklara kolay ulaşım imkanı da sunulacaktır. Yeni hukuk fakültelerinin açılmasının engellenmesi ve mevcut hukuk fakültelerinin kontenjanlarının sınırlandırılması için yurt çapındaki tüm barolarlaişbirliği içerisinde hareket edilecek, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yürütülecektir.

Benim Barom Benim Bürom Baro-Büro Projesi

Ekonomik sorunlar ve diğer sebeplerden dolayı büro açamayan avukat meslektaşlarımız bulunmaktadır. Konya Barosu sosyal tesislerindeki bazı odaların, büro şartları doğrultusunda düzenlenerek avukat meslektaşlarımızın kullanımına sunulacağı “Benim Barom Benim Bürom (Baro-Büro)” projesi hayata geçirilecektir. Büro şartlarına uygun hale getirilen odaların idaresi için bir sekreterya oluşturulacak, bu sekreterya randevu ve diğer büro hizmetlerini yürütecektir. Böylece büro açma imkanı olmayan avukat meslektaşlarımız büro ihtiyaçlarını baro bünyesinde karşılayabilecektir.

Zaman Kayıplarının Önüne Geçilmesi - Baro Aplikasyonu

Konya Barosu aplikasyonu geliştirilecektir. Bu sayede duruşmaların durumunun gerçek zamanlı takibi sağlanacak, taraf avukatları ile hakimlerin mazeret durumu hakkında güncel bilgi verilecek ve avukatların adliyede yaşadığı vakit kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Uygulamanın ilçelerde de işlerlik kazanması noktasında özel hassasiyet gösterilecektir.

Bilgiye Erişim - Kütüphane ve Veritabanları

Avukatların bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak şekilde ücretli veri tabanlarıyla anlaşmalar yapılacaktır. Avukat meslektaşların kendi adına oluşturulacak hesaplar üzerinden avukat meslektaşlarımızın bu sistemlere erişimi sağlanacaktır. Sosyal tesislerdeki kütüphane güncellenecek ve büyütülecek, bu sayede Konya Barosu'na mensup avukatların bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacaktır.

Meslek İcrasının Kolaylaştırılması - Fiziki Şartların İyileştirilmesi

Ceza davalarında avukat meslektaşlarımızın mahkeme kalemlerinde SEGBİS ile bağlanılabilecek uygun salon bulunması sorunu çözülecektir. Baro imkanlarıyla SEGBİS bağlantısı için fiziki şartlar oluşturulacak, aynı zamanda Adalet komisyonuyla işbirliği yapılarak salonu uygun mahkemeler haftalık olarak belirlenip meslektaşlara bildirilecektir. Cezaevindeki avukat görüş alanlarının şartlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Avukat ve müvekkili arasındaki gizlilik ilkesine aykırılık teşkil eden tüm uygulamaların son bulması için gerekli başvurular yapılacak, başvuruların neticesi takip edilecektir.

Baskı Unsuru Olarak Baro - Talep, Takip, Sonuç

Bir yıllık genç girişimci prim muafiyetinin üç yıla çıkarılması, CMK ve adli yardım hizmetlerinden KDV alınmaması, diğer avukatlık hizmetlerinde KDV indiriminin sağlanması ile avukatların SGK primlerinin düşürülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. CMK ücret tarifesinin AAÜT'ne eşitlenmesi, Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak olan CMK ve adli yardım ödemelerinin hızlandırılması için çalışma yürütülecektir. Bağlı çalışan avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Avukatlık İş Kanunu çıkarılmasına yönelik gerekli faaliyetler yürütülecektir. Bağlı çalışan avukatlar ile işveren avukatlar arasındaki davalar baro yönetimimizce takip edilecek, sorunların öncelikle baronun arabuluculuğu ile çözülmesi için çaba sarf edilecektir. KVKK'na avukatlık meslek faaliyetlerine ilişkin istisnai hüküm getirilmesi yoluyla; tapu müdürlükleri, SGK, icra daireleri gibi kamu kurumlarında görülen KVKK kaynaklı sorunların çözülebilmesi için hukuki mücadele yürütülecektir. Avukatın kimliği ve imzası güçlendirilerek, Avukatlık Kanunu’nda ortaya konulan belge edinme yetkisi, KVKK sınırları dahil olmak üzere geliştirilecek, uygulamadaki sorunların çözümü için çalışma yürütülecektir.

