banner5

Güç birliği ile sorunlar çözülüyor

Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Ahmet Uzunay, üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve birbirleri ile dayanışma ve kaynaşmaya yardımcı olma hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü söyledi

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:05
Güç birliği ile  sorunlar çözülüyor

Sağlık-Sen Konya Şubesi, sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda önemli hizmetler sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık-Sen Konya Şubesi, üyelerinin haklarını korumak adına öncelikle sorunların tespitini yaparken, yerelde çözülmesi gereken konularda idareler ile yazılı ya da sözlü iletişime geçip, çözüme kavuşması için emek harcıyor. Sağlık-Sen Konya Şubesi’nin 8.788 üyesi bulunurken bu sayı Sağlık-Sen Konya Üniversite Şube ile birlikte Konya genelinde 10.527’ye ulaşmış durumda. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla üyelerinin özlük haklarını koruduklarını ve yeni kazanımlar elde ettiklerini belirten Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Ahmet Uzunay, üyelerinin sorunlarını çözmek için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Kırşehir’de doğdum. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun oldum. 2002 yılında başlayan Sarayönü Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden sonra, sırasıyla İçeri Çumra İlçe Hastanesi Başhekimliği, Konya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde Uzmanlık, Konya 7 Nolu ASM’de aile hekimliği ve son olarak tekrar Sarayönü Devlet Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttüm. Halen Sarayönü Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görevime devam ediyorum. Geçen yıl Haziran ayında yapılan genel kurulla Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı olarak seçildim ve bu görevi halen sürdürüyorum.

Yönetim kurulunda görev yapan kişiler ve görevleri nelerdir?

Sendika Yönetimimiz şu isimlerden oluşmaktadır.

Ahmet Uzunay (Şube Başkanı)

Kerem Şafak (Şube Başkan Vekili)

İsmail Arslanpınar (Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Hamdi Yazgan (Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Yusuf Bozkurt (Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Hasan Zafer Zeybek (Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Salih Yiğit (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Sendikanızın kuruluş serüveninden bahseder misiniz?

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Sağlık-Sen, 06 Haziran 1995 tarihinde “Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası” olarak kurulmuştur. Dr. Ahmet Aksu Başkanlığında B. Necati Şimşek, İlknur Poyraz, Bülent Kutluca, Yaşar Başaran, Bünyamin Sayın, Hüseyin Baltacı, Nihat Ülgen, Taner Gökçınar, Hüseyin Erener, Fuat Çalışkan, Kürşat Derici ve Yaşar Karapınar tarafından kurulan Sağlık ve Çevre Sendikası, 1999 yılında yaptığı tüzük değişikliği ile ismini Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) olarak belirlemiş; ilkeli, etkili duruş ve faaliyetleriyle hizmet sendikacılığının Türkiye’deki öncüsü olmuştur. Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası çıkmadan önceki ilk Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Eylül 1998 yılında yapmıştır. Olağan Genel Kurulda; Genel Başkanlığa Dr. Ahmet Aksu seçilmiştir. Toplantıda yönetim kuruluna Ali Haydar Tuğ, Hacı Mehmet Yılmaz, Yaşar Başaran, Özcan Kanmaz, Dr. Fatih Avşar, Alican Hant, Mustafa Günbey ve Hüsnü Kaymaz seçilmiştir. 12.07.2001 tarih ve 24446 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince, Sağlık-Sen’ in tüzük ve örgütlenmesini 4688 sayılı kanun hükümlerine göre uyarlaması için 13 Ekim 2001 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Sağlık-Sen, 4688 sayılı Yasa gereğince 1. Olağan Genel Kurulu’nu 09-10 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Genel Başkanlığa Dr. Ahmet Aksu’nun seçildiği 1. Olağan Genel Kurul’da, Genel Başkan Yardımcılığına Mahmut Kaçar, Genel Sekreterliğe Hüsnü Kaymaz, Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine Alican Hant, Genel Mevzuat ve Eğitim Sekreterliğine Mustafa Günbey, Genel Mali Sekreterliğine Yaşar Başaran ve Genel Basın-Yayın ve Dış İlişkiler Sekreterliğine de Nazife İşçioğlu seçilmiştir. 1. Olağan Genel Kurulda alınan önemli bir karar da, Sağlık-Sen’in Memur-Sen Konfederasyonu’na katılımı olmuştur. Kurulduğu günden itibaren kendi hizmet kolunda en fazla büyüyen sendika olma özelliğini koruyan Sağlık-Sen, 1. Olağan Genel Kurulu’nda üye sayısı 2 bin 600’dür.

