T.C.
                                                                                                                   KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
                                                                                                                               Sayı :2023/40 Tereke Satış (Terekenin Tasfiyesi)

Konu : Tasfiyenin başladığına ilişkin
Konya ili, Çumra ilçesi, Cicek mah, 22 Cilt, 19 hane ve 20 sırada nüfusa kayıtlı Naim ve Sahire oğlu, 1950 doğumlu, 161******132-TC Kimlik numaralı 31/07/2023 tarihinde vefat eden müteveffaADNAN DÜNDAR'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya2. Sulh Hukuk Mahkemesinin2023/2906 esas ve 2023/2481 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02037369