Misafir Değil Asli Unsur - Baronun Adliyedeki Konumu

Baro, adliyedeki "misafir" konumundan sıyrılacaktır. Anayasa ve yasalarda tanımlanan görevini eksiksiz biçimde yerine getirecektir. Baro, adliye içerisindeki ricacı konumundan çıkartılacak ve mesleğin gereklerine uygun şekilde mücadele edecektir. Baro başkanı bir arabulucu değil, bu mücadelenin öncüsü konumunda olacaktır. Konya Barosu tarafından gerçekleştirilecek bütün basın açıklamaları adliye içerisinde yapılacaktır. Avukatlara yönelik saldırılara ilişkin tüm davalara müdahil olunacak, hukuki süreç bizzat baro başkanı tarafından takip edilecektir. Türkiye Barolar Birliği'nde Konya Barosu'nun etkinliği arttırılacaktır. Avukatların adliye içinde yaşadığı ve kronik hale gelen sorunlar çözülecektir. Soruşturma aşamasında ve özellikle dosya incelemesinde görülen uygulama farklılıkları giderilecek ve mevzuata aykırı uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal yollara Konya Barosu kurumsal kimliğiyle başvurulacaktır. Hakimlerin duruşmalara geç başlamasının önüne geçilmesi ile avukatların adliye koridorlarında yaşadığı vakit kayıplarının en aza indirilmesi için baronun adliyede daha görünür olması sağlanacaktır. Avukatlara hakim ve savcılar tarafından yöneltilen haksız tutum ve davranışlara karşı baronun kurumsal kimliğiyle en üst düzeyde tepki gösterilecektir. Hakim ve savcılarla yaşanacak tüm olumsuz olaylarda avukat meslektaşlarımızın yanında olunacak ve olay bizzat baro başkanı tarafından takip edilecektir. İcra dairelerinde görülen birbirinden farklı uygulamaların önüne geçilecek, uygulamada yeknesaklık sağlanacaktır. UYAP üzerinden gönderilen taleplerin icra memurunun keyfiyetine bırakılmaksızın ivedilikle halledilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Yaşanan sorunların çözümü için diyalog zemini geliştirilecektir. E-duruşmaların, kanunda tanımlanan şekilde yapılabilmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Konya Barosu bünyesinde hizmet verecek e-duruşma salonu hizmete açılacaktır. Adliyede, Konya Barosu avukatlarının çocuklarına özel çocuk bakım odası kurulacaktır. Bu oda gerekli şekilde düzenlenecek, odadan sorumlu uzman personel görevlendirilecektir. Burada avukatların çocuklarına bakım hizmeti verilecektir. Ayrıca Konya'daki bütün kreş ve anaokullarıyla görüşmeler yapılarak avukatlara özel indirim sağlanacaktır. Özel hastaneler, diş poliklinikleri, özel okullar ve diğer eğitim kurumları, araç bakım hizmetleri, benzin istasyonları, oteller, spor salonları gibi özel kurumlarla yeni anlaşmalar yapılması, var olan anlaşmaların kapsamının meslektaşlar ve birinci dereceden yakınları lehine genişletilerek devam ettirilmesi sağlanacaktır. Avukatların kullanımında olan otoparkın en azından geçmişte olduğu sınırlara kadar genişletilmesi sağlanacaktır. Baro otoparkı tek giriş ve abonelikte Konya'nın en pahalı otoparkı durumundadır ve bu sorun çözülecek, baro otoparkının ücretsiz olması için gereken mücadele verilecektir. Kafeteryanın yeniden açılması sağlanacaktır. Adliyede satışı mümkün olan yiyecek ve içecekler, avukatlara ayrılan özel kafeteryada sunulacaktır. Bu kafeterya avukatların gün içinde nefes alabileceği, konforlu bir alan haline getirilecektir ve F Bloklarda avukat meslektaşların kullanımına tahsis edilecek klimalı bekleme odaları oluşturulacak ve düzenlenecektir.

