DSİ 4.Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklamasında  bulunan TES-İŞ Konya Şube Başkanı Gökhan Yalçın, burada yaptığı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi. “ Ülkemizde enflasyonun yüksek oranlarda artış göstermesi ve sebep olduğu ağır ekonomik şartlar nedeniyle emeği karşılığı aldığı ücretle geçinen kesim geçim sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmaktadır.  Yürürlükte olan Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerimiz imzalandığı tarihte TES-İŞ olarak önemli kazanımlar elde ettik. Kamuda örgütlü tüm sendikaların ve çalışanların memnun olduğu ücret zammının yanında yevmiye, derece ve kıdem ile ilgili üyelerimizin yıllardır süren taleplerini alarak kamuda eşitliği üyelerimiz adına adaleti sağladık.

Geçtiğimiz ay sözleşme yürürlük tarihi 1 Ocak olan kamu işçisi üyelerimize %32.57 oranında zam yapılmış ve 1 Mart itibariyle yürürlüğe giren sözleşmelerimiz kapsamında çalışan üyelerimizin enflasyonun göreceli daha düşük çıkması nedeniyle gelir kaybına uğramaları gibi bir risk ortamı oluşmuştur. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla sendikamızın ve kamuda örgütlü diğer sendikaların girişimleriyle TÜRK-İŞ ile TÜHİS arasında bir ek protokol imzalanmıştır. Protokole göre enflasyonun düşük çıkması durumunda Mart ayında yapılacak zammın asgari %32.57 olması ve üyelerimizin protokol öncesi duruma göre kazançlı çıkmaları garanti altına alınmıştır.

Ancak bizim bunun yanında asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılan yüksek zamların ardından tüm kamu çalışanlarına da ek zam talebimiz olmuştur. Sendikamız, enerji işkolunda çalışan üyelerimizin hayati tehlike barındıran zor şartlarda çalıştıklarını her düzeyde hükümete ve işverenlerimize anlatmış, ücretlerin sahadaki gerçeklere göre düzenlenmesi gerektiğini gündeme getirmiştir.

Enerji işçisi olarak Depremde,Yangında,Selde bütün doğal afetlerde bizler varız. Biz devletimizi yarı yolda bırakmadık devletimizde bize sahip çıksın.Sadaka istemiyoruz alın terimizin karşılığını istiyoruz devletimizden.

Sadece ocak ayındaki enflasyon %6,7 olarak açıklanmıştır. TÜİK’in açıkladığı rakamlar market raflarını tam olarak yansıtmamasına rağmen devam eden oldukça yüksek bir enflasyona işaret etmektedir. Genel Başkanımız İrfan Kabaloğlu kamu işçilerine ek zam talebimizi özellikle TÜRK-İŞ nezdinde Hükümete iletmiş yaptığı basın açıklamalarıyla konunun gündemde tutulmasında gayretli ve samimi bir çalışma yürütmüştür. Bugüne kadar ek zam talebimiz ile ilgili maalesef bir sonuç alınamamıştır. TES-İŞ olarak bir yandan 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmelerimize tabi çalışan arkadaşlarımızın haklarını garanti altına alırken, diğer yandan yüksek enflasyonun sebep olduğu kayıplarımız için ek zam taleplerimizi de TÜRK-İŞ çatısı altında dile getirmeye, yapacağımız sözleşmelerimizde günün şartlarına göre üyelerimizin satın alma güçlerini koruyacak düzenlemelere imza atmaya devam edeceğiz.

Sendikamızın gündeme getirdiği önemli taleplerimizden birisi de vergide adaletin sağlanmasıdır. Üyelerimizin ocak ayında aldıkları maaşları yıl sonunda aynı şekilde alamadıklarını her platformda anlatıyoruz. TÜRK-İŞ’in bu alanda başlattığı kampanyalarda öncü sendikalardan birisi olarak faaliyet gösteriyoruz.

Grev hakkımızın olmadığı enerji işkolunda Yüksek Hakem Kurulu’nun kararları toplu pazarlık düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeye devam etmektedir. Genel Başkanımızın başkanlığında Genel Merkez yöneticilerimiz Yüksek Hakem Kurulu başkanına, üyelerine ve ilgili  yetkililere işkolumuzun ve sahada çalışmanın zorluklarını, Yüksek Hakemin sahadaki bu gerçeklere göre karar vermesi gerektiğini anlatıyorlar. Bu yöndeki düzenleme taleplerimizin yerine getirilmesini bekliyoruz.

D S C 0356

Rüzgardan kopan baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü! Rüzgardan kopan baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü!

Özel sektörde çalışan üyelerimiz de enflasyondan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Devam eden toplu iş sözleşmesi müzakerelerimizi mevcut ekonomik koşullar ve üyelerimizin talepleri temelinde zam taleplerimizle sürdürüyor ve bağıtlıyoruz. Ancak, enflasyonun bu şekilde yükselmeye devam etmesi durumunda daha önce imzaladığımız sözleşmeler kapsamında çalışan üyelerimizin ücret zamları ve kazanımları anlamını yitirmektedir. Enflasyonun ve piyasada temel tüketim kalemlerine yapılan anlamsız ve gerekçesiz zamların bir an evvel dizginlenmesini istiyoruz. Aksi takdirde üyelerimizin ücret ve kazanımları korumak için iyileştirme taleplerimiz de devam edecektir.

Geçmişte 696 Sayılı KHK ile yüzbinlerce taşeron işçi kardeşimiz kadroya alındılar. KİT’lerde ce sulama birliklerinde henüz kadro alamamış arkadaşlarımız da daha önceki taahhütlerin bir an evvel yerine getirilmesini beklemektedir. Dolayısıyla söz konusu arkadaşlarımızın kadroya alınmaları ve diğer üyelerimizle eşit haklarına kavuşmaları sendikamızın öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. 

TES-İŞ olarak üyelerimizin talep ve beklentileri yerine getirilinceye kadar gündemde tutmaya ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile birlikte çözüm için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.’ Dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