Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte bir sorun haline gelen siber zorbalığın tespit edilebilmesi amacıyla Konya’da proje geliştirildi. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde geliştirilen yazılımla kişilerin sosyal medyada ve oyunlarda birbirlerini küçük düşürmesi, aşağılaması gibi olumsuz tavırların tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alaaddin Erdinç Dal, Şeyma Sarıgil, Elif Sarıgil Kara ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Köklü’nün danışmanlığında günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla sorun haline gelen siber zorbalığın önüne geçilmesi amacıyla bir proje geliştirildi. Yapay zeka modeliyle geliştirilen yazılımla sosyal medyada ve oyunlarda insanların birbirini küçük düşürücü, zedeleyici, aşağılayıcı tavırların engellenmesi ve tespitinin sağlanması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde geliştirilen duvar uygulamasıyla da bir yazının ırkçılık, kızdırılma ya da cinsiyetçi zorbalık olup olmadığına dair analizler gerçekleştiriliyor."Bir metnin, yazının, tanımın siber zorbalık olup olmadığını tespit edebilecek yapay zeka tabanlı arayüz geliştirdik"
Proje hakkında bilgiler veren Alaaddin Erdinç Dal, “Bizim problemimiz siber zorbalıklardı. Bu alanda yaptığımız araştırmalar sonucunda çocukların yüzde 43’ünün en az 1 kere siber zorbalığa maruz kaldığını, gençlerin yüzde 68’nin siber zorbalığı kabul ettiğini ve çocukların 2 ila 9 kat arasında intihara daha fazla meylettiğini gözlemlemiş bulunduk. Bu alandan yola çıkarak geliştirdiğimiz projeyle birlikte bir metnin, yazının, tanımın siber zorbalık olup olmadığını tespit edebilecek bir arayüz geliştirdik. Bununla birlikte özellikle oyunlarda, sosyal medya platformlarında yazılan yazıların siber zorbalık olup olmadığına kanaat getirebilecek bir yapay zeka modelini gerçekleştirdik. Çağımızın yadsınamaz bir gerçeği olan siber zorbalıklar özellikle günümüzde oyunlarda ve sosyal medya platformlarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İnsanların birbirini küçük düşürücü, zedeleyici, aşağılayıcı tavırlarının önüne geçebilmek ve bunları tespit edebilmek, oyunlarda kişisel mahremiyetin korunabilmesi, sosyal medyada yapılan paylaşımların kişileri küçük düşürebilecek içeriklere sahip olup olmadığını tespit edebilmek bu projenin genel amaçları içerisindedir” dedi.

Türkiye trend yakaladı! Türkiye trend yakaladı!"Siber zorbalığa karşı bir tedbir oluşturmak amacıyla yazılıma ihtiyacımız vardı"
Dr. Öğretim Üyesi Murat Köklü de, siber zorbalığın günümüz sorunlarının başında gelmeye başladığını vurgulayarak, “Sosyal medyanın yoğun kullanılmasıyla beraber özellikle ortaokul ve lise dönemlerindeki çocukların maruz kaldığı siber zorbalığa karşı bir tedbir oluşturmak amacıyla yazılıma ihtiyacımız vardı. Bunun için de anlık olarak tespit edebilecek ve bunun hangi tür zorbalık olduğunu belirleyebilecek bir yazılım geliştirildi. Bu yazılımı artık günümüzde kullanılan birçok oyunda, sosyal medya platformlarında veya eğitim portallarında aktif olarak kullanabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.