Görünür Baro - Sosyal Etkinlikler

Sosyal etkinlikler nitelikli hale getirilecek, baro sosyal tesislerinin verimli bir şekilde kullanımı sağlanacaktır. Genç meslektaşlarımızın yanında kıdemli meslektaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler de düzenlenecektir. Sosyal etkinliklerin ilçelere de yayılması sağlanacaktır. Bu konuda ilçelerimize gerekli mali destek sunulacaktır. Baronun imkanları, avukatın toplumdaki konum ve itibarının güçlendirilmesi için kullanılacaktır. Bu amaçla toplumsal farkındalığı arttıracak çalışmaların sayısı ve niteliği arttırılacaktır. Ayrıca avukatlık mesleğinin vatandaşın yalnızca uyuşmazlık anında gelmemesi gerektiği algısını yaygınlaştırmak için çalışılacaktır. Bu sayede avukat meslektaşların danışma, görüş alma, sözleşme hazırlama gibi önleyici avukatlık hizmetlerinden elde ettiği kazanç arttırılacaktır.

Her Yerde Güçlü Baro Güçlü Avukat - Kamu Avukatları

Kamu avukatlarının özlük ve mali haklarında iyileştirmeler yapılması için diğer barolarla ve Türkiye Barolar Birliğiyle koordinasyon halinde çalışmalar yürütülecek, yasama organının bu konuyla ilgili harekete geçirilmesi için faaliyetlerde bulunulacaktır. Kamu kurumlarında görevli avukatların görev tanımlarının dışında kalan iş ve işlemleri yapmaya zorlanmaması için ilgili kurumlarla görüşmeler yürütülecek, Türkiye Barolar Birliği’nin bu konu hakkında girişimde bulunması için sonuç almaya yönelik görüşmeler yapılacaktır. Kamu avukatlarının görevleri sırasındaki iş ve işlemlerine karşı yürütülen soruşturmaların hukukçu kimlikleri bulunan kişiler tarafından yürütülmesi için girişimlerde bulunularak kamu kurumlarında görev yapan avukat meslektaşların yaşadıkları soruşturma baskısının önüne geçilecektir.659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Avukatlık Kanunu’nda kamu avukatları yönünden yetersiz düzenlemelerin tadili için yasama organının tüm hukukçu üyeleri ile görüşmeler yürütülecek, bu görüşmelerin başarıya ulaşabilmesi için diğer barolar ve Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği halinde çalışma yapılacaktır.

Üreten Organlar - Merkez, Komisyon ve Kurul Faaliyetleri

Konya Barosu engelli hakları komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon başta engelli meslektaşlarımız olmak üzere bütün engelli bireylerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında aktif rol üstlenecektir. Avukat Hakları Merkezi'nin çalışmaları desteklenecek, sorunların hızlı ve etkili çözümünün önünde engel olduğu tespit edilen eksiklikler giderilecektir.Kadın ve çocuk hakları ile ilgili konularda Zübeyde Hanım Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi ile eşgüdümlü çalışma yürütülecektir. Kadına yönelik şiddetle ilgili olaylarda kadın ve çocuk hakları merkezi nezdinde adli yardım bürosu kurulacaktır. Merkez bünyesinde konu ile ilgili meslektaşlarla eğitimler gerçekleştirilerek adli yardım çerçevesinde eşgüdümlü görevlendirmeler yapılacaktır. Sokak hayvanları ile ilgili mevzuat hükümlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına yüklediği besleme, rehabilitasyon, koruma gibi görevleri ifa etmelerinin takipçisi olunacaktır. Reklam yasağı ve haksız rekabete ilişkin hükümlerin fiilen uygulanması sağlanacaktır. Hasar danışmanlığı ve arzuhalcilik gibi avukatların meslek alanına haksız müdahale teşkil eden faaliyetlerin engellenmesi için cezai ve hukuki süreçler bizzat baro başkanlığı tarafından başlatılacak, tüm süreç şeffaf bir biçimde avukat meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

Konya Barosuna kayıtlı avukatlar size neden oy vermeli?