Sendikanızın Konya’da kaç üyesi var? Üye çalışmalarını anlatır mısınız?

15 Mayıs 2021 sendika üye sayım sonuçlarına göre Sağlık-Sen Konya Şube olarak, 8.788 üyemiz bulunmaktadır. Sağlık-Sen Konya Üniversite Şube ile birlikte Konya geneli üye sayımız 10.527’dir. Tüm teşkilatımız tarafından özellikle bu işi gönüllülük esasına göre hiçbir çıkar gözetmeden yapan temsilci ve delegelerimiz tarafından yönetim kurulumuz organizatörlüğünde üye çalışmaları yapmaktadır. Teşkilatımız saha da sendikanın kuruluş amacı, vizyonu ve misyonunu üyelere anlatmaktadır. Teşkilatımız sahada üyelerimiz ile sürekli iletişim içinde olmakta ve sorunlarını çözme aşamasında ya da yönetim kurulumuza iletme aşamasında görevlerini yerine getirmekteler.

Sendikanız hangi alanlarda ne tür faaliyetler yürütüyor? Üyelerinizin haklarını korumak için neler yapıyorsunuz?

Sağlık-Sen sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda hizmet vermektedir. Türkiye genelinde tüm sağlık tesisleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet birimlerinde bulunan çalışanların sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili faaliyetler yürütmektedir. Üyelerimizin haklarını korumak adına öncelikle sorunların tespiti çalışmaları yürütülmekte yerelde çözülmesi gereken konularda idareler ile yazılı ya da sözlü iletişime geçip, çözüme kavuşması için emek harcamaktayız. Yerelde çözülemeyen konularda idari mahkemeler yoluyla, ya da sendikamızın anlaşmalı avukatı aracılığı ile hukuki destek verilmektedir. Ayrıca mevzuat konusunda teknik anlamda destek verilmektedir.

Sendikacılık anlamında ülkeye kazandırdıklarınızdan bahseder misiniz?

Sağlık-Sen toplu sözleşmelerde yetkili sendika olduğu 2009 yılından itibaren sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına kazandırdıkları ile sendikacılıkta öncü konumdadır.

Genel Kazanımlar

Maaş Promosyonlarının Çalışanlara Dağıtılması

4/B Sözleşmeli Personelin Sendika Üyeliği

11.270 VHKİ Kadrosu

Yemek Ücreti Sorununu Çözdük

Lisans Tamamlama Hakkı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Açılmasını Sağladık

4/B’li Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri

4/B Sözleşmeli Personellerin genel sorunlarının birçoğu çözümünü sağladık

Yıllık izinlerde 12 güne kadar ücret kesintisi yapılmamasını sağladık

Nöbet ücretlerinin arttırımlı ödenmesini sağladık

Toplu Görüşme Kazanımları;

Ek Ödeme İle İlgili Aylık Mahsuplaşma Yapılmasını Mutabakata Aldırdık

Ayni Olarak Yapılan Giyim Yardımlarının Nakdi Olarak Yapılması

Kanunen Bakmakla Yükümlü Olunan Bakıma Muhtaç Engelli Aile Fertlerinin Olması Durumunda, Söz Konusu Personele Engelli Aile Ferdinin Bakımı İçin Günlük Bir Saat İzin Verilmesi; Nöbet ve Gece Çalışmasından Muaf Tutulması İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

Lisans Tamamlama Kapsamının Genişletilmesi

Sağlık Çalışanlarının 9 Saat Olarak Belirlenen Günlük Çalışma Sürelerinin 8 Saate Düşürülmesi Konusunda Yasal Düzenleme Yapılması

Üniversitelerde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Bunların dışında hukuki girişimlerimiz ve kazanımlarımız da mevcuttur.

