T.C.
                                                                                                                                    YUNAK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
                                                                                                                                                                   2023/7 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 120 Ada, 5 Parsel,
Yüzölçümü : 33.573,00 m2
Kıymeti : 268.584,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 120 Ada, 9 Parsel,
Yüzölçümü : 72.356,00 m2
Kıymeti : 723.560,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 145 Ada, 182 Parsel,
Yüzölçümü : 18.218,00 m2
Kıymeti : 145.744,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, 145 Ada, 143 Parsel,
Yüzölçümü : 24.410,00 m2
Kıymeti : 195.280,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01974214