T.C.
                                                                                                                     KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
                                                                                                                                  (Terekenin Tasfiyesi) Sayı :2024/21 Tereke Satış

Konu : Nesibe Kesikhalı hk Tasfiyenin başladığına ilişkin
Konya ili, Karatay ilçesi, Araplar mah, 158 Cilt, 750 hane ve 32 sırada nüfusa kayıtlı Ethem ve Hatice kızı, 1952 doğumlu, 352*****516-TC Kimlik numaralı 17/08/2023 tarihinde vefat eden müteveffa NESİBE KESİKHALI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/3874 esas ve 2023/3357 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02043859