Gelecek hedefleriniz nelerdir?

Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda bulunan memurların Sağlık-Sen Misyon ve Vizyonu kapsamında üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel çıkarlarını korumak için güç birliği oluşturmaktadır. Aynı zamanda üyelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve birbirleri ile dayanışma ve kaynaşmaya yardımcı olmaktır.   Bu hedefimize ulaşmak için gerekli alt yapı hazırlığı ve hükümet görüşmelerimiz devam etmektedir.

Sendikacılığa bakışınızdan bahseder misiniz?

Türkiye’de memur sendikacılığı gelişmesini tamamlamış değildir. İşçi Sendikacılığının yıllardır yaptığı çalışmalar ve kazanımları ile kıyaslama yapılacak olursa daha çok yolumuzun olduğu kesindir. Memur sendikacılığının öncelikli olarak sendikalı olan ile olmayan arasındaki farkın ortaya konması gerekmektedir. Şu anda memur sendikacılığında sendika üyesi olsun olmasın herkes yetkili sendikanın kazanımlarından faydalanabilmektedir. Bu da sendikacılığın etkisini azaltmaktadır. Bu sendikacılığın gelişimi ve etkili olmasında engel teşkil eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’deki sendikacılık faaliyetlerine nasıl bakıyorsunuz? Bu alanda yürütülen çalışmaları dünden bugüne değerlendirir misiniz?

Türkiye’de sendikacılık zor şartlarda kısıtlı imkânlarla yapılmaya başlayan ve zamanla gelişmeye başlayan ve kamuoyunda yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayan bir yapıdadır. Tabiki kat etmesi gereken uzunca bir yolu mevcuttur. Memur sendikalarının daha önce bahsettiğimiz sendikalı sendikasız ayrımının çözümü noktasında atılacak adımlardan sonra da daha da gelişeceğini ve memurların hukukunu koruma konusunda söz sahibi olacağını düşünmekteyiz.

Üyelerinizin sorunları nelerdir? Bu sorunların çözüm önerilerinden bahseder misiniz?

Sağlık çalışanlarının birçok sorunu bulunmasına rağmen acil çözüm bekleyen sorunları;

DÖNER SERMAYE SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR: Sağlık çalışanlarının en büyük problemini oluşturan konu döner sermaye konusudur. Sağlık tesislerinde döner sermaye ödemeleri artık dip noktasına gelmiştir. Mevcut uygulanan sistemde, bir kaç yıl içinde döner sermaye ödemesi yapılamayacağı; sağlık çalışanlarının sadece maaş ve sabit ek ödeme alacağı, sabit dışı ek ödeme alamayacağı ortadadır. Sağlık tesislerinin giderlerine bakıldığında yaklaşık % 55'in personel gideri olduğu görünmektedir. Personel giderleri yıllık yaklaşık % 10 civarında artmakta iken sağlık tesislerinin gelirleri aynı oranda artmamaktadır. Sağlık tesislerinin gelirleri Sağlık Uygulama Tebliğine göre düzenlenmektedir. Sağlık uygulama tebliğinde ise lokal düzenlemeler dışında genel anlamda bir değişiklik yapılmamaktadır. Bu durumda sağlık tesislerinin gelirlerini sürekli arttırması pek mümkün görünmemektedir. Gelir gider dengesinde arsındaki makas sürekli açılmaktadır.

