T.C.
                                                                                                                                                             KULU İCRA DAİRESİ
                                                                                                                                                  2024/22 TLMT. TAŞINMAZIN İLANI 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli, Kulu İlçesi, Canımana Mahallesi, Köy İçi Mevkii, 152 Ada, 3 Parsel de kayıtlı, 1.400,86 m2 yüz ölçümlü, Kerpiç Ev Müştemilatı ve Arsası nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdiri tarihi itibarıyla taşınmaz üzerinde fen bilirkişisinin raporunda yer alan krokide A harfi ile gösterilen yaklaşık 40-50 yıllık beşik çatılı alt katı depo olarak kullanılan 2 katlı yığma mesken ev 209 m2, B harfi ile gösterilen yaklaşık 50 yıllık taş yapı müştemilat 98 m2 yapılar yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin Elektrik, yol, su gibi alt yapı hizmetleri tam olup, Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz etrafında ahır ve eklentileri olan tek katlı yapılar yer almaktadır. Kıymet takdiri tarihinde taşınmazın kilitli olduğu, içinde ikamet edenin olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde yer alan yapılarda yer yer yapısal yıpranmalar olduğu gözlemlenmiştir. Konum olarak doğusunda Canımana Caddesine cepheli , batısı ise Canımana Köy İçi Yoluna yaklaşık 20 m mesafede yer almaktadır. Kuzeydoğusunda yer alan Canımana Murat Uçar Ortaokuluna kuş uçuşu yaklaşık 100 m, batısında yer alan Canımana Mahalle Parkına yaklaşık 130 m, kuzeybatısında yer alan Canımana Mahallesi Camiine yaklaşık 270 m ve güneydoğusunda yer alan Kulu İlçe Merkezine yaklaşık 25,00 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde yer alan yapılar ruhsatsız olup, değer tespitinde maliyet yöntemi uygulanmıştır. Fen bilirkişisinin raporunda yer alan krokide A harfi ile gösterilen yaklaşık 40-50 yıllık beşik çatılı alt katı depo olarak kullanılan 2 katlı yığma mesken II .SınıfB grubu yapı sınıfında (yıpranma oranı %60) ev 209 m2, B harfi ile gösterilen yaklaşık 50 yıllık taş yapı I-B grubu yıpranma oranı (%80) müştemilat 98 m2 yapılar değerlendirilmiştir.
Adresi : Canımana Mahallesi Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 1.400,86 m2
İmar Durumu : Kulu Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2024 tarih ve 27889 sayılı yazısında belirtildiği üzere; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olup, 15.04.2016 tarih ve 440 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Yerleşim Alanına denk gelmektedir.13.07.2018 tarih 722 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Plan Uygulama Hükümlerinde belirtilen 3.1.9. Planı Bulunmayan Kırsal Yerleşmelerde Uygulama başlıklı hüküm geçerlidir.
Kıymeti : 1.409.261,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02027725