Şu an için Konya Barosu mensubu avukat, Başsavcılıktan adalet komisyonuna, kalem memurluklarından duruşma salonlarına kadar misafir olarak görülmekten kaynaklı sorunlar yaşıyor. Baroya tahsis edilmiş oda ve kullanım alanları baronun elinden alınıyor. Avukatların kullandığı otoparktan fahiş ücretler talep ediliyor. Baronun adliye içinde açıklama yapmasına dahi müsaade edilmiyor. Bu durumlar içinde en kötüsü, baro kendisine çizilen bu sınırları kabulleniyor. Haliyle meslektaşlarımız adliye içinde güçlü bir baronun varlığını hissedemiyor. Adliyeler avukata eziyet olmaktan çıkacak, avukat adliyenin ev sahibi kimliğini tekrar kazanacaktır. Yönetime geldiğimizde meslektaşlarımızın Konya Barosu'nun desteği ve gücünü her daim yanlarında hissedeceklerinin sözünü veriyoruz. Konya Barosu, Türkiye'nin en büyük ve köklü barolarından biridir. Konya Barosu, kurumsal geleneğine yakışan şekilde yurt çapında ve TBB nezdinde avukatların sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunan, talep eden, takip eden ve netice alan bir yapıya kavuşturulacaktır.

Konya Barosunda stajyer avukatlara yönelik ne tür projeler hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

Stajyer avukatlar mesleğe ilişkin sorunların yanında ekonomik yönden büyük zorluklar yaşıyor. Stajyer avukatın ekonomik yönden korunması ve desteklenmesi için stajın zorunluğu olduğu diğer meslek gruplarında olduğu gibi kanuni bir düzenleme şart. Bu sorunların çözümü için kanuni düzlemde atılması gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Avukatlık bilgi ile icra edilebilen bir meslektir. Bu nedenle, seçim beyannamemizde de yer verdiğimiz gibi Baro Akademisini kurarak stajyer avukatların meslek hayatına doğru şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. Baro Akademisi geniş ve yoğunlaştırılmış bir programın yürütüleceği, alanında uzman eğitmenlerle hem teorik hem de uygulamaya ilişkin bilgi ve tecrübelerin stajyer avukatlara sunulacağı ikinci okul işlevi görecek.

Göreve gelmeniz halinde mesleğinizin problemleri hakkında ne gibi girişimlerde bulunacaksınız?

Avukatlık mesleğinin birçok sorunu vardır. Öncelikle Konya Barosu doğacak bütün sorunlarda meslektaşlarının yanında olan, onları yalnız bırakmayan bir anlayışla yönetilecektir. Kişi ve kurumlar nezdinde yaşanacak bütün sorunlarda Baro kurumsal kimliği ile meslektaş adına mücadele verecektir. Bununla birlikte meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarının çözülebilmesi için Maliye, SGK, ilgili bakanlıklar ile tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu çabada en genç meslektaştan en yaşlı meslektaşa kadar hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. Baro yönetiminde sadece liyakat esas alınacaktır. Konya Barosu bütün avukatların temsil kabiliyeti bulabileceği bir danışma meclisi ile yönetilecektir. Stajyer avukatlar nitelikli eğitim fırsatına kavuşacaktır. “Değişerek öncü birleşerek güçlü bir Baro” olacağız.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Seçimlerin mesleğimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, aday olan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum.

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50