DÖNER SERMYEN EMEKLİLİĞE YANSILTILMASI: 2008 yılından sonra kadroya geçen sağlık çalışanları için döner sermayenin emekliliğe yansıtılmaması ise bir başka sorundur. Döner sermayenin emekliliğe yansıtılması durumunda ise gelir vergisi kesintisinden dolayı % 15 gelir kaybı olacağı handikabı bulunmaktadır. Çözüm konusunda bazı adımların atılması sağlık çalışanları için artık elzemdir. Acil çözülmesi gereken ise;

Sağlık çalışanlarının gelir kaybı yaşamadan döner sermayenin emekliliğe yansıtılması,

Sabit dışı ek ödeme dağıtımında hekim dışı personel için ayrı havuz oluşturulması,

SÖZLEŞMELİ İSDİHAMA SON VERİLMELİ: Sözleşmeli olarak çalıştırılan tüm sağlık çalışanlarına kadro verilmeli ve bundan sonra sözleşmeli istihdam yapılmamalı

RİSKLİ BİRİM SAYILAN TÜM BİRİMLERDE NÖBET ÜCRETLERİ RİSKLİ BİRİM OLARAK ÖDENMELİ: Ek ödemede riskli birim sayılan fakat nöbet ücretinde riskli birim sayılmayan birimlerin nöbet ücretlerinin de riskli birim olarak ödenmesi. (Örneğin; Doğumhane, Süt Çocuğu, Yeni Doğan servislerinin gibi birimler riskli birim olmasına rağmen nöbet ücretleri riskli birim ödenmemektedir.

KREŞ SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR: Sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. 50’den fazla çalışanı olan birimlerde Kreş açılması mevzuat olarak düzenlenmiştir. 50'den fazla çalışanı bulunan tüm sağlık tesislerinde kreş imkânının sağlık tesisi tarafından sunulması,

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SOSYAL TESİS (OTEL-SAĞLIKÇIEVİ) TALEBİ KARŞILANMALIDIR: Sağlık çalışanları daha önceki dönemlerde kendilerine ait olan sosyal tesislere sahipti. Son zamanlarda sağlık bakanlığına bağlı herhangi bir sosyal tesis imkânı kalmamıştır. Daha önceden hizmet veren Hekimevi formatında Sağlık çalışanlarının konaklayabileceği sosyal tesis imkânı sağlanması. Çoğu bakanlıkta bulunan tatil yörelerinde kendi çalışanlarına hizmet veren misafirhane tarzında konaklama mekânı imkânı sunulması,

YILLIK İZİNLERDE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILMAMALIDIR: Sağlık çalışanları sabit dışı ek ödemelerinde aylık 5 gün, yıllık 12 güne kadar ücret kesintisi olmadan yıllık izin kullanabilmektedir. 12 günden sonra kullanılan yıllık izinlerden kesinti yapılmaktadır. Sağlık çalışanlarının yasal olarak kullanacakları yıllık izinler için döner sermaye kesintisi yapılmamalıdır. Kullanılmadığı için devredilemeyen izinler ise ücret olarak ödenmelidir. Yıllık izinlerde hafta sonuna gelen günler izin süresinden düşülmemelidir iş günü üzerinden hesaplanmalıdır.

YIPRANMA PAYI TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GERİYE DÖNÜK OLARAK VERİLMELİDİR: Mevcut durumda yıpranma payı sadece tıbbi alanlarda hasta ile tedavi amaçlı teması olan sağlık çalışanlarına verilmektedir. Bazı branşlar ise hasta ile en riskli birimlerde temas etse dahi yıpranma hakkından faydalanamamaktadır. Emniyet ve güvenlik birimlerimde çalışanlar alan ayrımı yapılmadan yılda 90 gün olarak yıpranmadan faydalanmaktadır. Sağlık Bakanlığında ise fiilen çalışılan güne göre hesaplanmakta olup ortalama olarak 40 güne denk gelmektedir. Yıpranma payının ayrım gözetmeksizin yılda 90 gün olarak tüm sağlık çalışanlarının faydalanabileceği şekilde geriye dönük olarak düzenlenmesi,

TEK KALEM MAAŞ VERİLMELİDİR: Sağlık çalışanları Maaş-Sabit Ek Ödeme ve Performansa dayalı ek ödeme şeklinde 3 farklı ödeme almaktadır. Maaş ve Sabit ek ödeme her ayın 15’inde vergi kesintisi dışında kesinti olmadan ödenmektedir. Performansa dayalı ek ödemenin ise ne süresi nede miktarı belli değildir. Ayların çoğunda ise sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı bu ödeme kaleminden faydalanamamaktadır.

