Yunak’ta ceviz ve badem ağaçları dikildi Yunak’ta ceviz ve badem ağaçları dikildi

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Selçuklu Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerine devam ediyor. "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Şiirinin Seyri" adını taşıyan üç oturumluk sempozyumda Türk şiirinin önemli isimleri ağırlandı. “Türk Şiirinin Yüzyılı” üst başlığıyla gerçekleştirilen sempozyumda Emre Öztürk, Atilla Yaramış ve Vural Kaya yöneticiyken, A. Ali Ural, Afrâ Kutluğ, Atakan Yavuz, Hüseyin Akın, İbrahim Demirci, Sıddık Ertaş, Osman Özbahçe, Özcan Ünlü, Sıddık Ertaş, Yunus Emre Altuntaş konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar Türk şiirinin son yüzyıldaki serencamı, zengin ve derin tarihini mercek altına aldı. Türk şiirinin nasıl geliştiğini ve değiştiğini inceleyerek, bu dönemin etkisi ele alındı. Sempozyumda ayrıca günümüzdeki Türk şairlerinin eserleri ve bu eserlerin toplumsal ve kültürel etkileri tartışıldı. Türk şiirinin evrimini, dönemsel değişiklikleri ve Cumhuriyetin 100. yılında gelinen nokta ele alındı.

7-9-29

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA