Türk Polis Teşkilatı'nın armasında yer alan her detay, ayrı değerleri simgeliyor ve tarihsel bilgi içeriyor. Üzerinde ay yıldız, defne dalı ve çift başlı kartal figürü yer alan polis armasındaki figürler, özgürlük, bağımsızlık, güç, kudret, başarı, ün, şan, şöhret ve görkem gibi birçok anlam ifade ediyor.  Türk polis armasındaki “sekiz köşeli yıldız”, ilk defa Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından “Nişan-ı Osmani Şemsesi” adıyla, devlet hizmetinde üstün başarılar göstermiş olan kişilere iftihar ve imtiyaz olarak verilen bir madalya şeklinde çıkartıldı. Bu “sekiz köşeli yıldız” daha sonra Türk polisinin amblemi oldu. Yıldızın etrafını saran “defne dalı” da başarı, ün, şan, şöhret ve görkemi temsil ediyor.

SEKİZ KÖŞE YILDIZ VE ETİK DEĞERLER

Armadaki “Sekiz köşeli yıldız”ın her şua'sı da ayrı bir etik değeri ifade ediyor. Bu değerler ise şöyle; Atatürkçü, yurt sevgisi, tarafsız, bilgili, cumhuriyetçi, bayrağa saygılı, ulus sevgisi, üniformaya saygılı, iyi ahlaklı, faziletli, nezaketli, merhametli, itaatli, izzeti nefisli, karakterli, barışçı, haysiyetli, sabırlı, doğru, mütevazı, mert, cesur, temkinli, soğukkanlı, güçlü, vakarlı, feragatkar, fedakar, intizamlı, adil, azimli, yasaya saygılı, yardım sever, kültürlü, diğergam, ketum, çalışkan, meslektaş sevgisi, vazife sevgisi, meslek sevgisi, amir sevgisi, anında vefakar, hak sever, aile sevgisi, disiplinli, namuslu, saygılı, Allah korkusu, vicdan temizliği, temiz ve sıhhatli, terbiyeli, imtizaçlı, sebatkar ve mesuliyetli.

ÇİFT BAŞLI KARTAL VE KONYA

Yanmayan tek şey Allah’ın kelamı... Yanmayan tek şey Allah’ın kelamı...

Amblemin en alt bölümündeki “çift başlı kartal” ise Selçuklu Devleti'nin (1040-1157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya, diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, “çift başlı kartal” güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarına geliyor. Selçuklu Devletine 200 yılı aşkın süre başkentlik yapmış Konya’nın tarihçesinde ise şu bilgilere yer veriliyor. “1071 senesinde yapılan Malazgirt Savaşı'ndan önce Anadolu üzerine keşif harekatları düzenleyen Müslüman Türkler ve Anadolu'yu tanıyan Büyük Selçuklular, bu savaş sonucu Anadolu'nun büyük bir kısmı ile birlikte Konya'yı da bir Müslüman Türk şehri yapmışlardır. Her dönemde önemli bir yerleşim merkezi olmasına rağmen Konya, gerçek kimlik ve zenginliğine Selçuklu sultanları sayesinde kavuşmuştur. Konya, Anadolu Selçuklularına başkentlik yaptığı 1096-1277 yılları arasında ilim, kültür ve sanatta dönemin ünlü alimleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları, hoca ve diğer sanatkarları da burada toplanmışlardır.”

HABER MERKEZİ