SEYYANEN ZAM VERİLMELİDİR: Sağlık çalışanlarına uzunca yıllardır sadece maaş zammı almaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan devlet memurlarına sürekli iyileştirmeler yapılarak daha iyi maaş almaları sağlanmış ve yaşamını idame ettirmesinde kolaylık olmuştur. Sağlık çalışanlarının maaşları ise erimiştir ve erimeye devam etmektedir. 10 yıl önce muadil mesleklerde çalışanlar ile kıyaslandığında sağlık çalışanlarının maaşlarının ne kadar eridiği açıkça görülmektedir. Asgari 1000 TL olacak şekilde yapılacak bir seyyanen zam sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttıracak ve motivasyonu yükseltecektir. Asgari ücrete her yıl enflasyon oranının üzerinde zam yapılırken, memura hedeflenen enflasyon üzerinden zam yapılması, asgari ücret ile memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarına seyyanen zam + yüzdelik zam yapılarak bu kaybın telefi edilmesi gerekir.

-Üyelerimizin mevcut sorunlarını sıralayacak olursak öncelikli olarak yaşadığımız dönemin en önemli sorunu olan Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarına dağıtılan adaletsiz ek ödeme sistemidir. Ek ödeme sistemi başlangıçta sağlık personelinin mali haklarının yükseltilmesi adına iyi gibi görünse de artık sağlık personelinin aleyhine bir durum almış ve gelirin dağılımı açısından adaletsiz bir hal almıştır

-Türkiye genelinde sağlık sisteminde gayet güzel sağlık tesisleri yapılıp, hizmet alan taraf için memnuniyet katsayısı yükseltilmesine rağmen sağlık personelinin istihdamının yetersiz olması nedeniyle hizmet veren taraftaki biz sağlık çalışanlarının iş yükü artmış çalışma süresi çoğalmış buna rağmen mali hakları gerileme durumundadır.

-Sağlık çalışanlarının neredeyse yarısına yakını yine bir sağlık çalışanıyla evli durumdadır ve özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çocuklarını emanet edeceği güvenli yerler bulmakta büyük sıkıntı çekmektedir. Sağlık tesislerinde kreş planlaması yapılmadığından dolayı sağlık çalışanlarının gözü hep arkada kalmaktadır.

-Sosyal hizmet çalışanlarının çalıştıkları alan gereği özel bir yapıda olmalarından dolayı karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda da büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

-Sağlıkta şiddet sağlık çalışanları için adeta günümüzde rutin duruma gelmiştir. Sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda daha çok ve caydırıcı önlemler alınması gerekmektedir.

-Ücret adaletsizliği konusunda da önemli adımların atılması gerekmektedir. Sağlık-Sen olarak her platformda dile getirmemize rağmen şu an kamuda en az maaş alan kısım durumundayız. Özellikle hastanelerde bir personelin hakettiği ücreti alması için bir ay içerisinde 2 aylık çalışma yapması gerekmektedir. Bu da sağlık çalışanlarının yıpranmasına sebep olmaktadır.

-Yıpranma payının daha kapsamlı ve gerçekten yıpranan sağlık çalışanlarının hakettiği düzeye getirilmesi gerekmektedir.

Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz?

Sağlık-Sen Konya Şubesi olarak Ülke ve Konya genelinde Sağlık Sektöründe çalışanların tümünü kucaklıyoruz. Onlarda sendika olarak bizlere tercih ederek yetkili ve etkili bir sendika olmamızı sağlıyorlar. Emeği gecen herkese sendikam olarak teşekkür ediyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner49

banner50